Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Diskusija „Kodėl svarbu išklausyti vaiko nuomonę?“Vaikas yra žmogus, turintis tokias pat teises, kaip ir bet kuris suaugęs asmuo. Vaiko teisė būti išklausytam ir išgirstos nuomonės reikšmingumas yra svarbi jo orumo ir sklandžios socialinės raidos užtikrinimo dalis. Tad priimant su vaiko interesais susijusius sprendimus labai svarbu užtikrinti vaiko dalyvavimą ir jo nuomonės išklausymą. Siekiant padėti ir paskatinti su vaikais dirbančius specialistus, tėvus, globėjus ir visus vaiko gyvenime dalyvaujančius žmones tinkamai išklausyti vaiko nuomonę buvo parengtas „Vaiko nuomonės išklausymo metodinis vadovas“. Šis leidinys atsakys į klausimus, kaip kalbėti su vaiku ir padėti jam išsakyti savo nuomonę? Kodėl tai svarbu ir kaip vaiko nuomonės išklausymas padės užtikrinti kokybišką vaikų kasdienybę ir ateitį? 

Diskusijoje dalyvaus: Vaiko nuomonės išklausymo metodinio vadovo rengėjos, mediacijos ekspertės Odeta Intė, Jolanta Sondaitė, Agnė Tvaronavičienė; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Diskusiją moderuos: žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2023-04-14

0 komentarai (-ų):