Naujausi įrašai

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Trauminėms patirtims pasirengusios mokyklos: rūpestis karo paveiktais vaikaisNuotolinių mokymų tikslas padėti mokytojams tobulinti gebėjimus rūpintis vaikais, turėjusiais ypač neigiamų patirčių, tokių kaip karas Ukrainoje. Lektorė Maura Reap (JAV) pateikia rekomendacijas, kaip sukurti saugią mokymosi aplinką ir kaip ją panaudoti plėtojant atsparumą bei stiprinant socialinius ryšius. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-05-20

Atviras Seimas. Konferencija „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras vykdo kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ugdymą, teikia jiems švietimo pagalbą, prisideda prie įtraukaus švietimo sąlygų sudarymo. Renginio tikslas – pasidalinti Lietuvos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir kitų šalių specialistų, tėvų ir pedagogų patirtimi ir gerąja praktika. 

Atviras Seimas. 
2022-05-19

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Ar kalba gali būti idėjų šaltinis?Kalbos filosofas Johnas Langshaw Austinas savo knygoje „How To Do Things With Words“ atkreipė dėmesį į tai, kad kalba sukuria realius veiksmus ir jų pasekmes. Tai buvo pavadinta kalbos performatyvumu. Vėliau teoriją plėtojo filosofė Juditha Butler, kuri parodė, kaip kalba sukuria socialinius reiškinius, keičiančius realybę, pavyzdžiui, socialinė lytis yra kalbos performatyvumo rezultatas.

Jolanta Zabarskaitė mano, kad kalbą galima transformuoti ir į materialius dalykus. Kalba realiai kuria daiktus ir sėkmingus verslus. Pavyzdžiui, kvepalai yra ne kas kita, kaip semantikos – žodžių – teksto – istorijos išraiška. Geriausia tai suvokti per konkrečius pavyzdžius, todėl Kalbos klubo pašnekovas – kvapų menininkas, aktorius, poetas Aistis Mickevičius. 

Kuriant kvapą, nuo ko viskas prasideda? Nuo emocijos? Racionalios minties? Istorijos? Ar veikia tiesiog kalba: asociacijos, semantiniai ryšiai, metaforos? Kas pirmesnis – kvapas ar jo pavadinimas? Kiek prasminga mokytis kalbos kūrybiškumo ir apskritai lingvistinio mąstymo kūryboje ir versle? Kalbos klubo autorė ir vedėja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2022-05-19

Bernardinai.lt. Nematerialus kultūros paveldas. DelmonaiMažosios Lietuvos vertybė delmonas – gausiai dekoruotas tekstilinis krepšelis – buvo praktinę funkciją atliekanti lietuvininkės kostiumo dalis. Į delmoną darbuojantis namuose ir išeinant iš namų įsidėdavo reikalingus smulkius daiktus: raktus, peiliuką, pinigėlius, šukas. Delmonas buvo ir viena puošniausių kostiumo detalių – kruopščiai išsiuvinėta įvairiaspalviais siūlais ir stiklo karoliukais, pažymėta prasminiu tekstu, data, inicialais. 

Klaipėdietė Irena Ungaro – viena iš tų retai sutinkamų delmonų siuvinėjimo meistrių, perėmusi šią tradiciją iš savo prosenelės Evos Kuršaitis. Jos delmoną, puoštą gotikinėmis raidėmis, ji yra atkūrusi. Siūti ir siuvinėti I. Ungaro yra išmokusi iš savo lietuvininkės močiutės siuvėjos Onos Vytienės. „Rankdarbiai ir delmonų siuvinėjimas mane išmokė kantrybės ir ugdyti skonį. Kartu tai nusiraminimo ir išraiškos būdas. Savęs be adatos aš jau nebeįsivaizduoju. Tai kaip meditacija. Aš ir moterims sakau: imate audinio skiautę, spalvotų siūlų ir darganą rudens ar žiemos vakarą sėdate ir siuvinėjate. Ir prasideda kelionė į save“, – sako I. Ungaro. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius, Jurgita Jačėnaitė. 

Bernardinai.lt. 
2022-05-19

Nacionalinė švietimo agentūra. Edtech: informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programų pristatymasAukštosios mokyklos pristatė informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programas. Baigę šias studijas pedagogai įgyja informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu. Taip pat trumpai pristatysime planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų organizacinę dalį. Pedagogai bus kviečiami rinktis studijuoti vieną iš šių dviejų studijų formų. Studijos finansuojamos projekto lėšomis. 
Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-18

Vytauto Didžiojo universitetas. Matuokis profesiją: ką veikia VDU absolventai. Pokalbis su pabėgimo kambario įkūrėja Evelina BendoraitieneSusipažinkite su VDU ekonomikos studijų programos absolvente Evelina Bendoraitiene. Evelina yra baigusi magistro ir doktorantūros studijas bei šiuo metu dirba VDU dėstytoja Ekonomikos ir vadybos fakultete. Evelina didžiuojasi būdama mokslo pasaulio žmogumi, bet tuo pačiu labai džiaugiasi galėdama išnaudoti savo kūrybinį potencialą kurdama pabėgimo kambarius ir taip įprasminti neišsipildžiusias vaikystės svajones kitose srityse. 

