Naujausi įrašai

M. Grigaitis. Paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” Tautos gynimo scenarijai Lietuvos literatūrojeLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?” 

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas. 
2021-09-23

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. SemantizmaiLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Planuoju herojaus kelią (2)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. Aš – savo gyvenimo herojus/ė (1)Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narės Adelės Žeimytės parengtas psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

Lietuvos nacionalinė biblioteka. G. Kadžytės pranešimas „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“Gražina Kadžytė pranešime „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“ papasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus bei problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė pasidalina pasakojimo tradicija, besitęsiančia šimtmečius neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiama į projektinius renginius. 
 Gražina Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų tradicinės kultūros laidoms LRT, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo Tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. Gražinos Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu. 
Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-22

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Opera ir knyga. Alisa stebuklų šalyjeKaip vaikų pamėgta knyga virsta opera? Nacionalinėje bibliotekoje vykusios muzikinės literatūros pamokos įraše kūrybinio proceso paslaptimis ir rezultatais dalinasi Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro atlikėjai. Vaikams skambiomis arijomis prisistato operos personažus – Alisą, Triušį, Katiną, Skrybėlių, Širdžių karalienę – vaidinantys dainininkai. Gražiausias Lewiso Carrollo knygos ištraukas skaito moksleiviai iš Menų darželio – mokyklos „Dainorėliai“. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-22

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Žodyno klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-22

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Žodžių formų vartojimo klaidosLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-21

VU Kauno fakultetas. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. M. Grigaitis. Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-21

School Education Gateway. Language learning in school: interdisciplinarity and creative writing (Kalbos mokymasis mokykloje: tarpdiscipliniškumas ir kūrybinis rašymas)Internetinis seminaras supažindina su tarpdiscipliniškumo poreikiu ir kūrybinio rašymo privalumais mokantis užsienio kalbų. Seminaras skirtas anglų kalbos mokymuisi per STEM ir kūrybiškam rašymui klasėje. 

The webinar introduces you to the need for interdisciplinarity, and the benefits of creative writing in foreign and second language learning. In particular, the webinar focuses on learning English through STEM and creative writing in the classroom. 

Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“. 
2021-09-21

Kauno tvirtovės VII fortas. Edukacinė chemijos laboratorija. Cianografijos būdu išryškintų nuotraukų kokybės priklausomybė nuo UV šviesos šaltinioŠiame darbe mokiniai atlieka daugiapakopę junginio sintezę, o sintezės metu išgautą junginį pritaiko piešinių „perkėlimui“ ant popieriaus arba drobės. Darbas skirtas lavinti mokinių laboratorinius įgūdžius ir demonstruoja chemijos žinių taikomumą. Su technologijų arba dailės pedagogų pagalba cianografijos būdu piešinius galima „perkelti“  ant marškinėlių, medžiaginių maišelių, stalo servetėlių ir pan. 

Kauno tvirtovės VII fortas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykla. 
2021-09-20

Kauno tvirtovės VII fortas. Edukacinė chemijos laboratorija. Eksperimento „Dramblio dantų pastos“ putų aukščio priklausomybė nuo katalizatorių kiekioŠis vaizdus ir mokiniams patinkantis eksperimentas, pavadintas „Dramblio dantų pasta“, pristatytas tiriamojo darbo forma. Mokiniai kelia hipotezę, renka duomenis, analizuoja reikšmių pokyčius ir daro išvadas. Šiuo darbu demonstruojama, kad pilnavertis gamtamokslinis projektas gali būti sėkmingai realizuotas ir tose mokyklose, kurios turi ribotas priemonių ir reagentų galimybes. 

Kauno tvirtovės VII fortas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykla.
2021-09-20

VU Kauno fakultetas. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. M. Grigaitis. Antano Škėmos Balta drobulė – nihilistinio rašymo projektasVilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-20

Nacionalinė švietimo agentūra. Pradinio ugdymo lietuvių k. ir literatūros, meninio ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 
Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo pradinio ugdymo lietuvių k. ir literatūros, meninio ir dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-20

VU Kauno fakultetas. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. M. Grigaitis. Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“. 

