Magistra.lt. Mokymo pavyzdžiai (Moodle) užsienio kalbų mokytojamsNuotolinio mokymo pavyzdžiai (Moodle) užsienio kalbų mokytojams.
Magistra.lt
2020 03 29

0 komentarai (-ų):

KTU E.mokymosi technologijų centras. Seminaras apie „Padlet“ diegimąKTU E.mokymosi technologijų centras.
2020 m. kovo 25 d., Kaunas.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Kaip vesti pamoką naudojant SKYPE?Vaizdo įraše mokoma, kaip naudoti SKYPE programėlę pamokų vedimui nuotoliniu būdu. Vaizdo įrašas parengtas virtualios SKYPE konferencijos, kurioje dalyvavo mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų, metu.

Lektorė: dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Mykolo Romerio universitetas
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 31 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Virtualios konsultacijos IT mokytojamsNŠA atstovų virtualios konsultacijos IT mokytojams.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Virtualios konsultacijos socialinių mokslų mokytojamsNŠA atstovų virtualios konsultacijos socialinių mokslų mokytojams (geografija, istorija, pilietinis, dorinis ugdymas).
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Gamtos mokslų svetainių 5─6 ir 7─8 klasėms pritaikymas nuotoliniam mokymuiŠioje vaizdo medžiagoje demonstruojama, kaip pasinaudojant gamtos mokslų svetainėse 5─6 ir 7─8 klasėms pateiktais įrankiais ir mokymosi objektais parengti užduočių rinkinius mokiniams mokytis nuotoliniu būdu.
 Vaizdo medžiagą parengė Ona Vaščenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 30 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojams


Virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ vaizdo medžiaga. Nuotolinio mokymo medžiagą  tautinių mažumų gimtųjų kalbų (baltarusių, rusų) mokytojams (nuo 30:13) pristato D.Szejnicka, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Lietuvių kalba ir literatūra

NUOTOLINIS MOKYMAS. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA


Virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ vaizdo medžiaga. Nuotolinio mokymo vaizdo medžiagą (nuo19:48) lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams pristato Zita Nauckūnienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė; Virginija Navickienė, NŠA Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Technologijos

NUOTOLINIS TECHNOLOGINIS UGDYMAS


Virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga. Nuotolinio technologinio ugdymo vaizdo medžiagą (nuo16:23) pristato Eglė Vaivadienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė; Marius Narvilas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos menų ir technologijų mokytojas.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Meninis ugdymas

 MENINIS UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU 


Virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga. Meninio ugdymo vaizdo medžiagą (nuo16:27) pristato Žydrė Jankevičienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėtiVaizdo įrašas skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Vaizdo medžiagoje pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.
Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Sauga ir sveikata 5–8 klasėmsŠiame įraše pristatoma, kaip dirbti su svetaine „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ ir kaip svetainėje esančią medžiagą pritaikyti nuotoliniam mokymui. Įrašą parengė Margarita Purlienė, Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 26 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“Rekomendacijos skirtos mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas). Rekomendacijų tikslas - padėti lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išgyventi šį visiems nelengvą pandemijos laikotarpį. Rekomendacijas parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 27 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Kompiuteriukų fondas. Bendravimas per Zoom, Discord, Google HangoutsBendravimas. Zoom, Discord, Google Hangouts ir kitos pamokos transliavimo galimybės + QA
Kompanija „Kompiuteriukų fondas“.
2020 m. kovo 26 d, Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Padlet.com platformaŠioje vaizdo medžiagoje demonstruojama, kaip labai paprastai galima mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu naudojant padlet.com platformą. Pamokoje fiksuojami formuojamojo vertinimo žingsniai, mokiniai įtraukiami ir į pamokos planavimą, ir į vertinimą, į visą mokymosi procesą. PADLET - tai galimybė ir mokytojui pateikti mokomąją medžiagą ir mokiniams bendradarbiauti bei sulaukti grįžtamojo ryšio.
Vaizdo įrašą parengė Virginija Navickienė, Nacionalinės švietimo agentūros Kvalifikacijos skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 25 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymuiVaizdo įrašas skirtas švietimo pagalbos specialistams, ypač specialiesiems pedagogams ir logopedams. Vaizdo medžiagoje pateikiamos rekomendacijos, kaip galima būtų planuoti ir organizuoti nuotolinį mokymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Skaidrėje „Įrankiai, skirti bendrauti“ taisytina vieta: „Viber, WhatsApp“.
Vaizdo įrašą parengė Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Leidykla „Šviesa“. Istorijos mokymosi pasiekimų vertinimas gimnazijoje
2020 m. kovo 3 diena, Vilnius.
Leidykla „Šviesa“.