Pokalbių ciklas „Matuokis profesiją: ką veikia VDU absolventai“ – unikali galimybė kiekvienam susipažinti su profesionalia karjera įvairiose srityse. Su VDU absolventais kalbamės apie jų darbą, karjerą, profesinių svajonių siekimą, sunkius sprendimus bei gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 

Vytauto Didžiojo universitetas. 
2022-05-18

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: dr. Meilutės Ramonienės paskaita „Tarmės XXI amžiuje. Ar jos nepaseno?“Ar tarmės vis dar vertinamos? Kokia jų dabartinė situacija Lietuvoje, ir kas tarmių laukia ateityje? Apie visa tai ir dar daugiau ‒ šioje prof. dr. Meilutės Ramonienės „Lituanistikos atradimų“ pamokoje. 

Vilniaus universitetas. 
2022-05-17

Nacionalinė švietimo agentūra. Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankio „SELFIE for TEACHERS“ naudojimas praktiškaiII mokymų dalis „Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankio „SELFIE for TEACHERS“ naudojimas praktiškai“. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, vykdydamas iniciatyvą „DigCompEdu“ (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), sukūrė visiems bendrojo ugdymo mokytojams skirtą savirefleksijos įrankį „SELFIE for TEACHERS“ – kaip priemonę įsivertinti ir apmąstyti skaitmeninių technologijų naudojimą savo profesinėje praktikoje. 

Išskirtos šešios sritys, kuriose mokytojai, naudodamiesi įrankiu „SELFIE for TEACHERS“, gali įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją: 
  • Profesionalus bendravimas ir bendradarbiavimas. 
  • Asmeninis mokymasis ir tobulėjimas. 
  • Skaitmeninių išteklių paieška ir kūrimas. 
  • Mokymo ir mokymosi praktika. 
  • Mokinių vertinimas. 
  • Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtimas. 

Įrankiu „SELFIE for TEACHERS“ mokytojai gali naudotis individualiai arba grupėmis – įsivertinti skaitmeninę kompetenciją ir nustatyti sritis, kuriose reikėtų tobulintis. Gavę įsivertinimo duomenis, mokytojai skatinami parengti savo profesinių gebėjimų tobulinimo konkrečiose srityse strategiją. „SELFIE for TEACHERS“ parengtas remiantis anksčiau sukurtu visos mokyklos skaitmeniniam planavimui skirtu SELFIE įrankiu. Pagrindinis šių abiejų įrankių tikslas – padėti mokykloms stiprinti skaitmeninę kompetenciją. 

Visus 2021 metus įrankis „SELFIE for TEACHERS“ buvo išbandomas keturiose šalyse: Estijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Įrankio išbandymą Lietuvoje vykdė Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (www.liks.lt), dirbo Vilniaus universiteto mokslininkai prof. Valentina Dagienė ir dr. Gabrielė Stupurienė, talkino Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-17

TED-ED. The biggest mistakes in mapmaking history (Didžiausios klaidos žemėlapių kūrimo istorijoje)Tūkstančius metų žmonės kūrė ir funkcinius žemėlapius, žinomas kaip kosmografijas, iliustruojančias žemę ir jos padėtį kosmose, dažnai įtraukiant žvaigždynus, dievus ir mitines vietas. Šie žemėlapiai buvo skirti pavaizduoti pasaulio geografiją, tačiau nebūtinai buvo naudingi navigacijai ir juose buvo keletas akivaizdžių klaidų. Kayla Wolf dalijasi didžiausiomis žemėlapių kūrimo klaidomis. 

For thousands of years, people made both functional maps and what are known as cosmographies, illustrating the earth and its position in the cosmos, often including constellations, gods, and mythic locations. These maps were meant to depict the world's geography, but weren't necessarily useful for navigation and contained some glaring mistakes. Kayla Wolf shares mapmaking’s biggest blunders. 

TED-Ed. 
2022-05-16

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Konferencija, skirta Romo Kalantos jubiliejiniams metams (1972-2022)Gegužės 13 d. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru organizuoja mokslinę konferenciją „Neginkluotas pasipriešinimas: prielaidos, patirtys, retrospektyva minint Romo Kalantos pasiaukojimo jubiliejinius metus (1972–2022)“. 

Renginys skirtas tiek akademinei bendruomenei, tiek ir plačiajai visuomenei. Konferencijoje bus aptariami įvairūs neginkluoto pasipriešinimo, pilietinio atsparumo ir pasiryžimo ginti gimtąją šalį aspektai. Profesionalūs istorikai ir archyvų specialistai įvairiais rakursais nagrinės Romo Kalantos pasiaukojimą ir tuo metu kilusius masinius protestus. 

Politikos mokslų ir sociologijos ekspertai pateiks analitines pastabas, žvelgdami iš dabarties pozicijų. Apie sovietinės okupacijos metais patirtus išgyvenimus pasakos rezistencijos dalyviai, meno ir kultūros atstovai. Mokslinė konferencija rengiama siekiant viešinti ir populiarinti patriotiškumo, garbingo atstovavimo Lietuvai ir krašto gynybos idėjas. Vėliau bus įgyvendinamas bendras leidybinis projektas, remiantis konferencijoje skaitytais pranešimais paskelbti moksliniai straipsniai ir medžiaga. 

