Nacionalinė švietimo agentūra. Fizinio ir sveikatos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Fizinio ir sveikatos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. 
Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-31

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Rašytojai tarp miesto ir kaimo. Žemaitė„Manau, ir dabar mokyklinėse programose išlieka toks pats požiūris į Žemaitę – kaip į kaimo rašytoją. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Prie to, kad tikime, jog Žemaitės personažai, jos sukurti gamtos, buities paveikslai yra lietuviškos gamtos ar lietuviško kaimo reprezentantai, prisidėjo XX a. pradžios kritika. Ji patvirtino mintį – tai, kas aprašyta jos kūryboje, yra tikra. Kad skaitydami Žemaitės apsakymus galime aptikti lietuvio kaimo žmogaus paveikslą, – aiškina literatūrologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Moderniosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Bleizgienė. – Pati savaime Žemaitės kūryba siūlo tam tikrus perskaitymo kodus, bet prie jos, kaip kaimo rašytojos, vaizdinio labiausiai prisidėjo XX a. pradžios lietuviai inteligentai, kritikai.“ 

Kita vertus, pabrėžia mokslininkė, svarstant apie Žemaitės, kaip rašytojos, savivoką, negalima apeiti jos bajoriškos kilmės. Nuo pat XX a. pradžios kritikos istorijoje vyksta derybos – kas vis dėlto Žemaitė yra: kaimo rašytoja ar bajorė rašytoja? Iš esmės visos XIX a. pabaigos–XX a. pradžios moterys rašytojos buvo bajoriškos kilmės. Ir turėjo kitas išsilavinimo galimybes. Būtent tokioje erdvėje apskritai galėjo susiformuoti savarankiška, pasitikėjimo turinti moteris, galinti pradėti rašyti. „Ką galime pasakyti apie dvarą? Tai nėra kaimiška aplinka. Bet ir ne miestas. Tai tarpinė erdvė, kurioje gali vykti intensyvus kultūrinis, intelektualinis gyvenimas. Sakytume, galbūt tai yra tarpinė erdvė Žemaitei pereiti į miestą. Nes atsidūrusi Vilniuje ji be didelių kliūčių įsitraukia į miesto gyvenimą. Dalyvauja visur, kur tik gali: ir vakaruškose, ir literatūriniuose vakaruose, dirba „Lietuvos žinių“ atsakingąja redaktore, kaip tikra miestietė pabūna porą savaičių kalėjime. Žemaitės gebėjimas be didelių sunkumų judėti erdvėje ir rinktis gana įvairias veiklos formas yra susijęs su jos bajoriškos dvaro erdvės patirtimi. Erdvės, kuri yra lyg tarpinė tarp kaimo ir miesto“, – tikina R. Bleizgienė. 

Dar vienas dalykas, pasak mokslininkės, apie kurį mažai galvojama kalbant apie Žemaitės asmenybę, – jos gyvenimo milijoniniuose didmiesčiuose patirtys, kurias su Vilniaus miestu jau būtų sunku palyginti. Jos gebėjimas kalbėti tūkstantinėms minioms ir įtikinti, paveikti žodžiu bei charizma pranoksta paprasto kaimo žmogaus gebėjimus. Iš kur tas talentas? „Žemaitė nelankė jokių retorikos kursų, neišėjo papildomų viešojo kalbėjimo mokslų. Vadinasi, ir miestas buvo jos veikimo erdvė. Bajoriškas dvaras – Žemaitės savivokai įtaką dariusi vieta, o miestas – jai visiškai tinkanti veikimo erdvė“, – svarsto literatūrologė. 

Vaizdo pasakojimą kūrė kultūros publikacijų autorė Jurgita Jačėnaitė ir vaizdo operatoriai Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Bernardinai.lt
2022-08-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-08-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Technologinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Technologinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m.m. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-08-30

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Žalia rodyklė“. Dėmesio – rugsėjo pirmoji!Žinių radijo laidoje „Žalia rodyklė“ diskutuoja Vitoldas Milius ir kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys. 

