LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ką ir kaip kalbėtis su mokiniais apie karą Ukrainoje?Jau ne vieną savaitę mokyklose šalia įprastų temų daug kalbama apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Didelė dalis mokinių tiesiog trykšta noru pasikalbėti ir su mokytojais apie tai, ką jie matė, girdėjo iš tėvelių ir suprato. Dalis mokytojų atliepia šį mokinių norą, bet dalis laukia kol tai padarys istorijos ar panašaus dalyko mokytojas. Ir tai klaida. Mokykloje taip turime dalį mokinių, kurie yra patekę į rusiško informacinio srauto pinkles, jie kalbėti apie karą nenori, arba skleidžia girdėtą dezinformaciją. Ar mes turėtume juos atstumti, aprėkti ir nubausti? Ne, nes tai taip pat būtų klaida. 
Paskaitoje kalbėsimės kaip išvengti klaidų, ką ir kaip kalbėti su jaunesnio amžiaus mokiniais apie šiuo metu Ukrainoje vykstantį karą. Ji skirta įvairių dalykų Lietuvos mokytojams. 

Lektorius: dr. Mindaugas Nefas, istorikas, VDU licėjaus „Sokratus“ direktorius. 

Prasidėjus karui Ukrainoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas Lietuvos mokinius supažindinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, didvyriškai su Rusijos agresija kovojančios šalies situacija ir karo iškeltais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata ir kt. Ciklą rengia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su partneriais – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, British Council Lithuania.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2022-04-12

0 komentarai (-ų):