0 komentarai (-ų):

Leidykla „Šviesa“. Nuotolinis mokymas(is) pradiniame ugdyme su EDUKA klaseLektorė Sonata Bružienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, dalijasi patirtimi apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą pradinėse klasėse.
Kaip naudotis EDUKA klasės skaitmeninėmis priemonėmis, kaip formuoti užduotis ir jas pateikti mokiniams?
Nurodyti ar priskirti reikalingą turinį, patikrinti mokinių atliktus darbus ir teikti jiems grįžtamąjį ryšį.
Pateikiamos komunikacijos formos, mokinių pasiekimų įsivertinimo galimybės, nuotolinių pamokų scenarijų pavyzdžiai ir galimi veiklų organizavimo būdai.

Leidykla „Šviesa“.
2020 m. kovo 24 d., Vilnus.

1 komentarai (-ų):

Kompiuteriukų fondas. Kaip mokyti vaikus nuotoliniu būdu? Techniniai įgūdžiaiKompanija „Kompiuteriukų fondas“.
2020 m. kovo 23 d, Vilnius.   

0 komentarai (-ų):

KTU E.mokymosi technologijų centras. III seminaras „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“III internetinis seminaras „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“

Šiame seminare pristatoma, kaip pateikti mokymo medžiagą, kaip organizuoti mokymosi veiklas.

KTU E.mokymosi technologijų centras.
2020 m. kovo 23 d., Kaunas.

0 komentarai (-ų):

Kompiuteriukų fondas. Techninė įranga: kokia įranga reikalinga nuotoliniam mokymui?* Kokia techninė įranga reikalinga nuotoliniam mokymui**
* Techninės įrangos pavyzdžiai: - Nešiojamas kompiuteris, turintis vaizdo kamerą - Stacionarus kompiuteris ir bazinis išorinių įrenginių komplektas - Planšetinio kompiuterio galimybės - RaspberryPi 4 kompiuteriukas ir bazinis išorinių įrenginių komplektas - Kiekvienos iš sistemų skirtumai ir trūkumai
* Programinės įrangos diegimas, paruošimas ir kiti ypatumai
* Papildoma įranga, tinkanti visoms sistemoms
** Techninė įranga nuotoliniam darbui gali skirtis pagal reikalingas atlikti užduotis. Mokymui skirta įranga reikalinga internetui, pasiruošimui, transliacijai.
Lektorius Kęstutis Mačiulaitis.

Kompanija „Kompiuteriukų fondas“.
2020 m. kovo 23 d, Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Leidykla „Šviesa“. Nuotolinis mokymas. Microsoft Teams įrankio praktinis užsiėmimasDemonstruojama EDUKA klasės užduočių integracija ir naudojimas pasitelkiant Microsofot Teams įrankį. Aptariamas įrankio funkcionalumas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip efektyviai naudoti(s) ugdymo procese. Lektoriai: Microsoft akademinio turinio vadovas Evaldas Stalioraitis ir Šiaurės licėjaus ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas.
Leidykla „Šviesa“.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Leidykla „Šviesa“. Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su „EDUKA klase“ realiuoju (sinchroniniu) laikuDalijamės Šiaurės licėjaus patirtimi, kaip naudojant EDUKA Klasę organizuoti nuotolinio mokymo procesą mokykloje.
Lektorius – Šiaurės licėjaus ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas.
Leidykla „Šviesa“.
2020 m. kovo 20. d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Leidykla „Šviesa“. Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laikuDalijamės Šiaurės licėjaus patirtimi, kaip naudojant EDUKA Klasę organizuoti nuotolinio mokymo procesą mokykloje. Lektoriai – Šiaurės licėjaus ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas ir leidyklos „Šviesa“ turinio formavimo grupės vadovė Lina Virozerovienė.
Leidykla „Šviesa“.
2020 m. kovo 19., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Aplinka, skirta interaktyvių pamokų kūrimuiNuotoliniam mokymui(si) tinkanti aplinka, skirta interaktyvių pamokų kūrimui. Aplinkoje, tarsi koryje, galima talpinti įvairaus skaitmeninio formato medžiagą (pvz., skaitmenines mokymo priemones, pateiktis, nuotraukas, vaizdo įrašus), kurti testus (kvizus), organizuoti diskusijas, stebėti mokinių mokymąsi, gauti grįžtamąjį ryšį. Aplinkoje pamoką galima kurti individualiai ar bendradarbiaujant su kolegomis. Galima susikurti klases, stebėti kiekvieno mokinio mokymąsi. Vaizdo medžiagoje - TesTeach aplinkos naudojimo instrukcija: registracija, medžiagos talpinimas, dalijimasis ir grįžtamojo ryšio stebėjimas.
Vaizdo įrašą parengė Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Įvairaus skaitmeninio formato medžiagos skelbimas, dalijimasisNuotoliniam mokymui(si) tinkanti aplinka, kurioje, tarsi lentoje, galima skelbti įvairaus skaitmeninio formato medžiagą (pvz., pateiktis, nuotraukas, vaizdo įrašus) ja dalytis, gauti grįžtamąjį ryšį. Aplinkoje galima susikurti uždaras grupes - klases. Vaizdo medžiagoje - Lino aplinkos naudojimo instrukciją: registracija, medžiagos talpinimas, dalijimasis ja ir grįžtamojo ryšio stebėjimas.
Vaizdo įrašą parengė Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Paprastieji nuotolinio mokymo įrankiai.Vaizdo įrašas skirtas įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. Pristatoma, kaip pvz. panaudojant paprastus įrankius nufilmuoti kompiuterio monitoriaus ekraną (gautas Vilniaus kolegijos lektorės ir Studijų skyriaus vedėjos Renatos Kondratavičienės žodinis sutikimas paviešinti jos įrašytą vaizdo paaiškinimą. Dėkojame už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.), kaip panaudoti Facebook socialinio tinklo, Messenger, el. dienynų ir kt. galimybes, nuotoliniu būdu mokant įvairaus amžiaus mokinius. Vaizdo įrašą parengė Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

