Eugenijus Raugas: „Kūryba – vidinio džiaugsmo išraiška“ (2/2)Eugenijus Raugas gimė 1965 m. liepos 25 d. Zaduojos kaime, Zarasų rajone. 1983 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos sustiprinto dailės mokymo klasę. 1991 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą (dabar Šiaulių universitetas). Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas, Dusetų dailės galerijos dailininkas. Vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrimo iniciatorių. Dirba Dusetų ir Zarasų meno mokyklose dailės mokytoju (mokytojas metodininkas). Menininkas naudoja aliejinės tapybos techniką, kuria spontanines muzikines improvizacijas, muzikuoja Redos ir Arūno Uogintų kuriamuose performansuose. Nuo 1987 m. dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvauja tapybos, skulptūros bei poetų ir dailininkų pleneruose Lietuvoje ir Latvijoje. Dalyvavo tarptautiniame projekte „Mode H“ Prancūzijoje. Jo darbų yra įsigiję Zarasų, Rokiškio krašto muziejai, Vokietijos, Australijos, JAV, Izraelio, Kanados, Prancūzijos ir kitų šalių kolekcionieriai. Eugenijus Raugas pasakoja apie savo kūrybinį kelią, apie muziką ir tapybą, apie kūrybos procesą. Kviečia kiekvieną išgirsti savo vidinį balsą, kiekvienam linki atrasti savąjį kelią, savo pašaukimą. Vaizdo įraše panaudoti Eugenijaus Raugo paveikslai ir muzika. 2013 m. rugpjūčio 4 d., Dusetos. D.U.K. serija. Parengė Živilė Gapšienė, Svajūnas Gapšys.

0 komentarai (-ų):

Eugenijus Raugas: „Mokausi iš mokinių, kaip jie mokosi iš manęs“ (1/2)Eugenijus Raugas gimė 1965 m. liepos 25 d. Zaduojos kaime, Zarasų rajone. 1983 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos sustiprinto dailės mokymo klasę. 1991 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą (dabar Šiaulių universitetas). Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas, Dusetų dailės galerijos dailininkas. Vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrimo iniciatorių. Dirba Dusetų ir Zarasų meno mokyklose dailės mokytoju (mokytojas metodininkas). Menininkas naudoja aliejinės tapybos techniką, kuria spontanines muzikines improvizacijas, muzikuoja Redos ir Arūno Uogintų kuriamuose performansuose. Nuo 1987 m. dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvauja tapybos, skulptūros bei poetų ir dailininkų pleneruose Lietuvoje ir Latvijoje. Dalyvavo tarptautiniame projekte „Mode H“ Prancūzijoje. Jo darbų yra įsigiję Zarasų, Rokiškio krašto muziejai, Vokietijos, Australijos, JAV, Izraelio, Kanados, Prancūzijos ir kitų šalių kolekcionieriai. Eugenijus Raugas dalijasi mokyklinių laikų prisiminimais iš Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar -- Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija), džiaugiasi, kad turėjo galimybę dailės mokytis sustiprintai. Pasakoja, kaip atrado savąjį kelią – mokytojo ir menininko, analizuoja dailės mokytojo darbo specifiką ir dailės pamokų reikšmę, dalijasi bendravimo su šiuolaikiniais mokiniais -- „klaviatūros karta“ -- patirtimi, išgyvenimais, įžvalgomis. Pasakoja, kaip pavyksta atsigauti po įtemptos darbo dienos mokykloje. Samprotauja apie laimę, laimingumą, laimingumo jausmą, kuris priklauso nuo paties žmogaus. Dalijasi mintimis apie tai, kas svarbu šiuolaikinei mokyklai. 2013 m. rugpjūčio 4 d., Dusetos. D.U.K. serija. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Raimondas Gapšys: „Dailės sustiprintai turėtų būti mokoma iš kartos į kartą“
Raimondas Gapšys – žinomas pedagogas (dailės mokytojas ekspertas), menininkas, menotyrininkas, buvęs Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar – Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) direktorius, pavaduotojas (antra vadybinė kategorija), 40 metų atidavęs mokyklai, sustiprinto dailės mokymo iniciatorius ir pradininkas, sustiprinto dailės mokymo planų ir programų kūrėjas.
Raimondas Gapšys dalijasi mokyklinių laikų prisiminimais iš pokario Krekenavos vidurinės mokyklos, geru žodžiu mini dailės mokytoją M. Kumpytę, padariusią didelę įtaką. Remdamasis ilgamete darbo patirtimi, analizuoja mokytojo darbo specifiką, svarsto apie mokytojo profesijos išskirtinumą. Samprotauja laisvės, kultūros, civilizacijos, žmogaus kultūrėjimo temomis, pabrėžia dailės ir meno istorijos pamokų svarbą, pamini ryškiausius lietuvių ir užsienio menininkus. Atvirai dėsto savo požiūrį į dabartinę švietimo sistemą, dalijasi įžvalgomis apie tai, kas svarbu ateities mokyklai.
Vaizdo įraše panaudota Cirko Marko (Circus Marcus) muzika „La recontre“ (CC licencija).
2013 m. rugpjūčio 4 d., Vilnius.
D.U.K. serija. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):