VU Kauno fakultetas. 
2021-09-17

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoju Ričardu ŠileikaPoeto, prozininko ir nuogirdininko Ričardo Šileikos surežisuota literatūros pamoka neatsitiktinai nufilmuota Rašytojų sąjungos rūbinėje – autorius pasakoja apie gyvenime atliekamus vaidmenis ir literatūros svarbą, pasitelkdamas bei aptardamas Rimvydo Šilbajorio, Sigito Gedos ir Aido Marčėno citatas. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-09-17

VU Kauno fakultetas. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. M. Grigaitis. Ribinių situacijų vaizdavimo būdai B. Sruogos romane „Dievų miškas“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-17

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo užsienio kalbų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-16

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Įžangos būdai (12)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Įžanga ir išvados (11)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimasNuotolinės konferencijos „Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimas“ tikslas – aptarti atvykusiųjų ir grįžtančiųjų mokinių ugdymo organizavimo esminius aspektus, konferencija skirta mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-09-16

Nacionalinė švietimo agentūra. Muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 
Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo muzikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

Nacionalinė švietimo agentūra. Teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos teatro bendrosios programos įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Tradukcinis mąstymas analogija (10)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Daivos Ivanauskaitės pranešimas „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“Daiva Ivanauskaitė pranešime „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“ dalinasi sakytinio istorijų pasakojimo metodais ir atvejais, kaip sujungti istorijų pasakojimą su praktinėmis kūrybinėmis įvairių disciplinų veiklomis per užsiėmimus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Daiva Ivanauskaitė – profesionali pasakotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių kuratorė ir dalyvė. Daiva Ivanauskaitė baigė Scottish Storytelling Centre pasakotojų rengimo programą ir buvo įtraukta į Škotijos profesionalių pasakotojų registrą bei Scottish Book Trust autorių sąrašą. Daivos Ivanauskaitės pristatomą repertuarą sudaro lietuviškos, škotiškos ir pasaulinės pasakos. Pasitelkdama tradicijas pasakotoja kuria ir improvizuoja savitas istorijas. Daiva Ivanauskaitė aktyviai dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose pasakojimo festivaliuose. Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2021-09-15

Nacionalinė švietimo agentūra. Fizinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių turinio įgyvendinimo galimybės ir rekomendacijosNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo fizinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

Nacionalinė švietimo agentūra. Geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes 2021–2022 m. m.  

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-15

Nacionalinė švietimo agentūra. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamo istorijos ir pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio galimybes 2021–2022 m. m.  
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematinio, informatikos, sveikatos, fizinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdymeNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti matematinio, informatikos, sveikatos, fizinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdyme 2021–2022 m. m. Susitikimą moderuoja Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Nadia Venskuvienė.
 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

Nacionalinė švietimo agentūra. Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybėsNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. Susitikimą moderuoja Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkas. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-14

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Dedukcinis ir indukcinis mąstymas (9)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

TED-Ed. What makes a language... a language? Kada kalbą galime vadinti kalba?Išsiaiškinkite skirtumą tarp kalbos ir tarmės, susipažinkite su standartizuotų kalbų istorija. 
Pristato Martinas Hilpertas.
Dig into the distinction between a language and a dialect, and uncover the history of standardized languages. Lesson by Martin Hilpert.

TED-Ed. 
2021-09-13

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoja Renata ŠerelyteLiteratūros pamokoje rašytoja Renata Šerelytė pasakoja apie estetinio katarsio būtinybės paieškas literatūroje bei kaip atrandami likimo autoriai, taip pat skaito porą ištraukų iš savo ankstyvųjų novelių rinkinių, kurių prozoje sutelpa poezija. Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-09-13

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Problema (8)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Kontekstas ir jo rūšys (7)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Temos plėtotė (6)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Rėmimasis kultūros įvaizdžiais (5)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Teksto tipai ir struktūra (4)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Rašinio temos supratimo lygiai (3)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Analizė ir interpretacija (2)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Loginės rašinio struktūros branduolys (1)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

Nacionalinė švietimo agentūra. Biologijos bendrosios programos ir įgyvendinimo rekomendacijų pristatymasNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos biologijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. Biologijos mokytojų sekcijos moderatorė – dr. Asta Navickaitė, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-08

Nacionalinė švietimo agentūra. Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų pristatymasNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams. 

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamos gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. Susitikimą moderuoja Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja Saulė Vingelienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-07

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Mildos Varnauskaitės pranešimas „Istorijų pasakojimas – neliečiama muziejinė vertybė ar besikeičianti kasdieninė praktika?“Milda Varnauskaitė pranešime „Istorijų pasakojimas – neliečiama muziejinė vertybė ar besikeičianti kasdieninė praktika?“ aptaria žodinio pasakojimo reikšmę. Ir atsako į klausimą ar norėdami, kad mūsų istorijos išliktų ateinančios kartoms, turėtume jas uždaryti po stiklu ar visgi išleisti į pasaulį ir priimti jų kaitą? Milda Varnauskaitė – profesionali istorijų pasakotoja bei šio meno mokytoja, gyvena ir dirba Amsterdame (Nyderlandai). Kaip pasakotoja dalyvauja įvairiuose renginiuose Nyderlanduose ir Lietuvoje, dalinasi biografiniais, folkloriniais, istoriniais ir kitokiais pasakojimais. Milda Varnauskaitė yra baigusi Mezrab istorijų pasakojimo mokyklą (Mezrab Storytelling School) Amsterdame ir šiuo metu dirba Mezrab kultūros centre, viename didžiausių pasakojimo meno centrų Europoje. Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-07

