Gabių mokinių ugdymas. Tarptautinės olimpiadosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Gabių mokinių ugdymas. Tarptautinės olimpiados“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Marytė Skakauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo turinio skyriaus vyriausioji specialistė; Aida Šimelionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė; dr. Gediminas Beresnevičius, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus vedėjas; Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Leidinio „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“ pristatymasŠis vaizdo įrašas skirtas pristatyti naujai parengtą metodinį leidinį, padėsiantį priešmokyklinio (taip pat ir ikimokyklinio) ugdymo pedagogams plėtoti ir gilinti 5–6 metų vaikų komunikavimo kompetenciją. Metodinio leidinio rengėjos Vitalija Gražienė ir Violeta Jonynienė atskleidžia, kodėl svarbu ugdyti komunikavimo kompetenciją, kuo ji reikšminga ir kokią įtaką turi vaiko ateičiai. Paaiškina, jog, ugdant komunikavimo kompetenciją, labai svarbu pažinti penkiamečio – šešiamečio kalbinės raidos ypatumus. Pabrėžia, jog, norint pasiekti gerų rezultatų, būtina sukurti kuo palankesnę komunikavimo kompetencijai plėtoti aplinką, taip pat parinkti tinkamus metodus bei pasiūlyti žaismingas, įdomias, patrauklias užduotis, natūraliai įtrauksiančias vaikus į klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo veiklas.
2018 m. balandžio 27 d. Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Mūsų vėliavos: Lietuvos valstybės vėliavos ir ženklai

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mūsų vėliavos: Lietuvos valstybės vėliavos ir ženklai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vida Kaunienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos skyriaus edukacijos koordinatorė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Arminas Varanauskas. Ugdymo turinio kaitaLR švietimo ir mokslo ministro patarėjas Arminas Varanauskas atsako į klausimus apie ugdymo turinio kaitą.
Parengė Alena Gerasimava.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 24 d., Vilnius

0 komentarai (-ų):

Etiketo mokymo(si) projektas „Ką mena senoliai“Mokytojos Vilhelminos Urbonienės inicijuota kryptinga veikla, padedanti Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokiniams mokytis etiketo bei integruotai dailės ir rusų kalbos gebėjimų, įsisąmoninti ir taikyti žinias apie etninę kultūrą. Mokiniai susidomėjo projekto tema, jiems aiškus tikslas, uždaviniai, pagrindinė idėja – projektas skirtas Lietuvos 100-čiui paminėti.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 24 d. Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metaisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (2 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Per tiesioginę transliaciją buvo rodomas vaizdo įrašas. Norėdami susidaryti išsamų vykusios transliacijos vaizdą, žiūrėkite vaizdo įrašą:
„Stalino saulės parvežimas“. 1940 rugpjūtis.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nepriklausomybės sutemos 1938–1940 metaisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (1 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Per tiesioginę transliaciją buvo rodomos vaizdo įrašų ištraukos. Norėdami susidaryti išsamų vykusios transliacijos vaizdą, žiūrėkite vaizdo įrašų ištraukas:

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kuriame visos dienos mokyklą LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kuriame visos dienos mokyklą Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Dilytė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė; Edita Norvaišienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovė; Aivaras Kunigonis, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Tautos dvasios giesmė – himnasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tautos dvasios giesmė – himnas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Virginija Apanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros lektorė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Eglė Bridikienė. Mokausi ir mokau sėkmeiEglės Bridikienės paskaita „Mokausi ir mokau sėkmei“. Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro mokymo programos „Mokome sėkmei“ apžvalga ir pasidalijimas patirtimi.
2018 m. balandžio 15 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):