Žinių radijas 
2022-08-30

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Konferencija „Į(si)galink: ugdau vaiką, turintį didelį mokymosi potencialą“Renginys skirtas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, mokyklų administracijų atstovams. Konferencijoje aptariami iššūkiai, su kuriais mokyklų darbuotojai susiduria ugdydami gabius vaikus. Renginys suteikia praktinės informacijos ir supažindina su metodais, kurie padės efektyviau atliepti mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, poreikius. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022-08-30

0 komentarai (-ų):

LR Vyriausybė. „Moksleiviai į Vyriausybę“ uždarymo renginys14-ąjį kartą vykęs projektas „Moksleiviai – į Vyriausybę“ finišavo baigiamuoju renginiu Vyriausybės rūmuose, jame trys dešimtys mokinių iš visos šalies dalinosi įžvalgomis apie ateities Lietuvą, o taip pat turėjo galimybę pabendrauti su premjere Ingrida Šimonyte. 

LR Vyriausybė 
2022-08-29

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Ekspertai pataria''. Ruošiamės mokyklai: vaikų ir tėvų iššūkiaiŽinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“ diskutuoja Lina Luneckienė ir Paramos vaikams centro psichologė, programos „Вig Brothers Big Sisters" vadovė Vaida Gabė. 

Žinių radijas 
2022-08-29

0 komentarai (-ų):

Kauno tvirtovės VII fortas. Biologijos pamoka „Rekombinantiniai baltymai“Pamokoje apžvelgiama vienas svarbiausių procesų šiuolaikinėse biotechnologijose - rekombinantinių baltymų biosintezė. Paaiškinama, kokiais principas vadovaujamasi parenkant biologinę sistemą, pristatomi populiariausi vektoriai bei detalizuojamas skirtumas tarp klonavimo ir raiškos vektorių. Taip pat apžvelgiami popoliariausi vektoriaus konstravimo ir įterpimo metodai bei baltymų ekspresiją reguliuojantys molekuliniai mechanizmai. 

Kauno tvirtovės VII fortas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykla. 
2022-08-29

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Konferencija „Šiuolaikišką ir atvirą mokyklą kuriame kartu: gera pradžia – pusė darbo!“Kasmetinėje švietimo konferencijoje – susitikime su savivaldybių, mokyklų vadovais – aptartos netrukus prasidėsiančių mokslo metų naujienos, pristatyta dabartinė švietimo situacija, svarbūs pokyčiai, įtraukios mokyklos principai. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-08-29

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijosViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“. 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“. 

Ši viešoji konsultacija yra skirta supažindinti su 2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas“ rezultatais, dalytis įžvalgomis, kaip naudoti (taikyti) tyrimo duomenis ir rekomendacijas praktikoje. Renginio metu kalbama apie ugdymo proceso permodeliavimą, mokymosi barjerų šalinimą, pastoliavimo praktikas, prisitaikymą prie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsRenginio tikslas: aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Fizikos ir astronomijos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Fizikos ir astronomijos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti fizikos brandos egzamino rezultatus, atnaujintų fizikos bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m., fizikos pagilinamųjų modulių paskirtį ir turinį, astronomijos bendrosios programos ir įgyvendinimo rekomendacijų turinį. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-25

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės: kaip dirbsime?Renginio tikslas: aptarti atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos turinio kaitos linkmes, pristatyti priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes ir sėkmingas praktikas. Renginį moderuoja projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius dr. Sergejus Neifachas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-24

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Ką reikėtų žinoti vadovams ir mokytojams mokslo metų pradžiaiViešoji nuotolinė konsultacija „Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 1-2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams darbo teisės klausimais“. 

Susitikimas  su Nacionalinės švietimo agentūros savanoriu, lektoriumi, socialinio dialogo bei mediacijos specialistu Romu Turoniu diskutuoti darbo teisės klausimais. 

Tikslas –  atkreipti dalyvių dėmesį į aktualiausius darbo teisės aktus švietimo įstaigoje.     Konsultacijos tema: „Darbo kodekso pakeitimai ir teisės klausimai mokslo metų pradžiai: ką reikėtų žinoti vadovams ir mokytojams“.    

