Manipulation of the future. Don't be prone to that!Manipulation of the future. Don't be prone to that! The aim of this video is to educate the youth on the challenges new technologies bring in terms of disinformation and manipulation. The video's main focus in on the so call deep fake technologies, which are just around the corner to fool not only the Internet users, but also citizens, customers, etc. Through showing the young audience that what one sees, is not always what really exists, the video also informs about how possible manipulation can be spotted.

Authors: Beata Biel (Fundacja Reporterów), Olga Draglieva (VSIA Latvijas Televizija), Melina Karageorgiou (Technologiko Panepistimio Kyprou), Marija Stukienė ir Danuta Szejnicka (Nacionalinė švietimo agentūra).
Video editing: Kika Choo and Jovana Avramovska (Zdruzenie na mladi analiticari i istrazuvaci, ZMAI, Skopje). Erasmus+ KA2 Project "Media Lab for Bridging Cross Border Gaps"
Project number 2018-1-LT02-KA205-005715.
Leading Organisation: National Agency for Education (Republic of Lithuania).

Manipuliacijos būdai. Nebūk patiklus! Šio vaizdo įrašo tikslas – skleisti informaciją jaunimui apie naujų technologijų iššūkius dezinformacijos ir manipuliavimo srityje. Pagrindinis dėmesys vaizdo įraše sutelkiamas į vadinamąsias gilias netikrąsias technologijas, kurios yra visai šalia, kad klaidintų interneto vartotojus: piliečius, klientus ir pan. Parodydamas jaunai auditorijai, kad tai, ką mato, ne visada yra tai, kas iš tikrųjų egzistuoja, vaizdo įrašas taip pat informuoja, kaip galima pastebėti manipuliacijas.

Autoriai: Autoriai: Beata Biel (Fundacja Reporterów), Olga Draglieva (VSIA Latvijas Televizija), Melina Karageorgiou (Technologiko Panepistimio Kyprou), Marija Stukienė ir Danuta Szejnicka (Nacionalinė švietimo agentūra).
Videomontažas: Kika Choo ir Jovana Avramovska (Zdruzenie na mladi analiticari i istrazuvaci, ZMAI, Skopje).
Projektas Erasmus+ KA2 „Media Lab for Bridging Cross Border Gaps", projekto numeris 2018-1-LT02-KA205-005715.
Projekto koordinatorius: Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuva).

0 komentarai (-ų):