Swedbank Lietuvoje. Pavojus el. pašto dėžutėje: kaip savo aukas žvejoja sukčiai ir kokių saugumo priemonių imtisPasaulyje kasdien išsiunčiama apie 78 mlrd. elektroninių laiškų, iš kurių 84 proc. yra brukalas. Ar pakankamai laiko skiriame įsitikinti, kad laiškas el. pašto dėžutėje tikrai gautas iš patikimo siuntėjo, prieš paspausdami jame esančią nuorodą? Kaip atpažinti sukčių laiškus ir būti saugesniems internete? Į šiuos ir dar daugiau klausimų atsakys „Swedbank“ informacinio saugumo vadovė Žygeda Augonė, pokalbyje su „Swedbank“ Finansų instituto eksperte, Justina Bagdanavičiūte. Tuo metu eksperimento dalyviai moksleiviai Adomas ir Benas pamėgins atpažinti tikrus ir suklastotus laiškus.
 
Swedbank Lietuvoje. 
2022-04-28

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XV Edukacijos forumas. Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimųXV EDUKACIJOS FORUMAS EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK 
Tema „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“.

Kviečiame stebėti Lietuvos ir Ukrainos ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, neformaliojo švietimo institucijų atstovus, visus, kuriems aktualus Ukrainos vaikų, dėl karo atsidūrusių Lietuvoje, mokyklinis ugdymas ir jo sėkmė. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-29

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Konferencija „Apie paauglystės iššūkius šeimai ir jų sprendimą kitaip“Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su projektu „Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimas Lietuvoje“ organizavo tarptautinę konferenciją „Apie paauglystės iššūkius šeimai ir jų sprendimą KITAIP“. Vaizdo įraše išgirsite, kaip unikali pagalba paauglį auginančioms šeimoms teikiama mūsų šalyje, išgirsime terapijos specialistų įžvalgas ir praktinius patarimus tėvams bei užsienio specialistų patirtį. Multidimensinė šeimos terapijos programa padeda keisti vaiko ar paauglio socialiai nepriimtiną elgesį, stiprinti ir atnaujinti santykius šeimoje. Konferencijos metu sužinosime, kaip unikali pagalba paauglį auginančioms šeimoms teikiama mūsų šalyje, išgirsime terapijos specialistų įžvalgas ir praktinius patarimus tėvams bei užsienio specialistų patirtį. Visos autorinės teisės priklauso Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie SADM. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-04-28

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimoViešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Ugdymo proceso stebėsena ir grįžtamasis ryšys“, kurios tikslas – supažindinti su 2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška“ rezultatais, dalytis įžvalgomis, kaip pasinaudoti tyrimo duomenimis ir rekomendacijomis praktikoje. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-28

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Supporting the mental health and well being of refugee children in school (Pabėgėlių vaikų psichinės sveikatos ir gerovės užtikrinimas mokykloje)Mokyklos tampa vis įvairesnės, įskaitant svarbią jaunuolių grupę, kilusią iš migracijos arba pabėgėlių. Dėl karo Ukrainoje daugelyje Europos mokyklų labai padaugėjo pabėgėlių vaikų. Karo išgyvenimai ir staigus pabėgimas iš jiems pažįstamos aplinkos gali turėti neigiamos įtakos vaikų psichinei sveikatai ir savijautai. Šiame internetiniame seminare pristatoma, kaip mokyklos gali atlikti lemiamą vaidmenį tenkinant nelaimes ir traumas patyrusių vaikų poreikius ir kaip stiprinti jų psichinę sveikatą ir gerovę. 

Schools are increasingly diverse, including an important group of youngsters with a migration or refugee background. The war in Ukraine has led to a significant increase of refugee children in many schools across Europe. The experiences of war and sudden flight from their familiar surroundings can have a negative impact on the children’s mental health and well-being. Watch this webinar to learn how schools can play a crucial role in meeting the needs of distressed and traumatised children and how to strengthen their mental health and well-being. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-04-27

