Ugdymas teatru: Vilniaus Valdorfo mokyklos patirtisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Šokio ugdymo aktualijos: tarptautinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“ rezultatų apžvalga“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurga Sarapinienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos muzikos mokytoja; Žilvinas Beniušis, Vilniaus Valdorfo mokyklos teatro mokytojas; Kęstutis Musteikis, Vilniaus Valdorfo mokyklos tėvų atstovas; Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė; Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų2016 metais sukako 30 metų, kaip Lietuvos mokyklose dėstoma informatika. Šia proga buvo sukurtas dokumentinis filmas „Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų“. Filme savo prisiminimais ir įžvalgomis dalijasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginio biuro vedėjas Ričardas Ališauskas, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos metodikos katedros profesorė dr. (HP) Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus projekto inžinierius tyrėjas Viktoras Dagys, vadovėlių autorius Albertas Dinda, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Lina Steponavičienė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Jonas Ruigys, Vilniaus licėjaus informacinių technologijų mokytojas Bronius Skūpas, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos informacinių technologijų mokytoja, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė Regina Zlatkauskienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rasa Alaburdienė, Klaipėdos „Žemynos“ ir „Ąžuolyno“ gimnazijų informacinių technologijų mokytoja Vaidilutė Žukauskienė, taip pat Vilniaus ir Kauno mokyklų mokiniai.
Filmavo Alena Gerasimava, Giedrė Čiapienė; montavo Alena Gerasimava.
Ugdymo plėtotės centras. 2016 m., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiška praktikojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiška praktikoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolita Petkevičienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Aida Šliažienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytoja. Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkos tyrimamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkos tyrimams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Jurgita Rimkuvienė, UAB „Hnit-Baltic“ atstovė; Agnė Matonienė, UAB „Hnit-Baltic“ atstovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

1 komentarai (-ų):

2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijų aptarimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijų aptarimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė; Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 15 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

2016 metų istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 metų istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rimantas Jokimaitis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas; dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Nijolė Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Makrovikinomika: nauji sprendimai sutelktai planetaiŠaltinis: From Crowdsourcing to Kony 2012: Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Šokio ugdymo aktualijos: tarptautinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“ apžvalgaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Šokio ugdymo aktualijos: tarptautinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“ rezultatų apžvalga“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; dr. Birutė Banevičiūtė, Lietuvos edukologijos universiteto Šokio ir teatro katedros docentė; Ramūnas Sinkevičius, Vilniaus Balsių progimnazijos direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, šokio mokytojas metodininkas.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 9 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Artūras Deltuva. Vidinė parengtis: kaip gimsta galėjimo momentasDr. Artūro Deltuvos (VšĮ „Kitokie projektai“) pranešimas „Vidinė parengtis: kaip gimsta galėjimo momentas“, skaitytas konferencijoje „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“.
VšĮ „Kitokie projektai“, VU.
2016 m. spalio 11 d., Vilnius.
Filmavo Darius Žižys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Gabija Toleikytė. Nuolatinis mokymasis: ką gali žmogaus smegenysDr. Gabijos Toleikytės pranešimas „Nuolatinis mokymasis: ką gali žmogaus smegenys“, skaitytas per metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės veiklos refleksija“, skirtą savivaldybių komandoms, sudarytoms iš metodinio būrelio pirmininko/deleguoto atstovo, švietimo skyriaus, švietimo centro ar švietimo pagalbos tarnybos specialistų.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2016 m. lapkričio 3 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kaip būti saugesniam internete: išmanieji įrenginiai, šnipinėjimo programos, slaptažodžiaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip būti saugesniam internete: saugumas išmaniuosiuose įrenginiuose, šnipinėjimo programos, slaptažodžiai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Renata Danielienė, Lietuvos skaitmeninio raštingumo kuratorė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ vykdančioji direktorė, ir Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė.

Naudingos nuorodos
Pasitikrinti e-saugos žinias: www.ecdl.lt/eSauga
Draugiškas internetas: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt
MIR projekto medžiaga http://duomenys.ugdome.lt/mir
Intelektinės nuosavybės apsaugos centras http://inac.lt
Pasitikrinti įrenginį: https://www.cert.lt/irankiai.html

Šiaurės tarybos ministrų biuras Lietuvoje, LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. lapkričio 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Dailės ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir dailės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Dailės ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir dailės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė; dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė; Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. DofE programos patirtisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. Tarptautinių apdovanojimų programos patirtis“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gytis Valatka, DofE tarptautinių apdovanojimų programos kokybės vadovas; Rasa Zaidovaitė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Meninio ugdymo skyriaus vedėja; Agnė Jonaitytė-Karalienė, AB „Swedbank“ karjeros centro vadovė; Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja, DofE programos vadovė ir dėstytoja; Austėja Stonytė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivė, DofE programos dalyvė.
The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai) yra pasaulyje gerai žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip) Didžiojoje Britanijoje ir nuo tada išplito po 140 pasaulio šalių. Daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių jau dalyvavo šioje programoje. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 metų. Daugiau informacijos rasite DofE programos interneto svetainėje.
Ugdymo plėtotės centras.
2016 m. spalio 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):