Renginio partneris Lietuvos Respublikos Seimas. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-05-16

Bernardinai.lt. Dingusi Lietuvos istorija. Alytaus štetlasKviečiame pasivaikščioti po senuosius štetlus – miestus bei miestelius, kuriuose iki Holokausto gyveno gausios, aktyvios ir novatoriškos žydų bendruomenės. Šių štetlų pagrindinės aikštės ir centrinės gatvės, jose stovintys namai ar išlikę atminties ženklai šiandien mums primena apie persipinančią Lietuvos žydų ir vietos lietuvių, lenkų, rusų bei kitų tautinių grupių kasdienybę XIX a. pab.–XX a. pr. Žydų kultūros paveldas Lietuvoje per pastaruosius metus išgyveno savotišką renesansą – daugybė senųjų pastatų buvo restauruoti ir pritaikyti kultūrinėms erdvėms, atsivėrė ir litvakų kultūrą įprasminantys memorialai. Tai naujas žvilgsnis į tokį artimą, bet iki šiol mažai pažintą vietos žydų paveldą. 

Pirmoji mūsų stotelė Alytus – vienas seniausių Lietuvos miestų. Kai kurių istorikų nuomone, pirmieji žydai Alytuje galėjo apsigyventi dar XV a. Tačiau tai patvirtinančių faktų kol kas nerasta. Kartu su istoriku ir Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininku Vilmantu Dunderiu pristatome turtingą išlikusį Alytaus miesto žydų kultūros paveldo palikimą. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius. 

Bernardinai.lt. 
2022-05-13

Atviras Seimas. Konferencija „Sporto įtaka vaikų gerovei. Šiaurietiška patirtis“Konferencija yra skirta pristatyti geriausią Šiaurės šalių praktiką, kaip organizuotas vaikų sportas įtakoja vaikų gerovę, sėkmingai apsaugo vaikus nuo ankstyvo rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo. Šiaurės šalyse sporto užsiėmimus sporto klubuose lanko apie 90% vaikų, o Lietuvoje mažiau negu 30%. Atskleidžiama, kaip vaikų sportas Šiaurės šalyse efektyviai stiprina šeimas ir bendruomenes, skatina savanorystę, kuria visuomenės socialinį kapitalą. Savanorių tėvų aktyvus dalyvavimas vaikų sporte labai motyvuoja daugiau sportuoti vaikus ir jų tėvus. 

Masinis vaikų sportas bendruomenėse šiuo metu yra ypatingai svarbus ir dėl žalingo pandemijos poveikio vaikų sveikatai, viršsvorio, pažeistų socialinių ryšių ir padidėjusios priklausomybės nuo ekranų. Konferencijoje bus kalbama apie tai: kokią naudą vaikams ir visuomenei sukuria vaikų sportas; kaip užtikrinti, kad visi vaikai būtų, kiek įmanoma, sveikesni, nes tai yra vienas iš tikslų, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje; kaip užtikrinti saugią ir draugišką aplinką vaikų sporte; koks turėtų būti bendradarbiavimas tarp valstybės, sporto klubų, NVO ir kitų suinteresuotų grupių. 

Konferencijos metu VšĮ futbolo klubas „Ataka“ ir tėvai savanoriai pristatys pirmąjį Lietuvoje vaikų sporto projektą pagal Šiaurės šalių pavyzdį „Bendruomenės sporto lyderių ugdymas“. Projekto partneriai iš Šiaurės šalių pristatys savo daugiametę veiklą ir jos poveikį vaikams, tėvams, bendruomenėms. Projektą remia Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Diskusijos metu Lietuvos politikai ir sporto atstovai diskutuos, kokia kryptimi turėtų vystytis vaikų sportas, kokia Šiaurės šalių patirtis būtų naudinga Lietuvai, kokios priemonės sudarytų sąlygas sportuoti daugiau vaikų, didintų jų gerovę ir kt. Šiaurės šalys yra pripažintos kaip geriausias regionas pasaulyje auginti vaikus ir, remiantis ambicinga Nordic Vision programa, 2030 m. regionas bus tvariausias ir labiausiai socialiai integruotas pasaulyje. Mes turime puikią galimybę pasinaudoti geriausia Šiaurės šalių patirtimi kuriant Lietuvos vaikų gerovę ir ateitį. 

Atviras Seimas. 
2022-05-12

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Laisvės žiežirbos: 1972 metų gegužės įvykiai KauneNuo 2002 m. gegužės 14-ąją minime Pilietinio pasipriešinimo dieną. Kas paskatino Lietuvos įstatymų leidėjus šią datą įtraukti į Atmintinų dienų sąrašą? Kas buvo Romas Kalanta? Kas dėjosi Kaune 1972 m. gegužės 14-19 d.? Kokį įpareigojimą mums paliko radikalią pasipriešinimo formą pasirinkęs R. Kalanta? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus išgirsite dr. Ilonos Strumickienės atvirojoje pamokoje „Laisvės žiežirbos: 1972 metų gegužės įvykiai Kaune“. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-05-12

New EdTech Classroom. 5 Useful Google Features for Teachers (5 naudingos „Google“ funkcijos mokytojams)Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato 5 naudingas „Google“ funkcijas mokytojams. 