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Kam reikalingas universitetas? Pokalbis su prof. Alvydu JokubaičiuProfesorių Alvydą Jokubaitį kalbina Ginta Gaivenytė Dauguma žmonių tiesiog nori laimingai gyventi. Jų tikslas – užsidirbti pinigų, išvykti į kelionę, pasigirti prieš kaimynus. Tačiau yra tokių žmonių, kurie pasaulį nori studijuoti. 
Pasak profesoriaus Alvydo Jokubaičio, būtent šiems žmonėms yra skirtas universitetas. „Universitetas neturi niekam tarnauti. Jis pats savaime – kaip žmonių susirinkimo vieta – yra unikalus, - kalba A. Jokubaitis, - Visuomenė suprasdavo, kad juos reikia palikti ramybėje, tegu jie tiesiog gyvena kitaip“. Pasak jo, skirtingai negu mokykloje geras dėstytojas yra tas, kurie nežino. Suvokimas, kad negalime kalbėti tiesos vardu, atveria kelią tyrimui. Pasak profesoriaus, tai, kas vyksta dabar, prieštarauja pačiai universiteto idėjai. Jis atvirai pripažįsta, kad jam nepatinka aukštųjų mokyklų įsitraukimas į ekonomiką ir politiką. „Svarbiausia – nereikalaukite iš universiteto darbuotojų efektyvumo“, – A. Jokubaitis tvirtina, kad blogiausias scenarijus – paversti universitetą biurokratine institucija. 

Aštuntoji diena.
2022-04-27

0 komentarai (-ų):

VU TSPMI. Dr. Deivido Šlekio paskaita. Vokiškosios karybos kulminacija – Kijivo mūšis 1941 m.VU TSPMI Studentų mokslinė draugija kviečia pasiklausyti doc. dr. Deivido Šlekio karybos istorijos paskaitą – „Vokiškosios karybos kulminacija – Kijevo mūšis 1941 m.“. Paskaitoje dėstytojas aptaria paskutinį ir didžiausią mūšį/operaciją, kurį laimėjo Vokietijos kariuomenė. Paskaitos metu kalbama apie vokiškosios karybos tradiciją, jos raidą. 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 
2022-04-26

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Keršto turizmas: kaip pandemija pakeitė kelionių įpročius?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Be kelionių gyvenimas ir darbas būtų ženkliai nykesni, tačiau 2020 m. kovą prasidėjusi pandemija stipriai pakeitė ne tik kelionių sektorių, bet ir žmonių požiūrį į keliones. Atsirado net gi nauja sąvoka „keršto turizmas“, kylanti iš kerštavimo nepalankiai situacijai ir pasireiškianti didesniu nei įprasta spontaniškumu priimant sprendimus. 

Trisdešimt antrajame Vilniaus universiteto tinklalaidės „Mokslas be pamokslų“ epizode kelionių ekspertė, VU Verslo mokyklos lektorė Vilija Malinauskaitė pasakoja, kaip pandemija pakeitė mūsų keliavimo įpročius, kokių galimybių keliautojams suteikia nuotolinis darbas bei kaip karas Ukrainoje paveiks Baltijos šalių regiono turizmo sektorių. 

Vilniaus universitetas.
2022-04-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (MRU)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome pirmąjį reportažą su Mykolo Romerio universiteto studentėmis. Nacionalinė švietimo agentūra, 2022-04-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Bendradarbiavimo sutartis su MRUNacionalinė švietimo agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (VIKO)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome pirmąjį reportažą su Vilniaus kolegijos pedagogais ir studentėmis. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (VU)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome reportažą su Vilniaus universiteto studentais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

0 komentarai (-ų):

VU TSPMI. Dr. Deivido Šlekio paskaita. II pasaulinio karo globalumasVU TSPMI Studentų mokslinė draugija kviečia pasiklausyti doc. dr. Deivido Šlekio karybos istorijos paskaitą „II pasaulinio karo globalumas“. Paskaitoje dėstytojas aptarė tarp akademikų vykstančius debatus apie karo priežastis, trukmę ir iki galo nesuvoktą globalų jo mastelį. 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 
2022-04-22

0 komentarai (-ų):

Aštuntoji diena. Ypatingų poreikių vaikai. Tėtis, kuris seka paskui sūnųDauno sindromą turinčio Donato tėtį Alvarą Bacevičių kalbina žurnalistė Ginta Gaivenytė.

