Naujausi įrašai

TED. What tech companies know about your kids? (Ką IT įmonės žino apie jūsų vaikus?)The digital platforms you and your family use every day – from online games to education apps and medical portals – may be collecting and selling your children's data, says anthropologist Veronica Barassi. Sharing her eye-opening research, Barassi urges parents to look twice at digital terms and conditions instead of blindly accepting them – and to demand protections that ensure their kids' data doesn't skew their future.

Skaitmeninės platformos, kurias Jūs ir Jūsų šeima naudoja kiekvieną dieną - nuo internetinių žaidimų iki švietimo programų ir medicinos portalų - gali rinkti ir parduoti jūsų vaikų duomenis, sako antropologė Veronica Barassi. Dalydamasi tyrinėjimų rezultatais, Barassi ragina tėvus darkart pažvelgti į skaitmenines sąlygas ir, užuot jas aklai priėmus, reikalauti vaikų duomenų apsaugos priemonių.

TED.
2020-07-03.

TED-Ed. How do our brains process speech? (Kaip smegenys apdoroja kalbą?)The average 20-year-old knows between 27,000 and 52,000 different words. Spoken out loud, most of these words last less than a second. With every word, the brain has a quick decision to make: which of those thousands of options matches the signal? And about 98% of the time, the brain chooses the correct word. How is this possible? Gareth Gaskell digs into the complexities of speech comprehension.

Eilinis dvidešimtmetis žino nuo 27 000 iki 52 000 skirtingų žodžių. Ištarti garsiai, dauguma šių žodžių skamba mažiau nei sekundę. Kiekvieno žodžio atveju smegenys greitai priima sprendimą: kuris iš tų tūkstančių variantų atitinka signalą? Apie 98% smegenys pasirenka teisingą žodį. Kaip tas įmanoma? Garetho Gaskelio analizė.

TED-Ed.
2020-07-23.

„Mokysiu“ tinklalaidė. Mokytojo stuburas: tvirtas ar lankstus?Ar sutiktumėte, kad mokytojo profesijoje kūrybos yra tiek pat, kiek mene? O su tuo, kad mokytojas – tikras lyderis, einantis kartu su savo mokiniais? Šiandien daug kalbama apie tai, kad mokytojas turi būti ir savo auklėtinių draugas, kartu spėti bėgti su įvairiausiomis naujovėmis, tačiau turėti mokinių pagarbą bei autoritetą. Ar tai – įmanoma? Koks šiandien turi būti mokytojo stuburas: tvirtas ar lankstus? Apie visa tai – „Mokysiu“ tinklalaidėje Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoją Indrę Šadvilaitę bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje dirbantį Igną Jurčiukonį kalbina žavioji Rasa Jusionytė.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
200-07-23.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. COVID-19 naratyvo analizė iš kalbinės ir psichologinės perspektyvosKaip žadėta Kalbos klubo klausytojams, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsiama COVID-19 naratyvo analizė. Šį kartą naratyvas aptariamas ir iš psichologinės pusės. Primename, kad kiekvienas reiškinys šiuolaikinėje sociokultūrinėje aplinkoje turi savo naratyvą (naratyvus). Naratyvo atsiradimui didelę, nors kartais ir neįvertinamą reikšmę turi kalba: vartojama leksika, semantinės konstrukcijos, tropai, stilistinės priemonės. Žodžių semantika gali būti „klastinga“, nes prasmės formavimo mechanizmuose veikia sudėtingas reiškinys – žodžio sąvoka ir reikšmės asociacijos sukuria implikacijas, darančias įtaką reiškinio vertinimui. Ar leksinės implikacijos daro poveikį psichologiniam žmogaus būviui? Akademinio Lietuvių kalbos žodyno duomenimis panika semantiniais ryšiais yra susijusi su tokiais žodžiais kaip išgyvenimas, išgyventi, liga, ligonis, mirti, mirtis, mirusysis, numirėlis, lavonas, išgąstis, gąsdinti, išsigąsti, baimė, bijoti, jaudulys, jaudintis, grėsti, grėsmė, grėsminga, grėsmingai, pavojus, pavojinga, pavojingai, nelaimė, nelaimingas, nelaimingai ir t. t. Ar neatsakingas šių žodžių vartojimas galėjo turėti padarinių visuomenės psichinei sveikatai pandemijos metu? Jei žodžiai nesąmoningai ir / arba pusiau sąmoningai daro poveikį žmogaus psichinei būklei, tai galima juos paversti galinga manipuliacine jėga. Ką daryti, kad taip neatsitiktų? Kaip psichologai vertina posakį žodis žeidžia, žodis gydo? Apie tai kalbamės su psichologe ir rašytoja Genovaite Petroniene.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-07-23.