New EdTech Classroom. 
2022-05-11

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. „Sveikata.lt“ laidoje: kokią žalą organizmui daro elektroninės cigaretės?Apie rūkymo sukeliamą žalą yra girdėję visi, tačiau kasmet ši priklausomybė vis tiek nusineša apie šešis milijonus gyvybių. Laidoje „Sveikata.lt“ kalbėsime apie tai, kokią žalą mūsų organizmui daro paskutiniu metu išpopuliarėjusios elektroninės cigaretės. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 
2022-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra. VUŠA informatikos magistrantūros studijų programa „Informacinių technologijų valdymas“Projekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra. VDU informatikos magistrantūros studijų programa „Taikomoji informatika“Projekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra. VU informatikos magistrantūros studijų programa „Taikomosios informacijos sistemos“Projekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra. KTU informatikos magistrantūros studijų programa „Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos“Projekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „EdTech“ galimybės pedagogamsProjekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokslų magistro laipsnį arba informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – Kauno technologijos universitetu (KTU), Vilniaus kolegija (VK), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus universitetu (VU) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VU ŠA) – numato vykdyti informatikos magistrantūros ir informatikos mokomojo dalyko modulio studijas.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-05-10

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įtampa mano kūne – kaip sau padėti?Pamoka skirta pradinių klasių moksleiviams. Lektorė padės vaikams suprasti, kokie pojūčiai kūne signalizuoja apie patiriamą įtampą, paaiškins, kodėl kūno drebėjimas mums yra naudingas, ir praves žaismingus pratimus, padėsiančius įtampą sumažinti. Pamoką veda integruotos kūno ir judesio terapijos edukatorė ir praktikė Aina Pakeltė. 

Kviečiame mokytojus paleisti šį įrašą per pamoką ir lektorės nurodytose vietose jį sustabdyti, kad galėtumėte su mokiniais padiskutuoti skaidrėse nurodytais klausimais. Įrašo trukmė (25 min.) subalansuota pamokos trukmei (20 minučių liks pokalbiams). 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-05-10

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Diskusija-konsultacija „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“Šalies mokyklos rengiasi didžiuliam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų visavertei įtraukčiai. Plėtojant įtraukties procesus švietime svarbus vaidmuo tenka pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui. Gegužės 9 d. 10.00 val. Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia atvirą diskusiją-konsultaciją šia tema ir kviečia joje dalyvauti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, ugdymo įstaigų vadovus, savivaldybių atstovus. Renginyje aptariami planuojami pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pakeitimai, tariamasi dėl šios pagalbos stiprinimo. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-05-09

Atviras Seimas. Diskusija „Mokytojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiai popandeminiame pasaulyje“Gegužės 6 d., penktadienį, Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai) vyko Seimo narių, Vyriausybės atstovų ir ekspertų diskusija „Mokytojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiai popandeminiame pasaulyje“. Renginį moderavo Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytautas Mitalas ir „EdTech Lithuania“ asociacijos vadovas Šarūnas Dignaitis. 

„Metavisata, kriptovaliutos, dėl automatizavimo nykstančios darbo vietos – pasaulis keičiasi, mokyklos taip pat. Informacinės technologijos turi tapti trečia kalba klasėse, tam turime užtikrinti, kad mokytojai turėtų reikalingus įgūdžius. Pandemija parodė, kiek daug ir kaip greit gali pasikeisti situacija, ir kokie „kieti“ yra mokytojai. Ieškome būdų, kad įgytus įgūdžius dar sustiprintume, kad augintume kartą, pasirengusią geriausiai save realizuoti besikeičiančioje aplinkoje“, – sako Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.
 
Diskusijos dalyviai dalijosi įžvalgomis apie mokytojų skaitmeninio raštingumo įgūdžius: kaip jie keitėsi per pandemiją, su kokiais iššūkiais susidurta, kaip iššūkiai buvo įveikti ir kokių rezultatų pasiekta. Aptarta, kaip mokytojai priima kompiuteriniais žaidimais paremtą mokymąsi ir kt. klausimus. 

Atviras Seimas. 
2022-05-09

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kaip bendrauti su traumą patyrusiu vaiku ir padėti jam geriau jaustis?Patirtos traumos daro įtaką smegenų veiklai ir atsispindi vaikų elgesyje. Šioje pamokoje daugiau sužinosite apie smegenyse vykstančius pokyčius ir gausite praktinių patarimų, kurie padės vaikui pasijausti geriau. Lektorė supažindina su juntamo saugumo sąvoka, ryšio kūrimo, įgalinimo principais ir savireguliacijos įgūdžiais. Pabaigoje taip pat pateikia naudingų nuorodų, norintiems toliau gilintis į šią temą. Šią mokytojams skirtą paskaitą veda vaikų ir paauglių psichiatrė Monika Misevičė, kuri yra TBRI® (Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos) praktikė, VU doktorantė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-05-06