Alvaras Bacevičius kartais juokauja, kad gyvena sekdamas savo sūnaus poreikius. Dauno sindromą turintis Donatas – šeimos pagrandukas, visiškai pakeitęs tėčio gyvenimą. Anksčiau dirbęs policijos sistemoje Alvaras nedvejodamas pasiryžo karjeros pokyčiams, kad kuo daugiau laiko galėtų praleisti kartu su vaiku. „Mąsčiau ir apie galimybę išvis nedirbti. Patenkinti tokio vaiko poreikius ir visiškai save realizuoti kitoje srityje yra sudėtinga. Juk jei nori, kad vaikas tikrai būtų integruotas į visuomenę, turi būti šalia“,  dalijasi A. Bacevičius. 

Dabar jis - Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Ši darbo vieta tėčiui tokia svarbi todėl, kad taip jis gali padėti sūnui, besimokančiam įprastoje mokykloje. 

Aštuntoji diena. 
2022-04-22

0 komentarai (-ų):

Vytauto Didžiojo universitetas. The Confluence of Language Learning, Teaching and AssessmentILTA konferencija, skirta užsienio kalbų ugdymo ir vertinimo aktualijoms aptarti. Kanados Queens universiteto profesoriai Liying Cheng ir Andy Curtis pristato šiuolaikines užsienio kalbų ugdymo tendencijas. JAV profesorė Betty Lanteigne diskutuoja formuojamojo vertinimo klausimais. VDU docentė Eglė Petronienė pristato naujoves atnaujinant užsienio kalbų (anglų) ugdymo turinį. ILTA konferencija vyko anglų kalba (be vertimo).

Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ILTA ir Queens universitetas. 

Vytauto Didžiojo universitetas.
2022-04-20

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ar ginklams žvangant įstatymai tyli?15-oji pamoka. Lektorius teisininkas, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės katedros prof. dr. Justinas Žilinskas pamokoje aptaria, kas šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje laikoma „teisingu karu“, kuo remiantis kalbame apie karo nusikaltimus, kuo šie nusikaltimai ypatingi ir kokie yra tarptautinės atsakomybės mechanizmai. 

Prasidėjus karui Ukrainoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas Lietuvos mokinius supažindinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, didvyriškai su Rusijos agresija kovojančios šalies situacija ir karo iškeltais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata ir kt. Ciklą rengia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su partneriais – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, British Council Lithuania. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-19

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Что нужно знать об истории Украины? / Ką reikėtų žinoti apie Ukrainos istoriją? (rusų k.)Этот урок истории Украины ведет историк, проф. Альфредас Бумблаускас. Oн подчеркивает самые важные факты многолетней истории Украины и раскрывает общую историю, которая объединяет Литву и Украин. 

Šią Ukrainos istorijos pamoką veda istorikas prof. Alfredas Bumblauskas. Jame išryškinami svarbiausi ilgos Ukrainos istorijos faktai ir atskleidžiama bendra istorija, vienijanti Lietuvą ir Ukrainą. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-15

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Kalbos ateitis. Lietuviškai kalbantis robotasKalbos vaidmuo pasaulyje pasikeitė ir eksponentiškai stiprėja. Pasaulyje prasidėjo kalbos technologijų bumas, susietas su dirbtinio intelekto kūrimu ir dirbtinio intelekto praktinėmis aplikacijomis, jų integracija į duomenų analitiką ir valdymą, su kibersaugumu ir informacijos karais, su šiuolaikinių kompetencijų įgijimu visose srityse nuo madų iki inovacijų vadybos, su 4.0 daiktų internetu, su giliuoju mokymusi, neurotinklais ir t. t. Su įskaitmeninta aplinka vis daugiau bendraujame balsu. Ar norime lietuvių kalbos šioje terpėje? Nepasiruošus teks bendrauti anglų kalba, todėl ypatingas strateginis dėmesys turi būti skirtas šnekos technologijoms. Išmokyti daiktus suprasti kalbą ir kalbėti – uždavinys, kurį sprendžia visas pasaulis. 

Kaip sekasi Lietuvoje kurti kalbantį robotą Ąžuolą šnekamės su jo mokytoju, VU Dirbtinio intelekto laboratorijos mokslininku Linu Aidoku. 