Vaiko brandumas mokyklaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Vaiko brandumas mokyklai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Katažyna Labanienė, Vilniaus psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė; Jolanta Baikštienė, Vilniaus lopšelio darželio „Žemyna“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Vaida Burbaitė, Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė; Vaida Stupurienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokymosi aplinka ViLLE – matematiniam ir informatiniam mąstymui ugdytiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokymosi aplinka ViLLE – matematiniam ir informatiniam mąstymui ugdyti“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė; Mikko-Jussi Laakso, ViLLE iniciatorius ir kūrėjas, Turku universiteto (Suomija) profesorius; Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vaiva Mačienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Nijolė Goštautaitė Midttun, VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė; Veronika Lakis-Mičienė, Paramos vaikams centro psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Modernėjimo ženklai mūsų senelių ir prosenelių LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Modernėjimo ženklai mūsų senelių ir prosenelių Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Tai trečioji transliacijų ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, laida. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Dokumentinis filmas „Mes esame autoriai“Dokumentinis filmas „Mes esame autoriai“
Filmo trukmė 32 min. 57 s.
Prodiuserė
Asociacija LATGA

Scenarijaus autorius ir režisierius
Eimantas Belickas

Operatoriai
Valdas Jarutis
Tomas Ramanauskas
Julius Žalnierukynas

Garso režisieriai
Aivaras Žydelis
Jeroslavas Bobrovas

Šis filmas – projekto „PIN dienos mokyklose: LATGA autorių pamokos jaunajai kartai apie intelektinę nuosavybę“, kurį iš dalies finansavo Kultūros ministerija pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, dalis.

Filme panaudoti šie muzikos kūriniai:

„Summerland“ „Acid Rain“
Žodžiai Giedrės Kilčiauskienės, muzika G.Kilčiauskienės, Dalios Balčiūnaitės, Agnės Petkutės ir Linos Jakubauskaitės
Videomedžiaga Algio Petriko

Giedrės „Nieks nepasikeis“
Ž. Giedrės Kilčiauskienės; m. G.Kilčiauskienės, aranžuotė Dariaus Rudžio, Andrej Polevikov,
Juliaus Valančausko, Pauliaus Volkovo ir Mindaugo Vadoklio

„Colours of Bubbles“ – „Wall of Death“
M. ir ž. Julijaus Aleksovo
© „Colours of Bubbles“ / M.P.3, 2017
℗ M.P.3, 2017

„Colours of Bubbles“ – „Rusty Trombone“
M. ir ž. Julijaus Aleksovo
Vaizdo klipo autoriai:
Operatoriai – Matas Vainauskas, Laurynas Mataitis, Laurynas Valkiūnas, Karolis Labutis, Domantas Kancleris ir Kamil Chusnutdinov
Montažo režisierius Karolis Labutis
© „Colours of Bubbles“ / M.P.3, 2017
℗ M.P.3, 2017

Lino Adomaičio „Pavydžiu sau“
M. Lino Adomaičio, ž. Tomo Ivanausko

„L+“ „Lauko vidury“
M. ir ž. Lino Adomaičio
Vaizdo klipo režisierius ir scenarijaus autorius L.Adomaitis

Vytauto V. Landsbergio „Kai pavargęs aš gulėsiu“
M. ir ž. Vytauto V. Landsbergio

„The Roop“ „Hello“
Ž. Vaidoto Valiukevičiaus, m. V.Valiukevičiaus, Roberto Baranausko, Vainiaus Šimukėno ir Manto Banišausko.
Vaizdo klipo režisierius V.Valiukevičius
Operatoriai: Evaldas Valaitis ir Dovydas Šablauskis
(c) „Musica Publica“


Filme panaudotos šių filmų ištraukos:

„Kaip mes žaidėme revoliuciją“
Režisierė Giedrė Žickytė
Scenarijaus autorius
Operatoriai Audrius Kemežys ir Eitvydas Doškus

„I‘m not from here“

Režisierės Giedrė Žickytė ir Maite Alberdi
Scenarijaus autorės Giedrė Žickytė ir Maite Alberdi

„Streikas“
Režisierius ir scenarijaus autorius Romualdas Zabarauskas
Operatorius Ville Piippo
Dailininkas Denisas Kolomyckis