VU mokslas be pamokslų. Genocido psichologija: iš kur kyla nežmoniškas žiaurumasMOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Ukrainos politologai sako, kad Rusija jų šalies nelaiko tokia valstybe, kuri turi teisę egzistuoti, atskirai nuo Rusijos. Po Bučos žudynių panašu, kad jie ir pačių ukrainiečių nelaiko žmonėmis, kuriuos reikėtų suprasti, gailėtis ar apskritai leisti jiems gyventi. Buča buvo ta vieta, kurioje buvo parodytas baisus, nežmoniškas elgesys ir šių įvykių kontekste dažnai diskutuojama, ar tai, kas vyko ten galima vadinti genocidu. Iš kur kyla toks nežmoniškas žiaurumas, kas nulemia tokį žmonių elgesį Vilniaus universiteto tinklalaidėje „Mokslas be pamokslų“ pasakoja kolektyvinių traumų tyrėja, psichologė prof. Danutė Gailienė. 

Vilniaus universitetas. 
2022-05-05

LMNŠC nuotolinių gamtos pamokų ciklas „Pažinimo voratinklis“. Kaip miške gyvena vilkas ir kaip jį rasti (Baltijos vilkas)ietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pradeda naują nuotolinį gamtos pamokų ciklą „Pažinimo voratinklis“. Pamokose keliausite į mokslinę ekspediciją po Pietų Amerikos atogrąžų miškus, išgirsite apie bandymus atrasti nežemišką gyvybę, suprasite, kodėl paukščiai yra geriausi klimato kaitos indikatoriai, ir sužinosite daug kitų įdomių dalykų. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2022-05-05

Nacionalinė švietimo agentūra. Edukacinių technologijų centro (EdTech) atidarymasDžiaugiamės galėdami pakviesti švietimo bendruomenę, socialinius, verslo partnerius ir visus #EdTech smalsuolius į nuotolinį Edukacinių technologijų centro atidarymą! 
KAS YRA EDTECH CENTRAS? Edukacinių technologijų (EdTech) centro veikla apims inovacijų kultūros švietime plėtrą, kokybiškų skaitmeninių sprendimų bei skaitmeninių mokymo priemonių kūrimą ir diegimą švietimo įstaigose, pedagogų skaitmeninių kompetencijų stiprinimą. Tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ dalis.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-05-04

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Filmas „Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose“ (2022)2022-ieji – rašytojos Ievos Simonaitytės metai. Ta proga Mažosios Lietuvos istorijos muziejus sukūrė filmą „Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose“. Juo siekta įamžinti žymiausios Mažosios Lietuvos kūrėjos autobiografinėje knygoje „..o buvo taip“ ir romane „Aukštujų Šimonių likimas“ išaukštintą Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčią bei kunigus, savo didingu skambesiu rašytoją įkvėpusius bažnyčios varpus bei vargonus. Beje, prie pastarojo instrumento sutvarkymo rašytoja pati yra prisidėjusi. 

Simboliška, kad kelionėje po Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje konfirmuota I. Simonaitytė, žiūrovą lydi kun. Remigijus Šemeklis, 2022 metais pažymintis savo tarnystės šioje vietoje dvidešimtmetį. Taip pat dalyvauja parapijos pirmininkas Manfrydas Sprogys ir šišioniškis Helmutas Lotužis, įgarsinęs teksto ištrauką I. Simonaitytės gimtąja tarme. Už senųjų vargonų skambėjimą dėkojame vargonininkei Irenai Šemeklienei. Bažnyčios grožį ir filmo turinio emocijas žiūrovams parengė bei sumontavo Valdas Ramanauskas. O tiems, kuriems I. Simonaitytės vardas nėra gerai žinomas, pažintinį įvadą į jos gyvenimą ir kūrybą filme nubrėš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Klaipėdos viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos bei Klaipėdos universiteto bibliotekos darbuotojai, tyrinėjantys rašytojos palikimą bei garbūs šišioniškiai, „savo kauluose“ nešiojantys krašto istorijos atgarsius... 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. 
2022-05-04

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Aurimos Dilienės knygos „Gyvenimas su vaikais“ pristatymasKviečiame žiūrėti Prancūzijoje gyvenančios vaikų ligų gydytojos, psichiatrės, šeimų konsultantės, septynių vaikų mamos Aurimos Dilienės knygos „Gyvenimas su vaikais“ pristatymą. 

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 
2022-05-03

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: prof. Bonifaco Stundžios paskaita„Mano jaunystės laikais Lietuvą pasaulyje garsino šokėjai Česlovas Norvaiša ir Jūratė Norvaišienė. Vilniaus skelbimų stenduose kone kasmet būdavo reklamuojama jų šokių programa. Atkreipiau dėmesį į nevienodą šokėjų pavardės daugiskaitos formą: vienais metais „Šoka Česlovas ir Jūratė Norvaišos“, kitais – „Šoka Česlovas ir Jūratė Norvaišai“. Kilo noras pasigilinti, iš kur toks dvejopumas. Besigilinant paaiškėjo įdomiausių kalbos istorijos paslapčių, menančių ir žilą senovę, ir naujesnius lietuvių kalbos raidos tarpsnius.“ 
Įdomi šios istorijos pabaiga? Kviečiame pasiklausyti LITUANISTIKOS ATRADIMŲ pamokos kartu su profesoriumi Bonifacu Stundžia – nebejojame, kad po jos į kalbą imsite žvelgti visai kitaip. 