Kalbos klubo sumanytoja ir vedėja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-04-15

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Skaidri visuomenė – stipri valstybėLektorius Benas Aldakauskas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas. Kodėl skaidrumas nėra tik institucijų rūpestis? Kas yra tikrosios korupcijos aukos? Šie klausimai aptariami pamokoje apie skaidrumą ir korupciją. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-15

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Ukrainiečių vaikų ugdymas mokykloseViešosios konsultacijos, kurią 2022 m. balandžio 12 d. surengė Mokyklų veiklos plėtros skyrius, tikslas – pristatyti įtraukiojo ugdymo paskutiniąsias praktikas Lietuvos mokyklose. Renginio metu pristatytos Lietuvos mokyklų išorinio vertinimo įžvalgos dėl įtraukiojo ugdymo. Apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus, dirbant su ukrainiečių vaikais, dalijosi Vilniaus Levo Karsavino mokyklos direktorė Svetlana Butautienė bei Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Savukynienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Įtraukiojo ugdymo praktika: išorinio vertinimo rezultatų įžvalgos ir ukrainiečių vaikų ugdymas mokykloseViešoji nuotolinė konsultacija „Įtraukiojo ugdymo praktika: išorinio vertinimo rezultatų įžvalgos ir ukrainiečių vaikų ugdymas mokyklose“. Viešosios konsultacijos, kurią 2022 m. balandžio 12 d. surengė Mokyklų veiklos plėtros skyrius, tikslas – pristatyti įtraukiojo ugdymo paskutiniąsias praktikas Lietuvos mokyklose. 

Renginio metu pristatytos Lietuvos mokyklų išorinio vertinimo įžvalgos dėl įtraukiojo ugdymo. Įžvalgomis dalijosi Nacionalinės švietimo agentūros metodininkas dr. Linas Jašinauskas, analitikė dr. Rima Zablackė, socialinė pedagogė Ana Pavilovič-Jančis. Apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus, dirbant su ukrainiečių vaikais, dalijosi Vilniaus Levo Karsavino mokyklos direktorė Svetlana Butautienė bei Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Savukynienė. 

Renginio organizatorius: Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-14

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Antikorupcinio sąmoningumo didinimas: antikorupcinės aplinkos kūrimas ir ugdymas mokyklojeBalandžio 13 d. vyko nuotolinė konferencija „Antikorupcinio sąmoningumo didinimas: antikorupcinės aplinkos kūrimas ir ugdymas mokykloje“. Konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams, mokyklos komandoms, kurios rūpinasi pilietiškumo ir antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklomis. 

Konferencijoje aptarti kovo mėnesį atliktos apklausos apie antikorupcinio sąmoningumo ugdymo situaciją rezultatai, jų sąsajos su pasirengimu įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas bei šiemet sausio 1 d. įsigaliojusios naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis. Aptarta, koks švietimo įstaigos administracijos vaidmuo, kuriant institucijos antikorupcinę aplinką ir didinant mokyklos bendruomenės sąmoningumą, ar pakanka turimų kompetencijų ir priemonių sėkmingam antikorupcinio ugdymo įgyvendinimui, kaip galime paskatinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą mokykloje ir padėti mokytojams įgyvendinti antikorupcinio ugdymo veiklas. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-14

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Tinklalaidė „VadovaAUK“. Koks yra mokinių svajonių direktorius?Koks yra Jūsų svajonių direktorius? Kaip jis turėtų bendrauti? Kokių dar savybių reikia? Į šiuos klausimus atsako Panevėžio Šaltinio progimnazijos mokiniai, kurie kviečia klausytis tinklalaidės „VadovaAUK“ – pokalbių tarp mokyklų direktorių, mentorių bei įvairių švietimo ekspertų apie tapimą ugdymo įstaigos vadovu.
 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-13

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ką ir kaip kalbėtis su mokiniais apie karą Ukrainoje?Jau ne vieną savaitę mokyklose šalia įprastų temų daug kalbama apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Didelė dalis mokinių tiesiog trykšta noru pasikalbėti ir su mokytojais apie tai, ką jie matė, girdėjo iš tėvelių ir suprato. Dalis mokytojų atliepia šį mokinių norą, bet dalis laukia kol tai padarys istorijos ar panašaus dalyko mokytojas. Ir tai klaida. Mokykloje taip turime dalį mokinių, kurie yra patekę į rusiško informacinio srauto pinkles, jie kalbėti apie karą nenori, arba skleidžia girdėtą dezinformaciją. Ar mes turėtume juos atstumti, aprėkti ir nubausti? Ne, nes tai taip pat būtų klaida. 
Paskaitoje kalbėsimės kaip išvengti klaidų, ką ir kaip kalbėti su jaunesnio amžiaus mokiniais apie šiuo metu Ukrainoje vykstantį karą. Ji skirta įvairių dalykų Lietuvos mokytojams. 