Apie filmą „Mes esame autoriai“

Asociacija LATGA pristato filmą „Mes esame autoriai“. Filme užfiksuotos praėjusių metų balandį vykusių edukacinių renginių akimirkos, kai į savo buvusias mokyklas grįžę žinomi šalies autoriai moksleivius skatino gerbti intelektinę nuosavybę, rekomendavo naudotis legaliomis kūrinių talpinimo platformomis.
Šis dokumentinis filmas vainikuoja projektą „PIN dienos mokyklose: LATGA autorių pamokos jaunajai kartai apie intelektinę nuosavybę“, kurį iš dalies finansavo Kultūros ministerija pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą. Balandžio 18-27 d. vykusių renginių ciklas skirtas pažymėti Pasaulinę intelektinės nuosavybės (PIN) dieną, kuri švenčiama balandžio 26 d.
Projekto ambasadoriais tapę žinomi šalies autoriai, lydimi Asociacijos LATGA specialistų, keliavo į savo buvusias mokyklas, kad jaunajai kartai per savo asmenines patirtis papasakotų apie žalą, kurią patiria dėl piratavimo, o taip pat paskatintų naudotis legaliomis muzikos ir filmų svetainėmis.
„Atgavę nepriklausomybę esame priversti daug ko išmokti. Turime išmokti ir tai, kad esame valstybė, kurioje nevagiama, kurioje laikomasi kažkokių susitarimų, kurioje gerbiamos kito žmogaus teisės, pažiūros, tai, ką jis daro. Sovietiniais laikais viskas buvo paprasta. Netgi buvo mada vogti iš tos valstybės, kuri okupavo Lietuvą. Jeigu kolūkyje kažkokių detalių, pieno ar dešrų galėjai prisivogti, tai intelektualinė nuosavybė irgi buvo dešrų lygio. <...> Atgavus nepriklausomybę, mes, autoriai, pagaliau supratome, kad turime teises ir galime reikalauti, kad nevogtų iš mūsų be skaičiaus, kad atsirastų bent kažkokios ribos...“, – dokumentiniame filme savo buvusios mokyklos – A.Vienuolio progimnazijos – auklėtiniams pasakoja vienas projekto dalyvių, filmų režisierius, rašytojas, muzikos autorius Vytautas V. Landsbergis.
Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje viešėjęs muzikos autorius ir atlikėjas Linas Adomaitis prisiminė, kaip pačios karjeros pradžioje, dar grupės „L+“ laikais, piratai gamindavo kasetes, paskui – kompaktines plokšteles, vėliau piratavimas persikėlė į internetą. „Jūs patys esate kūrėjai, žinote, kiek įdedate į savo kūrinius sveikatos. Juk tikrai nėra malonu, kai jūsų kūrinį pasisavina ar jums nepageidaujamais būdais eksploatuoja“, – moksleiviams kalbėjo jis.
„Kiekvienas pradedame nuo savęs. Aš irgi ne šventa esu, kalbėdama su jumis tuo pačiu gydau save. O jūs esate šalies dabartis ir ateitis“, – Vilniaus M.Biržiškos gimnazijos moksleiviams kalbėjo muzikos autorė ir atlikėja Giedrė Kilčiauskienė.
„Kažkiek viskas keičiasi į gera, įrašų pardavimai geresni nei praėjusiais metais ar užpernai, atsirado daugybė legalių platformų“, – filme kalba jaunimo pamėgtos grupės „Colours of Bubbles“ lyderis ir dainų autorius Julijus Aleksovas, balandį lankęsis Šiaulių Didždvario gimnazijoje, kurioje anksčiau mokėsi.
„Kuo toliau, tuo labiau Lietuvoje daugėja galimybių nepiratauti ir žiūrėti filmus legaliai“, – pastebi jaunos kartos režisierius Romas Zabarauskas, Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazijos moksleiviams atskleidęs daugybę legalių filmų žiūrėjimo būdų, kuriuos būdamas jų amžiaus išmėgino ir pats.
„Manau, reikia laiko ir metų, kad pasikeistų ir ateitų suvokimas, kad tai (piratavimas) vis dėlto yra vagystė“, – filme reziumuoja žinoma režisierė Giedrė Žickytė-Bajarūnienė, Vilniaus Salomėjos Nėries mokyklos mokiniams papasakojusi ne vieną skaudų pavyzdį, kai jos filmai atsidūrė piratinėse svetainėse.