Metodinis-informacinis filmas „Kitoks vaikas“Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) bei siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams ir specialistams, dirbantiems su klasės įvairove, parengė du filmus, kurių paskirtis, metodinė ir informacinė pagalba mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove, ugdymo turinio pritaikymo galimybės bei ugdymo programos individualizavimas dirbant su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais, tolerancijos kitokiems ugdymo galimybių apžvalga.

Metodinių-informacinių filmų „Autizmas – ne nuosprendis“ ir „Kitoks vaikas“ idėja – identifikuoti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai kasdieninėje veikloje, ugdydami autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atskleisti kompleksines negalias turinčių vaikų ugdymo ypatumus. Filmuose atskleidžiami autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų intelektualiniai gebėjimai, ugdymo(-si) galimybės, kurios sudaro prielaidą integracijai į visuomenę ir darbo rinką, pateikiami ekspertų komentarai bei rekomendacijos. Pristatomi konkretūs darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais metodai bei pavyzdžiai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-30.

Metodinis-informacinis filmas „Autizmas – ne nuosprendis“Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) bei siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams ir specialistams, dirbantiems su klasės įvairove, parengė du filmus, kurių paskirtis, metodinė ir informacinė pagalba mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove, ugdymo turinio pritaikymo galimybės bei ugdymo programos individualizavimas dirbant su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais, tolerancijos kitokiems ugdymo galimybių apžvalga.

Metodinių-informacinių filmų „Autizmas – ne nuosprendis“ ir „Kitoks vaikas“ idėja – identifikuoti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai kasdieninėje veikloje, ugdydami autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atskleisti kompleksines negalias turinčių vaikų ugdymo ypatumus. Filmuose atskleidžiami autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų intelektualiniai gebėjimai, ugdymo(-si) galimybės, kurios sudaro prielaidą integracijai į visuomenę ir darbo rinką, pateikiami ekspertų komentarai bei rekomendacijos. Pristatomi konkretūs darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais metodai bei pavyzdžiai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-30.

Teacher's Tech. Class Notebook in Microsoft Teams (Klasės darbas naudojant „Microsoft Teams“)In this video tutorial, I will show you how to use OneNote Class Notebook in Microsoft Teams. Onenote Class Notebook is a great way to send out content to your students. In this tutorial, I will show you how to create a Class Notebook in Microsoft Teams, how to manage your Class Notebook by creating sections and pages. Quickly distribute content to your students in a collaboration space, content library, or individual students or groups.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“ sertifikuotas pedagogas Jamie Keet demonstruoja, kaip organizuoti darbą klasėje naudojantis „Microsoft Teams“.

Teacher's Tech.
2020-07-21

TED-Ed. What is a coronavirus? (Kas yra koronavirusas?)Dig into the science of coronaviruses and find out how they cause diseases such as SARS, MERS, and COVID-19.
Pasinerkite į koronavirusų mokslą ir sužinokite, kaip jie sukelia tokias ligas kaip SARS, MERS ir COVID-19.

TED-Ed.
2020-07-21.

Why We Must Take a Strategic Approach to Technology Integration? (Kodėl turime rinktis strateginį požiūrį į informacinių technologijų integraciją?)In this video, Sam Kary of The New EdTech Classroom argues why we must take a strategic approach to technology integration in order to meet the extraordinary challenges of our current moment in education.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary argumentuoja, kodėl turime pasirinkti strateginį požiūrį į technologijų integraciją, kad galėtume įveikti nepaprastus iššūkius, susijusius su dabartine švietimo sistema.

New EdTech Classroom.
2020-07-20.

E. skautų TV. Paklausiausios informacinių technologijų profesijosE. skautų TV parengė filmuką apie pačias paklausiausias 2020 metų IT specialybes.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
2020-07-20.

European Schoolnet. IBSE at Home Webinar. (Tyrimais grįstas ugdymas namuose)On 6 July, organised jointly with Scientix and STEM Alliance under the STEM Online Days 2020, the Amgen Teach Project offered the online webinar "IBSE at home" with interactive sessions and moments for sharing practices. The aim of the webinar was to deepen student interest and achievement in science by strengthening the ability of life science secondary school teachers to use Inquiry-Based Science Education teaching strategies in the classroom.