Lektorius: dr. Mindaugas Nefas, istorikas, VDU licėjaus „Sokratus“ direktorius. 

Prasidėjus karui Ukrainoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas Lietuvos mokinius supažindinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, didvyriškai su Rusijos agresija kovojančios šalies situacija ir karo iškeltais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata ir kt. Ciklą rengia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su partneriais – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, British Council Lithuania.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2022-04-12

0 komentarai (-ų):

Bernardinai lt. Nematerialus kultūros paveldas. Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašteDvi meistrės, tautodailininkės – Leokadija Kunicka-Šalkovska ir jos brolienė Olia Kunicka – yra ketvirtoji karta šeimoje, rišanti verbas. Jau ir abiejų Vilniaus krašto verbų rišėjų vaikai, vaikaičiai, marčios su malonumu įsitraukia į šių meninių sausažiedžių ir žolynų kompozicijų kūrimą. Kriaučiūnai, į kuriuos iš Vaivadiškių atitekėjo Leokadijos mama Jadvyga, garsėjo tuo, kad kiekvienuose namuose čia buvo paplitusi tradicija rišti savo verbas. „Kriaučiūnuose gyveno vienas vyras, kuris irgi pynė verbytes, – pasakojo L. Kunicka-Šalkovska. – Ir vieną kartą praeidamas pro šalį mamai jis pajuokavo: tu tokios verbos, kokias mes čia darome, tikrai nepadarysi. Nors mama visai negalvojo tuo metu grįžti prie verbų pynimo, kai išgirdo šiuos žodžius – įsižeidusi pagalvojo: čia aš verbos nepadarysiu?! Dar ir kokią! Ir supynė didelę volelinę verbą, kokių čia niekas nei matė, nei darė. Kai vyras ją pamatė, buvo šokiruotas. Net negalėjo įsivaizduoti, kaip galima tokią didelę padaryti.“ 

Ponia Leokadija aiškino, kad ir dabar rišdama verbas prisimena, kaip darbuodavosi jos mamos rankos, iki šiol atkartoja, tausoja jos amato principus: „Man patinka plokščiosios verbos, žaisti netikėtomis spalvomis, džiazuoti atspalviais. Kaip ir mamai kažkada. Stengiuosi kaitalioti savo verbų ornamentus, stilių – pavyzdžiui, kas kartą tas pats motiejukas gali būti vis kitaip užsuktas. Iš visų augalų gali padaryti viską, kas kartą tą patį augalą gali vis kitaip panaudoti. Taip ir žaidžiu.“ 

Meistrė Olia verbų pynimo amato išmoko iš Jadvygos Kunickos, kai būdama aštuoniolikos ištekėjo už jos sūnaus ir atsikėlė gyventi į Kriaučiūnų kaimą. „Iš pradžių man tik patikdavo žiūrėti, kaip verbos daromos. Paskui vyro mama juokais paragino: gal jau užtenka žiūrėti, gal laikas pabandyti? Taip ir pradėjau – po truputį, nuo mažiausios verbytės, nuo širdelių ornamentų. Prisimenu, pirmąsias savo verbas Kaziuke Kalvarijų turguje pardaviau po penkiasdešimt centų. Ir buvo taip malonu, kad užsidirbau savo pinigėlių. Paskui jau pasiruošiau Verbų sekmadieniui. Taip verbų pynimas tapo mano hobiu ir papildomu uždarbiu. Ir štai jau pinu 44 metus“, – kalbėjo O. Kunicka. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius, Jurgita Jačėnaitė, Gediminas Šulcas.

Bernardinai lt. 
2022-04-12

0 komentarai (-ų):

Vilniaus humanistinė mokykla. „O, jojau jojau, dūmojau“ ir „Ой, у лузі червона калина“„O, jojau jojau, dūmojau“ ir „Ой, у лузі червона калина“ Dainuoja Vilniaus humanistinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir tėvai. Groja: Živilė Virganavičienė ( elektrinis pianinas), Gediminas Mačiulskis (djembe, kongai, kenkenis, dunumba) 
Filmavimas, montažas, dizainas: Karolina Petraitytė. 