Vilniaus universitetas. 
2022-05-03

VU Filologijos fakulteto tinklalaidė. Kalba kalba almanachas #4 - Apie Adomo Mickevičiaus poeziją ir romantikus-psichoanalitikusAdomo Mickevičiaus poezijos rinktinei – 200! 1822-aisiais Vilniuje, pasirodė debiutinė Adomo Mickevičiaus poezijos rinktinė, mūsų literatūros istorijoje žyminti romantinės poezijos pradžią. Šia proga į laidą pasikvietėme fakulteto profesorę, Lietuvių literatūros katedros vedėją Brigitą Speičytę, gerai žinomą XIX a. Lietuvos literatūros tyrinėtoją. Kalbėjomės apie patį Mickevičių ir jo kūrybą, apie poezijos knygelės inovatyvumą ir reikšmę, studijų bičiulius filomatus, apie šmėklas, vaiduoklius ir gyvus numirėlius bei, žinoma, apie tai, kaip šiandien galime skaityti ir interpretuoti Mickevičiaus kūrybą. „Kalba kalbà“ – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidė, kurioje diskutuojama aktualiomis kalbos, literatūros ir kultūros temomis. Skirtingų sričių atstovės – dr. Ernesta Kazakėnaitė ir dokt. Eleonora Terleckienė, laidose kalbina fakulteto studentus, dėstytojus bei alumnus. 

VU Filologijos fakulteto tinklalaidė. 
2022-05-02

Lietuvos nacionalinė biblioteka.Kaip pilietinė visuomenė turi išmokti atpažinti pavojus remiantis istorine patirtimi?Teigiama, jog labai dažnai tarptautinėje politikoje priimami sprendimai neįvertina istorijos pamokų ir todėl susidaro įspūdis, jog kartojame praeities klaidas. Nuolat girdime teiginius apie naują Miuncheno suokalbį, Molotovo-Ribentropo paktą ar atsinaujinusį Šaltąjį karą. Istoriją išmanyti yra labai svarbu, tačiau tuo pačiu turime suprasti, jog ji nesikartoja ir todėl turime būti labai atsargūs su istorinių analogijų taikymu. Perdėtas dabarties įvykių aiškinimas remiantis istorija gali nuvesti prie piktnaudžiavimo ja ir tuo pačiu vesti prie klaidinančio šių dienų situacijos vertinimo. Paskaitą veda VU TSPMI docentas dr. Deividas Šlekys. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-05-02

Lietuvių k. ir literatūros mokytojų sąjunga. Doc. dr. Žydronės Kolevinskienės paskaita apie literatūros ir šiuolaikinių muzikinių žanrų sintezęPaskaitoje analizuojami Jono Aisčio eilėraščiai, dzūkų psichodelinis rokas, Žemaitės kt. autorių kūriniai. Parodoma, kaip literatūros pamokoje plėsti kultūrinę kompetenciją įsisąmoninant klasikos ryšius su šiuolaikiniais kultūros tekstais. 

Lietuvių k. ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2022-05-02

Swedbank Lietuvoje. Pavojus el. pašto dėžutėje: kaip savo aukas žvejoja sukčiai ir kokių saugumo priemonių imtisPasaulyje kasdien išsiunčiama apie 78 mlrd. elektroninių laiškų, iš kurių 84 proc. yra brukalas. Ar pakankamai laiko skiriame įsitikinti, kad laiškas el. pašto dėžutėje tikrai gautas iš patikimo siuntėjo, prieš paspausdami jame esančią nuorodą? Kaip atpažinti sukčių laiškus ir būti saugesniems internete? Į šiuos ir dar daugiau klausimų atsakys „Swedbank“ informacinio saugumo vadovė Žygeda Augonė, pokalbyje su „Swedbank“ Finansų instituto eksperte, Justina Bagdanavičiūte. Tuo metu eksperimento dalyviai moksleiviai Adomas ir Benas pamėgins atpažinti tikrus ir suklastotus laiškus.
 
Swedbank Lietuvoje. 
2022-04-28

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XV Edukacijos forumas. Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimųXV EDUKACIJOS FORUMAS EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK 
Tema „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“.