„Amgen Teach“ projektas pristato internetinio seminaro „Tyrimais grįstas ugdymas namuose“ (angl. „IBSE at home“) vaizdo įrašą ir medžiagą su interaktyviomis sesijomis ir praktinėmis veiklomis.


European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-07-09.

VU mokslas be pamokslų. Kaip klimato kaita veikia žmonių sveikatą?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – nauja, originali Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“.

Antrajame epizode laidos vedėjas Edvardas Kubilius apie tai, kuo naujų ligų, organizmų ir virusų atsiradimas yra susijęs su klimato kaita, kalbasi su VU Medicinos fakulteto profesore Natalja Fatkulina.

Vilniaus universitetas.
2020-06-26.

TED-Ed. What do all languages have in common? (Ką visos kalbos turi bendra?)Language is endlessly variable. Each of us can come up with an infinite number of sentences in our native language, and we’re able to do so from an early age— almost as soon as we start to communicate in sentences. How is this possible? In the early 1950s, Noam Chomsky proposed a theory that the key to this versatility was grammar. Cameron Morin details Chomsky's theory of universal grammar.

Kalba yra be galo kintama. Kiekvienas iš mūsų gali sugalvoti begalinį sakinį gimtąja kalba, ir mes tą galime padaryti nuo ankstyvo amžiaus - beveik iškart, kai tik pradedame bendrauti sakiniais. Kaip tas yra įmanoma? 5-ojo dešimtmečio pradžioje Noamas Chomsky pasiūlė teoriją, kad šio universalumo raktas yra gramatika. Cameronas Morinas detalizuoja Chomskio visuotinės gramatikos teoriją.

TED-Ed.
2020-06-29.

Tech Tools for Interactive Remote Teaching Webinar (Įrankiai interaktyviam nuotolinio mokymo internetiniam seminarui)Tech tools for interactive remote teaching webinar with Sam Kary of The New EdTech Classroom. In this webinar, Sam shows different strategies for how to make remote teaching more interactive and engaging for students.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius techninius įrankius, kurie bus naudingi organizuojant interaktyvius nuotolinio mokymo internetinius seminarus.

New EdTech Classroom.
2020-05-13.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Covido19 naratyvo analizė iš kalbinės ir sociologinės perspektyvos: ar kalba veikia visuomenę?Kaip žadėta Kalbos klubo klausytojams, naujuose pokalbiuose tęsiama Covido19 naratyvo analizė. Kokius naratyvą(us), susiformavusius karantino metu, mato sociologas dr. Liutauras Labanauskas? Ar naratyvo(ų) atsiradimui turėjo įtakos kalbinė raiška: leksika, metaforos, gramatinės formos, sintaksė? Kaip apskritai iš sociologinių tyrimų perspektyvos atrodo kalbos įtaka visuomenei? Mes puikiai žinome, kas yra sociolingvistika. Jos kryptis – tyrimai, kuriais siekiama sužinoti, kaip visuomenė keičia kalbą. O gal apverskime šią problematiką ir pamąstykime, kaip kalba keičia visuomenę? Įvairiose socialinėse aplinkose komunikuojant pasirenkami skirtingi komunikavimo kodai. Ar jie daro įtaką visuomenės raidai, vertybėms, prioritetams? O posovietnis autoritarinis mąstymas jau nebeatsispindi mūsų kalboje? Galbūt tam tikros posovietinį, nekritišką, nelaisvą mąstymą implikuojančios leksikos, gramatikos, sintaksės klišės vis dar veikia mums nežinant? Apie tai ir dar daugiau pokalbyje su sociologu dr. Liutauru Labanausku.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-07-09.

TED-Ed. What would happen if every human suddenly disappeared? (Kas nutiktų, jei staiga dingtų visi žmonės?)Human beings are everywhere. With settlements on every continent, we can be found in the most isolated corners of Earth’s jungles, oceans and tundras. Our impact is so profound, most scientists believe humanity has left a permanent mark on Earth’s geological record. So what would happen if suddenly, every human on Earth disappeared? Dan Kwartler investigates.

Žmonių yra visur. Turėdami gyvenviečių kiekviename žemyne, mus galima rasti atokiausiuose Žemės džiunglių, vandenynų ir tundrų kampuose. Mūsų poveikis yra toks didelis, dauguma mokslininkų mano, kad žmonija paliko nuolatinį ženklą Žemės geologiniuose sluoksniuose. Taigi, kas nutiktų, jei staiga dingtų visi žmonės Žemėje? Dano Kwartlerio analizė.

TED-Ed.
2020-07-16

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk knygą apie draugystę: pristato Virgis ŠidlauskasŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui! Knygas apie draugystę rekomenduoja Virgis Šidlauskas.