Vilniaus humanistinė mokykla. 
2022-04-12

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Knygos „Paskutinė Lietuvos vasara“ pristatymas1940 m. birželį Lietuvos žmonės planavo derlių, atostogas, išleistuves ir savo ateitį. Vasaros savaitgalius ketino skirti gegužinėms, ekskursijoms, įvairiausių organizacijų suvažiavimams, sportui, poilsiui ir, žinoma, žemės ūkiui. Vyriausybė taip pat nesnaudė – palaimino šalies elektrifikacijos ir susisiekimo gerinimo projektus, patvirtino didžiausią metinį biudžetą. 

Bažnyčia su nerimu laukė svarbios reformos – civilinės santuokos įteisinimo. Visa Lietuva jaukinosi išsvajotąjį Vilnių ir Vilniją. Darbais, idėjomis ir gandais kunkuliuojanti šalis jau buvo kiek apsipratusi su Europoje vykstančiu karu. Nepaisant to, prie radijo imtuvų, dienraščių puslapių ar pieninių vyrai pasipypkiuodami aptarinėjo vokiečių žygį Paryžiaus link. Kaip pasisuks karo švytuoklė? Ar rekordiškai speiguotą žiemą iškentusioje šalyje sužydės sodai? Kokia bus vasara?

Ši dokumentinė dr. Norberto Černiausko knyga – 1940-ųjų birželio dviejų savaičių kaleidoskopas, pašėlusiai įsukantis į to meto Lietuvos ir jos žmonių realijas. 

Dr. N. Černiauskas – istorikas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Mokslo studijų „Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais“ (2016) ir „Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės“ (2018) bendraautoris. Londono knygų mugei ir atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti skirtos istorinių vizijų rinktinės „Imagining Lithuania. 100 Years, 100 Visions. 1918-2018” (2018) vienas iš sudarytojų ir autorių. 2019 m. išleido knygą vaikams „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“. Ši knyga pateko į Metų knygos rinkimų geriausiųjų penketuką dokumentikos ir publicistikos kategorijoje. 

Knygos autorių kalbina Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2022-04-11

0 komentarai (-ų):

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. A. Kumžos knygos „Oranžinis romanas. Ambasadoriaus užrašai“ pristatymasAlgirdas Kumža savo naujoje knygoje „Oranžinis romanas“ pasakoja apie šalį, į kurią dabar nukreiptos viso pasaulio akys. Apie jos žmones, kurių kovingumu ir narsa nepaliaujame stebėtis. Tai knyga apie valstybę, kurioje vyksta nuožmi kova ir už mūsų laisvę. Rašytoją kalbina Daina Žemaitytė. 

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka 
2022-04-11

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vertybės. Kaip jos atsiskleidžia karo metu?12-oji pamoka. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos etikos mokytojas Vytautas Toleikis ir gimnazistas Mindaugas Poškus kviečia kalbėtis apie tai, kaip karo žiaurumų fone atsiskleidžia svarbiausių bendražmogiškų vertybių reikšmė – laisvė, pasiaukojimas, valia, žmogaus gyvybės vertė, viltis ir kt. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-04-11

0 komentarai (-ų):

VU Šiaulių akademijos STEAM centras. Paskaita apie šviesą „Džiazuojame šviesos labirintais“VU Šiaulių akademijos STEAM centro komandos dovana VU Studijų mugei – paskaita APIE ŠVIESĄ. Nors VU Studijų mugė pasibaigė, tačiau norime dar kartą pasidalinti puikia ir įtraukiančia paskaita apie šviesą. Paskaitoje sužinosi, kas yra šviesa ir kokia svarbi ji yra mus supantiems augalams, mūsų augintiniams ir mums patiems. Pamatysi įtaigias ir neretai stebinančias demonstracijas.Tikime, kad ši informacija bus naudinga ne tik vaikams, jų tėveliams, bet ir puikiai tiks fizikos pamokoms.Smagaus žiūrėjimo! 

