Ar vaikas jau pasirengęs priešmokykliniam ugdymui?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ar vaikas jau pasirengęs priešmokykliniam ugdymui?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laimutė Jankauskienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja; Laimutė Sirutienė, Darželio-mokyklos „Saulės gojus“ direktorė, muzikos pedagogė; Martynas Jurkus, Darželio-mokyklos „Saulės gojus“ tėtis; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. U
gdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 17 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Geros mokyklos (su)kūrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geros mokyklos (su)kūrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Linas Jašinauskas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas; Ingrida Saunorienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokytoja; Vanda Martina Sitnikienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 10 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Metų brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro metodininkė; prof. dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė; Margarita Purlienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Nacionalinio egzaminų centro projekto metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 16 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymas tėvų ir pedagogų bendravimo su vaikais praktikoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresa Aidukienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė; Rytis Šiautkulis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinis pedagogas; Inga Dunčienė, 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kurį pavesta įgyvendinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėse“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vilma Gabrieliūtė, edukologė, mokymų vedėja, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ vadovė; Akvilė Giniotaitė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ advokatavimo lytiškumo ugdymui koordinatorė, VU edukologijos mokslų doktorantė; Dominykas Kriauza, Karalienės Mortos mokyklos pradinių klasių mokytojas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatika keliauja į Lietuvos pradines klasesUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatika keliauja į Lietuvos pradines klases“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; Margarita Olechnovičienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Jovita Jokubaitienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2019 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Irena Katauskienė, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Individualiojo rengimo skyriaus Anglų kalbos testavimo poskyrio vyr. specialistė; Raimundas Lenartavičius, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 2 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Pristatyta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Centre) parengtą pedagogų skaitmeninės kompetencijos sistema (angl. Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu), išversta į lietuvių kalbą, ir šios kompetencijos įsivertinimo atviras įrankis, kuris skirtas visų lygių pedagogams, nuo priešmokyklinio ugdymo iki profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo med. dr. Robertas Adomaitis, gydytojas urologas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; dr. Stasė Ustilaitė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė; Albinas Lazauskas, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):