LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Antikorupcinio sąmoningumo didinimas: antikorupcinės aplinkos kūrimas ir ugdymas mokyklojeBalandžio 13 d. vyko nuotolinė konferencija „Antikorupcinio sąmoningumo didinimas: antikorupcinės aplinkos kūrimas ir ugdymas mokykloje“. Konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams, mokyklos komandoms, kurios rūpinasi pilietiškumo ir antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklomis. 

Konferencijoje aptarti kovo mėnesį atliktos apklausos apie antikorupcinio sąmoningumo ugdymo situaciją rezultatai, jų sąsajos su pasirengimu įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas bei šiemet sausio 1 d. įsigaliojusios naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis. Aptarta, koks švietimo įstaigos administracijos vaidmuo, kuriant institucijos antikorupcinę aplinką ir didinant mokyklos bendruomenės sąmoningumą, ar pakanka turimų kompetencijų ir priemonių sėkmingam antikorupcinio ugdymo įgyvendinimui, kaip galime paskatinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą mokykloje ir padėti mokytojams įgyvendinti antikorupcinio ugdymo veiklas. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-14

0 komentarai (-ų):