VU Šiaulių akademijos STEAM centras 
2022-04-08

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Klimato kaitos krizė: kaip jai ruošiamėsMOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 
Spręsti klimato kaitos problemas gali būti likę vos 5–20 metų. Jei per tiek laiko nebus imamasi veiksmų, gali pasikeisti ištisos ekosistemos, žmonės kai kuriose teritorijose nebegalės gyventi dėl ekstremalių oro sąlygų. „Nors jau vystomos technologijos, skirtos neutralizuoti išskiriamą anglies dvideginį (CO2), tačiau jos dar netaikomos plačiu mastu“, – trisdešimt pirmąjame „Mokslas be pamokslų“ epizode pasakoja Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius Andrejus Spiridonovas. 

Vilniaus universitetas. 
2022-04-08

0 komentarai (-ų):

Santaros klinikos. Autizmas: bausmė ar dovana?Pokalbis apie autizmą tema „Autizmas: bausmė ar dovana?“. Į klausimus atsako VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja vaikų neurologė-socialinė pediatrė Laima Mikulėnaitė. 

Santaros klinikos 
2022-04-08

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projektas „Kokybės krepšelis“. Kauno mokyklos dalijasi patirtimiNacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė kartu su komanda lankėsi Kauno mokyklose. Dalis aplankytų mokyklų dalyvauja NŠA vykdomame projekte „Kokybės krepšelis“ ir įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo planą. Mokyklos savo veiklą tobulina per skirtingus aspektus: Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla mokinių pasiekimų gerinimui pasitelkė inovatyvų STEAM ugdymą, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija orientuojasi į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sėkmę, pasirinkusi multisensorinės erdvės priemones, Kauno Simono Daukanto gimnazija dėmesį skiria 5–8 klasių mokinių pagalbos modeliui. NŠA atstovai taip pat apsilankė Kauno Panemunės pradinėje mokykloje. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-04-08

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams darbo teisės klausimaisViešoji nuotolinė konsultacija „Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams darbo teisės klausimais“ (5 dalis). Susitikimas  su Nacionalinės švietimo agentūros savanoriu, lektoriumi, socialinio dialogo bei mediacijos specialistu Romu Turoniu diskutuoti darbo teisės klausimais. Tikslas –  atkreipti dalyvių dėmesį į aktualiausius darbo teisės aktus švietimo įstaigoje. Konsultacijos tema:  darbo sutarčių keitimas ir  nutraukimas, įspėjimo terminai, išeitinės išmokos; darbuotojų pareigų pažeidimai. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-04-07

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Galimybių mokytis ukrainiečių ir lietuvių kalbų sudarymasVaizdo konferencija „Galimybių mokytis ukrainiečių ir lietuvių kalbų sudarymas, įgyvendinant skirtingus ugdymo organizavimo modelius“. Konferencijoje, skirtoje mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams, bus aptartos mokinių, atvykusių iš Ukrainos, lietuvių ir ukrainiečių kalbų mokymosi galimybes. Konferencijoje aptartas ukrainiečių vaikų ugdymo finansavimas, lietuvių kalbos mokymo ypatumai išlyginamojoje klasėje, dalinamasi mokyklų lietuvių kalbos ir ukrainiečių kalbos mokymo patirtimi. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-07

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kaip reaguoti į patyčių apraiškas, susijusias su karu Ukrainoje?VšĮ „Vaikų linija“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė dalijasi rekomendacijomis, padėsiančiomis neleisti vaikų jausmams išsilieti į psichologinį ar fizinį smurtą, nukreiptą prieš rusakalbius ir rusiškas pavardes turinčius vaikus ar paauglius, mokyklose kurti fiziškai ir emociškai saugesnę aplinką ne tik šiuo įtemptu laiku, bet ir ateityje. Pamoka orientuota į pradinių klasių mokytojus. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-06

0 komentarai (-ų):

Švietimo mainų paramos fondas. Kodėl verta tarptautine patirtimi pasinaudoti dar mokykloje?Patirtimi dalyvaujant programos „Erasmus+“ ilgalaikio mobilumo veiklose dalijasi Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, buvę mokiniai Jovydas Juocevičius ir Dominykas Baronas. Apie programos „eTwinning“ atveriamas galimybes ne tik mokytojams, bet ir mokiniams kalba gimnazijoje dirbančios mokytojos Rasa Kučinskienė ir Jurgita Barkauskienė. 