Virgis Šidlauskas – knygų vaikams autorius, parašęs apie stebuklingus berniuko Ulfo nuotykius – pirma serijos knyga „Ulfas ir stebuklinga barzda“ buvo nominuota 2017 metų „Metų knygos rinkimų“ knygų vaikams kategorijoje. Autorius yra parašęs ir knygą apie draugystę jaunesniems vaikams – „Ugnikalniukas ieško draugų“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-07-15.

TED-Ed. The greatest mathematician that never lived (Žymiausias matematikas, kuris niekada neegzistavo)When Nicolas Bourbaki applied to the American Mathematical Society in the 1950s, he was already one of the most influential mathematicians of his time. He’d published articles in international journals and his textbooks were required reading. Yet his application was firmly rejected for one simple reason: Nicolas Bourbaki did not exist. How is that possible? Pratik Aghor digs into the mystery.

Kai Nicolas Bourbaki 1950-aisiais pateikė prašymą Amerikos matematikų draugijai, jis jau buvo vienas įtakingiausių savo meto matematikų. Jis publikavo straipsnius tarptautiniuose žurnaluose, jo vadovėlius reikėjo perskaityti. Tačiau jo paraiška buvo griežtai atmesta dėl vienos paprastos priežasties: Nicolas Bourbaki neegzistavo. Kaip tas gali būti įmanoma? Pratikas Aghoras gilinasi į šią paslaptį.

TED-Ed.
2020-07-06.

„Prisijungusi Lietuva“. E. skautų TV. Ar žinai, kaip pasirinkti profesiją, tinkamą ateityje?Visi klausia, kuo būsi, o tu dar nežinai? Pateikiame tau 3 patarimus, nuo ko pradėti, renkantis svajonių profesiją.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
2020-07-15.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk knygą, kurios autorius yra iš Šiaurės šalių: pristato Ilona EžerinytėŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui!
Šiaurės šalių autorių knygas rekomenduoja Ilona Ežerinytė. Ilona Ežerinytė – knygų vaikams ir paaugliams autorė, parašiusi ne vieną įvertintą ir įvairiomis literatūros premijomis apdovanotą knygą. Autorės knygos paaugliams „Verksnių klubas“ ir „Skiriama Rivai“ „Metų knygos rinkimuose“ skaitytojų buvo išrinktos kaip geriausios knygos paaugliams.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-07-08.

Hacking Future Skills: Computer Science Education (Ateities įgūdžių ugdymo iššūkiai: informatika mokykloje)European Schoolnet, the STEM Alliance, and Microsoft organised the "Hacking Future Skills: Computer Science Education" virtual event that was held on 25th June 2020. The goal of the event was to explore the current situation of Computing Education in Europe and explore different approaches, reforms and initiatives aiming to equip the future generation with the skills they need.

„European Schoolnet“, STEM aljansas ir „Microsoft“ organizavo virtualų renginį „Hacking Future Skills: Computer Science Education“, kurio tikslas buvo ištirti dabartinę kompiuterinio švietimo situaciją Europoje ir įvairius metodus, reformas bei iniciatyvas, kuriomis siekiama suteikti ateities kartai reikiamų įgūdžių.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-26.

5 Tips to Prepare for Blended Learning (5 patarimai, kaip pasirengti mišriajam ugdymui)Five tips to prepare for implementing a blended learning plan. Many school districts are currently planning for a combination of in-person and remote instruction.
Here are Sam's suggestions for how educators can get ready.
Tip #1: Set up a well-organized learning management system
Tip #2: Prepare to flip your classroom
Tip #3: Create interactive synchronous lessons
Tip #4: Focus on lesson design
Tip #5: Teach foundational technology skills

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint pasirengti mišriajam ugdymui.

New EdTech Classroom.
2020-07-09.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk knygą apie gamtą: pristato Selemonas PaltanavičiusŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui! Knygas apie gamtą rekomenduoja Selemonas Paltanavičius.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-07-01.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk knygą, kurios pavadinime yra skaičius: pristato Paulius NorvilaŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui! Knygas, kurių pavadinime yra skaičius rekomenduoja Paulius Norvila.
Paulius Norvila – rašytojas, kurio pirma knyga vaikams apie kiškio rašytojo nuotykius „Stryk pastrykt!“ buvo nominuota 2019 metų „Metų knygos rinkimų“ knygų vaikams kategorijoje.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-06-23

