Nacionalinė švietimo agentūra. Penkiolikmečių ir aštuntos klasės mokinių matematinių ir gamtamokslių gebėjimų ugdymo rezultataiNacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001), finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, UAB „Factus dominus“ tyrėjų grupės vadovaujamos Prof. habil. dr. Gedimino Merkio atlikto tyrimo „Penkiolikmečių ir aštuntos klasės mokinių matematinių ir gamtamokslių gebėjimų ugdymo rezultatai, tarptautinių tyrimų PISA ir TIMSS teoriniai modeliai ir jų sąsajos su ugdymo programomis ir ugdymo priemonėmis (vadovėliais): antrinė duomenų analizė“ pristatymas. 

Antrinę analizę rengė prof. habil. dr. Gedimino Merkio vadovaujama grupė šalies mokslininkų: prof. habil. dr. L. Sakalauskas, prof. dr. S.Vaitkevičius, dr. G. Jarašiūnaitė–Fedosejeva, dr. D. Bubeliene, dr. R. Voronovič, dr. A. Navickaitė, I. Masaitienė, S. Balčiūnas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-25

0 komentarai (-ų):