Švietimo mainų paramos fondas 
2022-04-05

0 komentarai (-ų):

Pedagogas.lt. Nemokami videomokymai „OneDrive“: patogiai ir saugiai


Nemokami „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft OneDrive“ mokymai videoformatu. Mokymai paskelbti www.pedagogas.lt platformoje. Mokymus galima pasiekti bet kuriuo metu; mokytis galima patogiu tempu, atsukti vaizdo įrašą atgal arba praleisti kas jau yra žinoma; mokymuose yra užduotys, kurias naudinga atlikti praktiškai. 

Nuorodos į mokymus:
„PowerPoint“: https://bit.ly/PPTpedagogams
„OneDrive“: https://bit.ly/OneDrivepedagogams
„Excel“: https://bit.ly/Excelpedagogams

0 komentarai (-ų):

Pedagogas.lt. Nemokami videomokymai „PowerPoint“: profesionaliai iš pirmo karto

Nemokami „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft OneDrive“ mokymai videoformatu. Mokymai paskelbti www.pedagogas.lt platformoje. Mokymus galima pasiekti bet kuriuo metu; mokytis galima patogiu tempu, atsukti vaizdo įrašą atgal arba praleisti kas jau yra žinoma; mokymuose yra užduotys, kurias naudinga atlikti praktiškai. 

Nuorodos į mokymus:
„PowerPoint“: https://bit.ly/PPTpedagogams
„OneDrive“: https://bit.ly/OneDrivepedagogams
„Excel“: https://bit.ly/Excelpedagogams

0 komentarai (-ų):

Pedagogas.lt. Nemokami videomokymai „Microsoft Excel“: nuo pradžių ir iki statistikosNemokami „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft OneDrive“ mokymai videoformatu. 
Mokymai paskelbti www.pedagogas.lt platformoje. 
Mokymus galima pasiekti bet kuriuo metu; mokytis galima patogiu tempu, atsukti vaizdo įrašą atgal arba praleisti kas jau yra žinoma; mokymuose yra užduotys, kurias naudinga atlikti praktiškai.

Nuorodos į mokymus:
„PowerPoint“: https://bit.ly/PPTpedagogams
„OneDrive“: https://bit.ly/OneDrivepedagogams
„Excel“: https://bit.ly/Excelpedagogams

0 komentarai (-ų):

Vytauto Didžiojo universitetas. Matuokis profesiją: pradinių klasių mokytojas DariusSusipažinkite su VDU pradinio ugdymo pedagogikos absolventu Dariumi Savicku. Šiuo metu Darius dirba pradinių klasių mokytoju mokslo ir menų mokykloje „Taškius“ ir džiaugiasi, kad turi galimybę dirbti prasmingą darbą: kasdien mokyti vaikus, būti jiems pavyzdžiu bei įkvėpimu, bet tuo pačiu ir mokytis iš jų nuoširdumo ir tikrumo. 

Videopokalbių ciklas „Matuokis profesiją: ką veikia VDU absolventai“ tai unikali galimybė kiekvienam susipažinti su profesionalia karjera įvairiose srityse. Su VDU absolventais kalbamės apie jų darbą, karjerą, profesinių svajonių siekimą, sunkius sprendimus bei gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 

Vytauto Didžiojo universitetas 
2022-04-04

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Gandro lizdas“. Balandis – autizmo supratimo mėnuoŽinių radijo laidoje „Gandro lizdas“ autizmo keliamus iššūkius aptaria Ieva Girdvainienė, psichologė Jurgita Žalgirytė-Skurdenienė ir Povilas Staniulis. 

Žinių radijas.
2022-04-04

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, mokinių ir mokinių tėvų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, švietimo politikos formuotojus ir visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-04-01

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Psichologija karo metu. Kaip susivaldyti konflikto atveju?10-oji pamoka. Dalyvauja karo psichologas Andrius Jurgaitis, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo psichologijos sektoriaus Psichologinės paramos įguloms skyriaus viršininkas. Pamoka orientuota į 8–12 klasių mokinius. Jau daugiau kaip mėnesį besitęsiantis karas Ukrainoje, smarkiai išaugęs informacijos apie karo baisumus srautas daugeliui kelia nerimo ir įtampos. Ar galima neatitrūkti nuo naujienų, žinoti, kas vyksta, bet taip pat neįsibaiminti, neišsekinti savęs psichologiškai? Kaip neatsiribojant nuo naujienų apie karą apsaugoti savo psichinę sveikatą? 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-04-01

0 komentarai (-ų):