Projekto „Media Lab for Bridging Cross-Border Gaps“ gerosios patirties sklaidos konferencijaKonferencijoje dalyvavo švietimo politikos formuotojai, mokytojai ir medijų raštingumo tematika susidomėję specialistai, dirbantys jaunimo švietimo srityje. Tarptautinės konferencijos tikslas – pristatyti projekto „Media Lab“ metu sukurtą metodinę medžiagą, skirtą medijų raštingumui plėtoti. Projekto „Media Lab“ organizuotame tarptautiniame renginyje dalyvavo projekto partnerių atstovaujamų šalių – Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Kipro, Graikijos ir Šiaurės Makedonijos – universitetų mokslininkai ir žurnalistai, pedagogai. Jie pasidalijo patirtimi medijų edukacijos srityje, kuri tampa ypač aktuali nuotolinio mokymo(si) kontekste. „Erasmus+“ projektas „Media Lab“ yra Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio tikslas – padėti sukurti inovatyvius medijų raštingumo ugdymo įrankius, atrasti priemones ir būdus jaunimo medijų raštingumo lygiui kelti.
Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-07-08.

Konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“. Diskusija „Ką reiškia ugdyti pilietį?“Diskusijoje dalyvauja: dr. Saulius Žukas - Literatūrologas, literatūros kritikas, leidėjas, leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas, vadovėlių bendraautorius; Tomas Statkevičius - istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas; Greta Gudauskaitė - Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleivė, aktyvi įvairių jaunimo organizacijų narė; bei savanorė, buvusi Lietuvos liberalaus jaunimo Tarybos narė, buvusi Jaunimo Europos komandos narė, įvairių tarptautinių projektų dalyvė.
Diskusiją moderuoja Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro vadovė, pripažinto ir populiaraus vadovėlio „Ekonomika per 31 valandą“ bendraautorė M. Vyšniauskaitė. Savo straipsniuose, viešuose pasisakymuose M. Vyšniauskaitė atkreipia dėmesį į bendrojo lavinimo būklę Lietuvoje, švietimo sistemos spragas, siekia gerinti ekonominio,socialinio ir moralinio raštingumo situaciją šalyje.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

Julija Ladygienė. Apie nusidėvėjimą, Kudirką, batelius ir šalutinį mokymosi poveikįJulijos Ladygienės, mokytojos, mentorės, lektorės, švietimo konsultantės, Laisvosios mokyklos modelio vystymo grupės vadovės, išmaniųjų mokymosi sistemų kūrėjos, pranešime „Apie nusidėvėjimą, Kudirką, batelius ir šalutinį mokymosi poveikį“ nagrinėjami klausimai: kodėl dalykinė mokymosi sistema iš prigimties netarnauja mokymuisi? Ką mokytojas turi žinoti apie tai, kaip mokosi smegenys? Kas kaltas, kad mokiniai baigia mokyklą nepasiruošę gyvenimui (o dažnai ir egzaminui)? Ką galime daryti, kad būtų lengviau?

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

Vaizdo konferencija „Projektas TIWI – tyrinėjimu grįsto mokymosi patirtis integruojant programavimą“Vaizdo konferencijos tikslas – pristatyti TIWI projekto patirtį ir aptarti mokymosi tyrinėjant aplinkų (angl. ILS, Inquiry Learning Space) panaudojimo galimybes mokant(is) nuotoliniu būdu. Gerosios patirties sklaidos renginyje mokymosi tyrinėjant (inquiry) esmę pristatė ir jo galimybes mokant(is) nuotoliniu būdu aptarė Deusto (Ispanija) universiteto mokslininkė, patirtimi dalinosi Lietuvos TIWI projekto Focus mokytojai, konkurso laimėtojai, kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir NŠA atstovai. Vaizdo konferencijoje dalyvavo mokyklų direktorių pavaduotojai, pradinio ugdymo, STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir IT mokytojai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-26.

Albinas Bagdonas. Kaip mokosi smegenys?Pristatyme „Kaip mokosi smegenys?“ Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorius, Lietuvos psichologas, sociologas Albinas Bagdonas kalba apie tai, į kokius paties mokymosi ir smegenų funkcionavimo ypatumus turėtų būti atkreiptas pedagogų ar mokymo programų rengėjų dėmesys. Taip pat apie smegenų imlumą naujai informacijai, skirtingais amžiaus tarpsniais, mokymosi svarbą normaliam smegenų funkcionavimui.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

Inovacijos menų ir technologijų ugdymo procese išbandymo refleksijaŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio menų ir technologijų ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 20 dieną įvykusio renginio metu buvo aptartas kiekvienos mokyklos išbandymo laikotarpis, išskirti pagrindiniai mokyklų pastebėjimai. Dalyviai pasidalino asmenine patirtimi, kurią įgijo inovacijos taikymo laikotarpiu.