1 komentarai (-ų):

Kodėl mokytojų reikia kaip saugesnio interneto ambasadorių„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kodėl mokytojų reikia kaip saugesnio interneto ambasadorių“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rita Adomonienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus mokytoja, saugesnio interneto ambasadorė; Rasa Karalienė, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovė ryšiams su visuomene; Snieguolė Cironkaitė, VšĮ „Vaikų linijos“ atstovė; Giedrė Čiapienė, Nacionalinės švietimo agentūros Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 12 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Seminaras mokyklų vadovams dėl nuotolinio mokymo

SEMINARAS MOKYKLŲ VADOVAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO 2020 m. kovo 19 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija surengė internetinius pasitarimą dėl nuotolinio mokymo mokyklų vadovams.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

0 komentarai (-ų):

NŠA nuotolinis mokymas. Seminaras savivaldybių švietimo padalinių vadovams, atsakingiems už nuotolinį mokymą


2020 m. kovo 19 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija surengė internetinį seminarą savivaldybių švietimo padalinių vadovams, kurie atsakingi už nuotolinį mokymą. Savivaldybių atstovai pasidalino savo patirtimi, kaip rengiasi nuotolinio mokymo įvedimui mokyklose ir užtikrino, kad mokyklos ir mokytojai nusiteikę susidoroti su naujais, netikėtai užklupusiais iššūkiais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

0 komentarai (-ų):

Media literacy, as thought by the band "Funk Shui"Medijų raštingumas: įžvalgomis dalijasi grupė „Funk Shui“ Šio vaizdo įrašo tikslas yra šviesti jaunimą (nuo 13 iki 20 metų) žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tema. Jauni (ir šaunūs) garsiosios Makedonijos grupės „Funk Shui“ nariai aiškina žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo sampratą: kodėl svarbu suprasti, teirautis, kurti, bendrauti ir kritiškai mąstyti. Autoriai: Jovana Avramovska, Kika Choo.

Pasakotojas: Jovana Avramovska. Jaunųjų analitikų ir tyrėjų asociacija (Šiaurės Makedonija).
Projektas Erasmus+ KA2 “Media Lab for Bridging Cross Border Gaps”, projekto numeris 2018-1-LT02-KA205-005715.
Projekto koordinatorius: Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuva).

Media literacy, as thought by the band "Funk Shui" . The aim of this video is to educate youth (13 to 20) on the subject of media literacy. The young (and cool) band members from a famous Macedonian band "Funk Shui"  are explaining the concept of media literacy, why it is important and how to understand, inquire, create, communicate and think critically.

Authors: Jovana Avramovska and Kika Choo . Narrator: Jovana Avramovska. Association of Young Analysts and Researchers (North Macedonia).
Erasmus+ KA2 Project “Media Lab for Bridging Cross Border Gaps” Project number 2018-1-LT02-KA205-005715.
Leading Organisation: National Agency for Education (Republic of Lithuania).