Kviečiame stebėti Lietuvos ir Ukrainos ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, neformaliojo švietimo institucijų atstovus, visus, kuriems aktualus Ukrainos vaikų, dėl karo atsidūrusių Lietuvoje, mokyklinis ugdymas ir jo sėkmė. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-29

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Konferencija „Apie paauglystės iššūkius šeimai ir jų sprendimą kitaip“Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su projektu „Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimas Lietuvoje“ organizavo tarptautinę konferenciją „Apie paauglystės iššūkius šeimai ir jų sprendimą KITAIP“. Vaizdo įraše išgirsite, kaip unikali pagalba paauglį auginančioms šeimoms teikiama mūsų šalyje, išgirsime terapijos specialistų įžvalgas ir praktinius patarimus tėvams bei užsienio specialistų patirtį. Multidimensinė šeimos terapijos programa padeda keisti vaiko ar paauglio socialiai nepriimtiną elgesį, stiprinti ir atnaujinti santykius šeimoje. Konferencijos metu sužinosime, kaip unikali pagalba paauglį auginančioms šeimoms teikiama mūsų šalyje, išgirsime terapijos specialistų įžvalgas ir praktinius patarimus tėvams bei užsienio specialistų patirtį. Visos autorinės teisės priklauso Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie SADM. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-04-28

Nacionalinė švietimo agentūra. Naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimoViešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Ugdymo proceso stebėsena ir grįžtamasis ryšys“, kurios tikslas – supažindinti su 2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška“ rezultatais, dalytis įžvalgomis, kaip pasinaudoti tyrimo duomenimis ir rekomendacijomis praktikoje. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-28

School Education Gateway. Supporting the mental health and well being of refugee children in school (Pabėgėlių vaikų psichinės sveikatos ir gerovės užtikrinimas mokykloje)Mokyklos tampa vis įvairesnės, įskaitant svarbią jaunuolių grupę, kilusią iš migracijos arba pabėgėlių. Dėl karo Ukrainoje daugelyje Europos mokyklų labai padaugėjo pabėgėlių vaikų. Karo išgyvenimai ir staigus pabėgimas iš jiems pažįstamos aplinkos gali turėti neigiamos įtakos vaikų psichinei sveikatai ir savijautai. Šiame internetiniame seminare pristatoma, kaip mokyklos gali atlikti lemiamą vaidmenį tenkinant nelaimes ir traumas patyrusių vaikų poreikius ir kaip stiprinti jų psichinę sveikatą ir gerovę. 

Schools are increasingly diverse, including an important group of youngsters with a migration or refugee background. The war in Ukraine has led to a significant increase of refugee children in many schools across Europe. The experiences of war and sudden flight from their familiar surroundings can have a negative impact on the children’s mental health and well-being. Watch this webinar to learn how schools can play a crucial role in meeting the needs of distressed and traumatised children and how to strengthen their mental health and well-being. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-04-27

Aštuntoji diena. Kam reikalingas universitetas? Pokalbis su prof. Alvydu JokubaičiuProfesorių Alvydą Jokubaitį kalbina Ginta Gaivenytė Dauguma žmonių tiesiog nori laimingai gyventi. Jų tikslas – užsidirbti pinigų, išvykti į kelionę, pasigirti prieš kaimynus. Tačiau yra tokių žmonių, kurie pasaulį nori studijuoti. 
Pasak profesoriaus Alvydo Jokubaičio, būtent šiems žmonėms yra skirtas universitetas. „Universitetas neturi niekam tarnauti. Jis pats savaime – kaip žmonių susirinkimo vieta – yra unikalus, - kalba A. Jokubaitis, - Visuomenė suprasdavo, kad juos reikia palikti ramybėje, tegu jie tiesiog gyvena kitaip“. Pasak jo, skirtingai negu mokykloje geras dėstytojas yra tas, kurie nežino. Suvokimas, kad negalime kalbėti tiesos vardu, atveria kelią tyrimui. Pasak profesoriaus, tai, kas vyksta dabar, prieštarauja pačiai universiteto idėjai. Jis atvirai pripažįsta, kad jam nepatinka aukštųjų mokyklų įsitraukimas į ekonomiką ir politiką. „Svarbiausia – nereikalaukite iš universiteto darbuotojų efektyvumo“, – A. Jokubaitis tvirtina, kad blogiausias scenarijus – paversti universitetą biurokratine institucija. 

Aštuntoji diena.
2022-04-27

VU TSPMI. Dr. Deivido Šlekio paskaita. Vokiškosios karybos kulminacija – Kijivo mūšis 1941 m.VU TSPMI Studentų mokslinė draugija kviečia pasiklausyti doc. dr. Deivido Šlekio karybos istorijos paskaitą – „Vokiškosios karybos kulminacija – Kijevo mūšis 1941 m.“. Paskaitoje dėstytojas aptaria paskutinį ir didžiausią mūšį/operaciją, kurį laimėjo Vokietijos kariuomenė. Paskaitos metu kalbama apie vokiškosios karybos tradiciją, jos raidą. 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 
2022-04-26

VU mokslas be pamokslų. Keršto turizmas: kaip pandemija pakeitė kelionių įpročius?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Be kelionių gyvenimas ir darbas būtų ženkliai nykesni, tačiau 2020 m. kovą prasidėjusi pandemija stipriai pakeitė ne tik kelionių sektorių, bet ir žmonių požiūrį į keliones. Atsirado net gi nauja sąvoka „keršto turizmas“, kylanti iš kerštavimo nepalankiai situacijai ir pasireiškianti didesniu nei įprasta spontaniškumu priimant sprendimus. 

Trisdešimt antrajame Vilniaus universiteto tinklalaidės „Mokslas be pamokslų“ epizode kelionių ekspertė, VU Verslo mokyklos lektorė Vilija Malinauskaitė pasakoja, kaip pandemija pakeitė mūsų keliavimo įpročius, kokių galimybių keliautojams suteikia nuotolinis darbas bei kaip karas Ukrainoje paveiks Baltijos šalių regiono turizmo sektorių. 