Inovacijų, pritaikomų menų ir technologijų ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

Saulius Žukas. Kaip ateities piliečio ugdymą sutalpinti į mokyklos rėmus?Pranešime „Kaip ateities piliečio ugdymą sutalpinti į mokyklos rėmus?“ literatūrologas, literatūros kritikas, leidėjas, leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas, vadovėlių bendraautorius Saulius Žukas atkreipia dėmesį, kad šiuolaikinėje mokykloje vis daugiau dėmesio turi būti skiriama įvairių sričių patyriminiam ugdymui, su realiu gyvenimu susijusioms projektinėms veikloms. Tai turėtų padėti praktiškai naudotis atskirų dalykų, kurių buvo mokomasi, gebėjimais. Pastaraisiais metais švietimo naujovės labiau siejamos su gamtos mokslais, jų integravimu. Būtina atstatyti balansą – suteikti galimybę bendroms veikloms jungti socialines ir humanitarines disciplinas.

Socialinio ir moralinio ugdymo konferencija „Ištrinkime ribą tarp mokyklos ir pasaulio“.
Organizatorius - Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2020-06-23.

How to Use Google Jamboard for Remote Teaching (Kaip nauotis „Google Jamboard“ nuotolinio mokymo metu)Learn how to use Google Jamboard, an online interactive whiteboard, for remote teaching. In this week's education technology tutorial, edtech enthusiast Sam Kary shows different ideas for how to create interactive remote lessons using Google Jamboard. Google Jamboard can be used for synchronous or asynchronous remote teaching, and of course can be a useful tool for promoting interactivity in the classroom as well.

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint nuotolinio mokymo metu naudoti „Google Jamboard“ – internetinę interaktyviąją lentą.

New EdTech Classroom.
2020-06-20.

Designing Post-COVID Learning Spaces (Ugdymosi erdvių kūrimas atsižvelgiant į COVID patirtį)The Future Classroom Lab presents a new webinar titled “Designing Post-COVID Learning Spaces”. The second Novigado webinar focussed on the topic of rethinking how to leverage technology and physical classroom design. The COVID pandemic forced school closures in most European countries and is raising now questions on how to carry out the school opening in a safe way for all pupils and staff when the new school year starts.

Šiame vaizdo seminare apmąstoma, kaip kurti ugdymosi erdves atsižvelgiant į COVID laikotarpiu sukauptą patirtį. COVID pandemijos metu buvo uždarytos mokyklos daugelyje Europos šalių ir dabar kyla klausimų, kaip naujais mokslo metais saugiai atidaryti mokyklas mokyklų bendruomenėms.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-23.

Pradinio ugdymo proceso inovacijos išbandymo ugdymo procese refleksijaŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių ir inovaciją išbandžiusių mokyklų gerąją praktiką.
2020 m. gegužės 21 dieną įvykusio renginio metu buvo pristatytos 4 dalyvavusios mokyklos, pateikti trumpi mokyklų išskirtinumai. Trumpai pristatytos metodinio leidinio sudedamosios dalys, aptarti gauti mokytojų anketų rezultatai, kurie atskleidė, kad išmaniosios technologijos tinkamos ugdyti vaikų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Visos mokyklos žodžiu pateikė savo įžvalgas, pastebėjimus, pasidalino džiugiomis akimirkomis ir tobulintinais dalykais. Taip pat aptrata ir vykusi projekto sklaida.
Inovacijų, pritaikomų gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ „Klaužada“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-21.

Inovacijų išbandymo gamtos mokslų ir kūno kultūros pamokose vaizdo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių ir inovaciją išbandžiusių mokyklų gerąją praktiką. 2020 m. birželio 2 dieną įvykusio renginio metu trumpai pristatytos projekte išbandytos priemonės ir jame dalyvavusios mokyklos. Mokyklų atstovai, dalyvavę trimačio modelio, gamtos mokslų rinkinio, dinaminės sistemos ir fizinio aktyvumo sistemos išbandyme, pasidalijo patirtimi ir patarimais apie tolimesnį galimą šių priemonių panaudojimą paruoštoms veikloms vykdyti. Išsakytos apibendrintos įžvalgos apie projektą ir išbandytas priemones.

Inovacijų, pritaikomų gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB ,,Mokslo technologijos“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-02.