Projekte taip pat dalyvavo muzikos autorius Markas Palubenka, edukacinę pamoką vedęs Vilniaus Pilaitės gimnazijoje. Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokykloje apie autorių teises su mokiniais kalbėjosi dailininkas Jonas Vaitekūnas, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijoje su vyresniųjų klasių mokiniais bendravo dramaturgas, poetas ir muzikos autorius Gintaras Grajauskas, Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos viešėjo buvęs šios mokyklos auklėtinis, grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius, kurio su bendraminčiais parašyta daina „Hello“ tapo pagrindiniu filmo garso takelio akcentu. Autoriams vesti pamokas padėjo Asociacijos LATGA Teisės skyriaus vadovas Paulius Sartatavičius bei Vizualinių menų poskyrio vadovė Gabrielė Naprušienė.
Įdomu tai, kad filmo režisieriaus ir scenaristo pareigos buvo patikėtos žinomam muzikantui, multiinstrumentalistui Eimantui Belickui, kuris taip pat garsėja kaip vaidybinių filmų montažo režisierius, dokumentinių filmų bei reklamų režisierius. Beje, šiuo metu filmuojamas jo režisuojamas vaidybinis-dokumentinis filmas apie Juozą Tumą Vaižgantą. „Man tai buvo labai vertinga patirtis, nes ir pats daug sužinojau apie autorių teises bei radau atsakymų į man pačiam kylančius klausimus. Užduotis nebuvo lengva: turėjom labai daug vaizdo medžiagos iš susitikimų, o norėjosi sukurti ne tik edukacinį, bet ir žiūrovui patrauklų filmą. Man regis, mums tai pavyko“, – sakė jis.
„Kūrinių vagystės Lietuvoje, deja, vis dar nelaikomos nusikaltimu. Visuomenėje įsivyravęs požiūris, kad žiūrėti filmus ar klausytis muzikos piratinėse svetainėse yra „nieko tokio“. Daugelis mano, kad nieko bloga yra ir skaityti neteisėtai į internetą patalpintas elektronines knygas ar naudoti dailės kūrinius bei fotografijas neturint jų autorių leidimo. Taigi nenuostabu, kad pasaulyje garsėjame kaip kūrinių vagys ir užimame „prizines“ vietas labiausiai pirataujančių šalių topuose. Tai neigiamai veikia mūsų šalies kūrybinį potencialą, nes daugelis autorių yra priversti griebtis kitų veiklų, kad galėtų gyventi padoriai. Kad pagaliau išeitumėme iš šio užburto rato, neužtenka su piratais kovoti teismuose, būtina skatinti pagarbą intelektinei nuosavybei. Tai ir yra pagrindinis šių pamokų ir jas įamžinusio dokumentinio filmo tikslas. Labai dėkoju visiems projekte dalyvavusiems autoriams bei šalies mokykloms, kurios atvėrė mums savo klasių duris“, – sako projekto sumanytoja, Asociacijos LATGA viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kviliūnaitė.
Pasak jos, projektas bus tęsiamas ir šiais metais – net 15 žinomų autorių balandį ir gegužę grįš savo mokyklas, kad jaunajai kartai pravestų pamokas apie intelektinę nuosavybę. Kaip ir pernai, taip ir šiemet pamokų metu moksleiviams autoriai pristatys savo kūrybą, taip pat bus rengiamos viktorinos, kuriose jie galės laimėti prizus.

Dėkojame

Visoms projekte dalyvavusioms mokykloms, jų vadovams, mokytojams ir moksleiviams

„LRT Kultūra“

Dienraščių „Klaipėda“ ir „Kauno diena“ leidėjai bei portalo diena.lt valdytojai UAB „Dienamedia“

„Šiaulių televizijai“

„Šiaulių naujienoms“

Filme panaudotos fotografų Mildos Juknevičiūtės, Vytauto Liaudanskio ir Vilmanto Raupelio nuotraukos

0 komentarai (-ų):

Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Stasė Ustilaitė, LEU Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Brandos darbo pristatymas ir vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo pristatymas ir vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):