Vilniaus universitetas.
2022-04-25

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (MRU)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome pirmąjį reportažą su Mykolo Romerio universiteto studentėmis. Nacionalinė švietimo agentūra, 2022-04-25

Nacionalinė švietimo agentūra. Bendradarbiavimo sutartis su MRUNacionalinė švietimo agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (VIKO)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome pirmąjį reportažą su Vilniaus kolegijos pedagogais ir studentėmis. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimas (VU)Norint pagerinti mokinių pasiekimų rezultatus, sumažinti skirtingų mokinių grupių atotrūkį, ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės kryptys – ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Be to, ypač svarbus švietimo duomenų efektyvus valdymas ir panaudojimas. Šiuo metu susiduriama su tinkamos kvalifikacijos STEAM dalykų mokytojų trūkumu. Kasmet į mokyklas patenka vis mažiau pedagogines studijas baigusių jaunų specialistų. Mažiau nei 10 proc. pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbina mokykloje. 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) įgyvendinamos programos priemonėmis siekiama sukurti prielaidas naujų mokytojų atėjimui bei sudaryti galimybes didesniam skaičiui mokytojų ir vadovų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms. Be to, sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems dirbti švietimo įstaigose. Jūsų dėmesiui pristatome reportažą su Vilniaus universiteto studentais. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-04-25

VU TSPMI. Dr. Deivido Šlekio paskaita. II pasaulinio karo globalumasVU TSPMI Studentų mokslinė draugija kviečia pasiklausyti doc. dr. Deivido Šlekio karybos istorijos paskaitą „II pasaulinio karo globalumas“. Paskaitoje dėstytojas aptarė tarp akademikų vykstančius debatus apie karo priežastis, trukmę ir iki galo nesuvoktą globalų jo mastelį. 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 
2022-04-22

Aštuntoji diena. Ypatingų poreikių vaikai. Tėtis, kuris seka paskui sūnųDauno sindromą turinčio Donato tėtį Alvarą Bacevičių kalbina žurnalistė Ginta Gaivenytė.

Alvaras Bacevičius kartais juokauja, kad gyvena sekdamas savo sūnaus poreikius. Dauno sindromą turintis Donatas – šeimos pagrandukas, visiškai pakeitęs tėčio gyvenimą. Anksčiau dirbęs policijos sistemoje Alvaras nedvejodamas pasiryžo karjeros pokyčiams, kad kuo daugiau laiko galėtų praleisti kartu su vaiku. „Mąsčiau ir apie galimybę išvis nedirbti. Patenkinti tokio vaiko poreikius ir visiškai save realizuoti kitoje srityje yra sudėtinga. Juk jei nori, kad vaikas tikrai būtų integruotas į visuomenę, turi būti šalia“,  dalijasi A. Bacevičius. 

Dabar jis - Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Ši darbo vieta tėčiui tokia svarbi todėl, kad taip jis gali padėti sūnui, besimokančiam įprastoje mokykloje. 

Aštuntoji diena. 
2022-04-22

Vytauto Didžiojo universitetas. The Confluence of Language Learning, Teaching and AssessmentILTA konferencija, skirta užsienio kalbų ugdymo ir vertinimo aktualijoms aptarti. Kanados Queens universiteto profesoriai Liying Cheng ir Andy Curtis pristato šiuolaikines užsienio kalbų ugdymo tendencijas. JAV profesorė Betty Lanteigne diskutuoja formuojamojo vertinimo klausimais. VDU docentė Eglė Petronienė pristato naujoves atnaujinant užsienio kalbų (anglų) ugdymo turinį. ILTA konferencija vyko anglų kalba (be vertimo).

Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ILTA ir Queens universitetas. 

Vytauto Didžiojo universitetas.
2022-04-20

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ar ginklams žvangant įstatymai tyli?15-oji pamoka. Lektorius teisininkas, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės katedros prof. dr. Justinas Žilinskas pamokoje aptaria, kas šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje laikoma „teisingu karu“, kuo remiantis kalbame apie karo nusikaltimus, kuo šie nusikaltimai ypatingi ir kokie yra tarptautinės atsakomybės mechanizmai. 

Prasidėjus karui Ukrainoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas Lietuvos mokinius supažindinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, didvyriškai su Rusijos agresija kovojančios šalies situacija ir karo iškeltais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata ir kt. Ciklą rengia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su partneriais – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, British Council Lithuania. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-19

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Что нужно знать об истории Украины? / Ką reikėtų žinoti apie Ukrainos istoriją? (rusų k.)Этот урок истории Украины ведет историк, проф. Альфредас Бумблаускас. Oн подчеркивает самые важные факты многолетней истории Украины и раскрывает общую историю, которая объединяет Литву и Украин. 

Šią Ukrainos istorijos pamoką veda istorikas prof. Alfredas Bumblauskas. Jame išryškinami svarbiausi ilgos Ukrainos istorijos faktai ir atskleidžiama bendra istorija, vienijanti Lietuvą ir Ukrainą. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-04-15