Kalbų inovacijos išbandymo nuotolinis dalyvių susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio kalbų ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 19 dieną įvykusio renginio metu buvo aptarta kalbų inovacijos išbandymo eiga, pasidalinta mokyklų patirtimi, kaip inovacijos įranga buvo pritaikyta mokant užsienio kalbos. Inovacijų, pritaikomų kalbų ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-19.

A STEM Forward: Fostering Collaboration Between Teachers & the Industry (STEM žingsnis į priekį: mokytojų ir pramonės atstovų bendradarbiavimo skatinimas)Jointly organised by STEM Alliance, Scientix and EPCA, the webinar was held online on Tuesday, 9 June 2020 at 17:00 CEST (Central European Summer Time) in English. Strengthening school-industry collaboration is essential to ensure that teachers are in a good position to help their students develop relevant skills, and for companies to support the improvement of the labour force of tomorrow. Industry develops education purpose-built technologies and services helping the academic world to acquire the skills needed to be competitive on the job market and fill the gap in STEM-related jobs currently foreseen.

Stiprinti mokyklų ir pramonės atstovų  bendradarbiavimą yra būtina siekiant užtikrinti, kad mokytojai galėtų padėti mokiniams ugdyti reikiamus įgūdžius, o įmonės -  prisidėti prie rytdienos darbo jėgos ugdymo. Pramonė plėtoja švietimo tikslais sukurtas technologijas ir paslaugas, padedančias akademinio pasaulio atstovams įgyti įgūdžių, reikalingų norint būti konkurencingiems darbo rinkoje ir užpildyti su STEM susijusių darbo vietų spragą.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-10.

Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu vykdytas veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio integruoto socialinio ugdymo taikymo mokyklose.
2020 m. gegužės 14 dieną įvykusio renginio metu visų projekte dalyvavusių mokyklų atstovai pristatė savo veiklos rezultatus. Taip pat aptartos pagrindinės projekto ašys – mokytojų bendradarbiavimas, norint mokyti integruotai, tokio bendradarbiavimo sėkmė, kompetencijos, kurias tokio pobūdžio darbas pagerina, aptarta mokinių nuomonė ir reakcija į išbandytą inovaciją, medžiagos integravimą į bendrąsias programas bei dalyvavusių mokytojų patobulintos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Renginyje dalyvavę mokytojai džiaugėsi projekto suteikta nauda ir galimybėmis.

Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo mokyklose ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-14.

Matematikos ir IT inovacijų išbandymo nuotolinis dalyvių susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio matematikos ir IT ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 19 dieną įvykusio renginio metu buvo aptarta matematikos ir IT inovacijos išbandymo eiga, pasidalinta mokyklų patirtimi, kaip inovacijos įranga buvo pritaikyta mokant užsienio kalbos.

Inovacijų, pritaikomų matematikos ir IT ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-19.

Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksijaĮgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715) veiklas, 2020 m. gegužės 20 d. vyko virtualus susitikimas „Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksija“.

Susitikimo tikslas – aptarti projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas kompetencijas, pasidalinti Inovacijos išbandymo specialiajame ugdyme patirtimi su kitomis projekte dalyvavusiomis ugdymo įstaigomis.
Susitikimo metu aptariami projekto tikslai, pedagogų bendrųjų, metodinių, didaktinių, dalykinių kompetencijų tobulinimo galimybės ir svarba organizuojant specialųjį ugdymą. Pristatoma EDUSENSUS programa, kaip įrankių ir išteklių visuma, padedanti individualizuoti ugdymo procesą, skatinti mokinių motyvaciją mokytis. Apžvelgti anketos apie projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas funkcijas, rezultatai.
Susitikimo metu aptartos projekte dalyvavusių pedagogų patobulintos kompetencijos, visų ugdymo įstaigų atstovai pristatė savo patirtis bei įžvalgas diegiant EDUSENSUS programą specialiojo ugdymo procese.
Inovacijų, pritaikomų specialiojo ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ Neformalaus mokymosi klubas „MES“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais organizuotos 10-osios vaizdo konferencijos mokyklos direktorių pavaduotojams medžiaga. Konferencijoje buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu. Mokyklų direktorių pavaduotojai panelinėje diskusijoje dalijosi įžvalgomis, kokią gerąją patirtį iš vykusių vaizdo konferencijų pavyko pritaikyti ugdymo procese, o švietimo ekspertai apibendrino mokyklų atradimus reaguojant į COVID-19 iššūkį. NŠA ir ŠMSM atstovai dalijosi įžvalgomis, susitarimais ateičiai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-17.