0 komentarai (-ų):

Manipulation of the future. Don't be prone to that!Manipulation of the future. Don't be prone to that! The aim of this video is to educate the youth on the challenges new technologies bring in terms of disinformation and manipulation. The video's main focus in on the so call deep fake technologies, which are just around the corner to fool not only the Internet users, but also citizens, customers, etc. Through showing the young audience that what one sees, is not always what really exists, the video also informs about how possible manipulation can be spotted.

Authors: Beata Biel (Fundacja Reporterów), Olga Draglieva (VSIA Latvijas Televizija), Melina Karageorgiou (Technologiko Panepistimio Kyprou), Marija Stukienė ir Danuta Szejnicka (Nacionalinė švietimo agentūra).
Video editing: Kika Choo and Jovana Avramovska (Zdruzenie na mladi analiticari i istrazuvaci, ZMAI, Skopje). Erasmus+ KA2 Project "Media Lab for Bridging Cross Border Gaps"
Project number 2018-1-LT02-KA205-005715.
Leading Organisation: National Agency for Education (Republic of Lithuania).

Manipuliacijos būdai. Nebūk patiklus! Šio vaizdo įrašo tikslas – skleisti informaciją jaunimui apie naujų technologijų iššūkius dezinformacijos ir manipuliavimo srityje. Pagrindinis dėmesys vaizdo įraše sutelkiamas į vadinamąsias gilias netikrąsias technologijas, kurios yra visai šalia, kad klaidintų interneto vartotojus: piliečius, klientus ir pan. Parodydamas jaunai auditorijai, kad tai, ką mato, ne visada yra tai, kas iš tikrųjų egzistuoja, vaizdo įrašas taip pat informuoja, kaip galima pastebėti manipuliacijas.

Autoriai: Autoriai: Beata Biel (Fundacja Reporterów), Olga Draglieva (VSIA Latvijas Televizija), Melina Karageorgiou (Technologiko Panepistimio Kyprou), Marija Stukienė ir Danuta Szejnicka (Nacionalinė švietimo agentūra).
Videomontažas: Kika Choo ir Jovana Avramovska (Zdruzenie na mladi analiticari i istrazuvaci, ZMAI, Skopje).
Projektas Erasmus+ KA2 „Media Lab for Bridging Cross Border Gaps", projekto numeris 2018-1-LT02-KA205-005715.
Projekto koordinatorius: Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuva).

0 komentarai (-ų):

Vaizdopamokos.lt. Fizikos pamokų ciklas (9-10 klasių koncentras)Andrius Arlauskas (LIGHT CONVERSION - Lazerių technikas) 9-10 klasės koncentras. Fizika. Potencialas.

Vaizdopamokos.lt - nemokamos pamokos, sukurtos Lietuvos mokyklų mokytojų, be atlygio.
Su tavo pagalba galime įrašyti visą mokyklos kursą. Sužinok kaip - http://vaizdopamokos.lt/parama

0 komentarai (-ų):

EDUKA klasė. Užduočių kūrimas
Kaip EDUKA klasėje kurti užtuotis?
Leidykla „Šviesa“.

0 komentarai (-ų):

EDUKA klasė mokytojamsKą EDUKA klasėje gali daryti mokytojai? Dirbti su mokinių grupėmis, naudotis skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų ir užduočių biblioteka, kurti ir diferencijuoti užduotis.

Leidykla „Šviesa“.

0 komentarai (-ų):

Why we believe fake news?


Why we believe fake news? The aim of this video is to raise awareness of the general public and young people especially of the challenges new technologies bring in terms of disinformation, fake news and, thus, the necessity of Media Literacy.
Author: Media Literacy Institute in Greece.
Erasmus+ KA2 Project „Media Lab for Bridging Cross Border Gaps“ (No 2018-1-LT02-KA205-005715).
Leading Organisation: National Agency for Education (Republic of Lithuania).


Kodėl tikime netikromis žiniomis?
Šio vaizdo įrašo tikslas yra atkreipti visuomenės, ypač jaunimo, dėmesį į iššūkius, susijusius su naujomis technologijomis: dezinformaciją, netikras naujienas ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo būtinumą.
Vaizdo įrašo autorius: Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo institutas Graikijoje.
Projektas Erasmus+ KA2 „Media Lab for Bridging Cross Border Gaps“ (Nr. 2018-1-LT02-KA205-005715).
Projekto koordinatorius: Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 10 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):