Nacionalinė švietimo agentūra. Socialinio, gamtamokslinio, technologinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės pradiniame ugdymeNacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos ir aktualios naujienos, kurias galima pritaikyti darbui su mokiniais jau šiais, 2021–2022-aisiais mokslo metais, pavyzdžiui, kaip ugdyti aukštesnius mokinių pasiekimus arba kaip ugdyti kalbinius gebėjimus per dalyko pamokas? Nuotolinių vaizdo susitikimų metu bus pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo dalykų pavyzdžiai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko turinio atnaujinimo koordinatoriai atsakys į renginio dalyvių klausimus. Renginių ciklas skirtas dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams.

Šio susitikimo tikslas – aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2021–2022 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-09-07

Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konferencija „Kaip ir KAIP: hibridinė pamoka?“Nacionalinė švietimo agentūra suorganizavo švietimo bendruomenei skirtą nuotolinę vaizdo konferenciją „Kaip ir KAIP: hibridinė pamoka?“. Šio renginio tikslas – pristatyti ir praktiškai parodyti galimybes, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti mokinį, naudojant turimas ir galimas technologijas taikant hibridinio mokymo būdą. 
Hibridinėje pamokoje susijungė kelios skirtingos hibridinės klasės iš visos Lietuvos. Tiesioginės transliacijos metu interaktyviai parodyti skirtingų mokyklų hibridinių pamokų organizavimo modeliai ir technologijos, pasidalyta skirtingų mokomųjų dalykų pavyzdžiais, pateiktos rekomendacijos mokytojams apie ugdymo turinio įgyvendinimą hibridinės pamokos metu, galimi kūrybiški technologiniai sprendimai. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-09-07

Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Kodėl ir kam šiandien yra reikalingi humanitarai?Dar mokyklos suole mes išmokstame mokslus skirstyti į kelias sritis: tiksliuosius, socialinius ir humanitarinius. Susidomėjimas pirmaisiais – inžinerinių, matematinių, technologinių sričių studijomis – populiarumas auga, tokie dalykai kaip teisė, politika ir kiti socialinės srities mokslai dėmesiu taip pat mažai skundžiasi. Humanitariniams jo, kaip žinia, lieka mažiausiai. Ar iš tiesų taip yra ir jei taip, kodėl, bei kam humanitarai šiais laikais yra reikalingi, laidoje mintimis dalinasi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorius Vytautas Ališauskas. 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 
2021-09-06

Lietuvos rašytojų sąjunga. Literatūros pamoka su rašytoju Valdu PapieviuKo reikia, kad rašytoją Valdą Papievį ištiktų rašymas ir kaip jis tyko šių akimirkų? Literatūros pamokoje peržvelgdamas esminius savo gyvenimo etapus ir svarbiausius romanus, prozininkas įžvelgia paralelę tarp kūrybinio kelio ir asmeninio gyvenimo. 
Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Literatūros pamokos“. 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Lietuvos rašytojų sąjunga. 
2021-09-06

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Knygos „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ pristatymas1951-ųjų rugsėjo 4 d. Kauno rajono Pabartupio kaime SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) surengtoje pasaloje, išduotas buvusio bendražygio, žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininkas, LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša (Vytis, Juodis, Skirmantas, Skrajūnas, Daumantas). 
Minint šio laisvės kovotojo 100-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines, Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Lietuvos laisvės kovotojo Juozo Lukšos-Daumanto metais. Šios sukaktys inspiravo daugybę sumanymų, kaip geriau pažinti ir įamžinti šios neeilinės asmenybės atminimą. Viena iš jų – neseniai pasirodžiusi istoriko Vidmanto Vitkausko parengta knyga „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“. 
Kviečiame žiūrėti pokalbį, kuriame knygos autorių Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorių ir ilgametį J. Lukšos atminimo puoselėtoją V. Vitkauską kalbina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro darbuotoja dr. Ilona Strumickienė. 
Įraše skamba Agnės Dragūnaitės albumo „Tekančios saulės akmuo“ ir ansamblio „Blezdinga“ dainos „Mėnulis ‒ tikras tėvas jo“ fragmentai. Dėkojame Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai ir Veiverių krašto istorijos muziejui už pagalbą rengiant šį vaizdo pasakojimą. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-03