Microsoft Education. Innovative Music Education During Distance Learning (Inovatyvus muzikinis ugdymas nuotolinio mokymosi metu)This episode focuses on innovative teaching and technology for music education during remote learning. Guests are music educators Nacho Azor and Andrew Fitzgerald.

 Šiame vaizdo įraše muzikos pedagogai Nacho Azor ir Andrew Fitzgerald pristato muzikinio ugdymo inovacijas nuotolinio mokymosi metu.

Microsoft Education.
2020-05-27.

Švietimo forumas „Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija surengė švietimo bendruomenės forumą, per kurį buvo apibendrinta ir įvertinta nuotolinio mokymo patirtis karantino laikotarpiu, aptarti pasiruošiamieji darbai naujiems mokslo metams ir svarstomos skaitmeninio proveržio strategijos kryptys. Forume dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/ivyko-svietimo-bendruomenes-forumas-nuotolinio-mokymo-rezultatams-aptarti-bei-pasiruosti-naujiems-mokslo-metams/

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-06-18.

EUN Academy. From Formative Assessment to Personalised Learning (Nuo formuojamojo vertinimo link suasmeninto ugdymosi)Šiame vaizdo įraše atskleidžiamas ryšys tarp formuojamojo vertinimo ir suasmeninto ugdymosi.

European Schoolnet Academy.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-05-08.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Pokalbis „COVID-19 naratyvas ir kalba: kaip žodžiai paveikė visuomenę?“Šį kartą Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja, lingvistikos profesorė Jolanta Zabarskaitė kalbėjosi su filosofu Gintautu Mažeikiu ir žurnalistu Jonu Staseliu. Pokalbio tema – COVID-19 pandemijos komunikacija viešojoje erdvėje: ar susiformavęs COVID-19 naratyvas atliepė visuomenės lūkesčius ir ką reiškia kalbos atsakomybė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-06-18.

Microsoft Education. Innovative Pedagogy During Distance Learning (Pedagogikos inovacijos nuotolinio mokymo metu)This episode features Cal Armstrong and Tom Grissom demonstrating innovative ways to use pedagogy and technology during remote learning. Šiame vaizdo įraše Cal Armstrong ir Tom Grissom demonstruoja pedagogikos ir informacinių technologijų inovacijas nuotolinio mokymosi metu.

Microsoft Education.
2020-05-12.

„Prisijungusi Lietuva“. E. skautų TV. Nemokamos programėlės, padedančios susitaupytiAr ir tu vis prisižadi sau, kad dabar jau tikrai taupysi, bet neiškentęs nusiperki sau kažko naujo? Mums taip irgi būna, todėl dalijamės keliomis programėlėmis, kurios tau gali praversti planuojant išlaidas.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
2020-06-17.

How to Make Digital Books with Book Creator (Kaip sukurti skaitmeninę knygą naudojantis „Book Creator“)
Learn how to make digital books with Book Creator in this week's education technology tutorial by The New EdTech Classroom. In this video, teachers will learn everything they need to know about how to use Book Creator to make digital books with students.

In this video, you'll learn:
1. Why teachers should use digital books
2. How to prepare students for using digital books
3. The most important features of Book Creator

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato pagrindinius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint sukurti skaitmeninę knygą naudojantis „Book Creator“.

New EdTech Classroom.
2020-06-17.

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Perskaityk eiliuotą knygą: knygų rekomendacijas pristato Dainius GintalasŠių metų akcijos „Vasara su knyga“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, kuriuo vadovaudamiesi vaizdo įrašu mes sujungiame rašytoją su skaitytoju – kviečiame juos rekomenduoti Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistų atrinktas ir pačių autorių pamėgtas knygas iššūkiui! Eiliuotas knygas rekomenduoja Dainius Gintalas. Dainius Gintalas – poetas, 2019 m. išleidęs savo pirmąją labai nuotaikingą eilėraščių knygą vaikams „Duokit kelią begemotui!!!“, kuri buvo nominuota IBBY „Geriausių 2019 metų vaikų ir paauglių knygų apdovanojimų“ premijai už reikšmingiausią metų debiutą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2020-06-16.

Microsoft Education. Education Reimagined: The Future of Learning (Kaip mokysimės ateityje?)This episode covers the new research work and paper from Michael Fulland and Joanne Quinn from New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Microsoft Education GM Barbara Holzapfel hosts.

Šiame vaizdo įraše pristatomas Michaelio Fullando ir Joanne Quinn tyrimas apie naujas mokymosi galimybes pasinaudojant pastarųjų mėnesių nuotolinio mokymosi patirtimi.

Microsoft Education.
2020-06-15.