Nacionalinė švietimo agentūra. Rekomendacijos dėl Bendrųjų ugdymo planų, ugdymo turinio planavimas rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinįViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: įžvalgos, rekomendacijos dėl 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. Bendrųjų ugdymo planų, mokinių pasiekimų vertinimo ir ugdymo turinio planavimo rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. 

Per konsultaciją kalbama apie naujoves 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. Bendruosiuose ugdymo planuose; mokinių pasiekimų vertinimo pokyčius; dalykų mokymo planavimą, metodines rekomendacijas; praktinius vadybinius sprendimus, susijusius su pasirengimu diegti atnaujintą ugdymo turinį. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-06-07

0 komentarai (-ų):