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-24

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kaip padėti vaikams pasiruošti grįžimui į mokykląAura Svetikienė pataria, kaip padėti vaikams pasiruošti grįžimui į mokyklą. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-08-23

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Karaizmas pasaulyje ir LietuvojeKaraizmas susiformavo VIII a. dabartinio Irako teritorijoje, Basroje, Mesopotamijoje. Jo raidai įtakos turėjo islamas. Karaizmo įkūrėjas ir pagrindinių dogmų skelbėjas buvo Ananas, Davido sūnus. Svarbiausias Anano ir kartu karaizmo teiginys – kad kiekvienas tikintysis turi suprasti tai, ką skaito ir kam meldžiasi. Vadinasi, jis turi skaityti Bibliją, kuri yra visų tikėjimų pagrindas, ir nepasikliauti jokiais kitais traktavimais bei interpretavimais. Tai, kaip tu skaitai ir supranti Šventąjį Raštą, ir yra tavo tikėjimas. Pats žodis „karaizmas“, reiškiantis skaitymą, byloja šios religijos esmę. 

„Tikriausiai žinote, kad gerokai vėliau ta pačia taisykle rėmėsi protestantai, – aiškina karaimikos tyrėja, diplomatė, ambasadorė Halina Kobeckaitė. – Todėl nenuostabu, kad XVII a. Europoje pradėjus plisti protestantizmui karaizmu susidomėjo ir protestantai, norėdami atrasti tam tikrų paralelių. Ir štai profesorius Gustafas Peringeris, kuris atvyko į Lietuvą XVII a. Švedijos karaliaus pavedimu, buvo pirmasis, kuris paskelbė, kad Lietuvoje gyvena žmonės, išpažįstantys karaizmą – religiją, savo dogmomis labai panašią į protestantizmą. Negana to, jie savo tikėjimą skelbia gimtąja – tiurkų – kalba. Kartu 1698 m. vokiškame žurnale apie tai buvo paskelbtas Peringerio laiškas. Tai buvo pirmoji informacija apie karaimų tiurkų kalbą Europoje.“ 

Iš Mesopotamijos karaizmas išplito į Vakarus ir kitas valstybes. Vienu metu jis buvo persikėlęs į Jeruzalę, anuometį visų religijų centrą. VIII–X a. karaizmo tikėjimas išplito Chazarų kaganate. Čia vietinėms tiurkiškoms gentims priėmus šį tikėjimą, jo vardu imta vadinti ir etninė grupė. Taigi galima sakyti, kad etninės tiurkiškos grupės, priėmusios karaizmą, yra karaimų protėviai. Chazarų kaganatui suirus, kurį laiką karaimai gyveno Kryme. O XIV a., žinia, juos kartu su totoriais į Lietuvą perkėlė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Ir čia karaimai, apgyvendinti Trakuose tarp dviejų kunigaikščių – Kęstučio ir Vytauto – pilių Karaimų gatvėje, turėjo savo kalbą ir religiją. XIV a. karaimams atvykus į Lietuvą, jų maldos namų – kenesų – pastatai iškilo visai netrukus. XV a. pradžioje Trakuose pastatoma pirmoji kenesa. Toje pačioje vietoje, kur ji tebestovi ir šiandien. 

„Sovietmečiu Trakų kenesa buvo ypatinga tuo, kad tai buvo vienintelė oficialiai veikianti kenesa ne tik buvusioje Sovietų Sąjungoje, bet ir Europoje. Iki revoliucijos, kol bolševikai visko neuždarė, karaimų kenesų buvo išties daug, ypač Kryme. Jų buvo didžiuosiuose Rusijos miestuose. Labai gražios kenesos Kyjive, Charkive, ką ir kalbėti apie Krymo miestą Simferopolį. Pagrindinė, galima sakyti, kenesų „katedra“ buvo Eupatorijoje. Bet po revoliucijos į šiuos pastatus buvo įkeltos arba kokios dirbtuvės, arba sandėliai. Štai Kyvijo kenesai pasisekė – ten buvo aktorių namai. Truputį prižiūrėjo... Bet, sakykime, Vilniaus kenesa – viena jauniausių Europos kenesų, pastatyta ir pašventinta 1923 m., 1949-aisiais buvo nacionalizuota. Ten veikė geologijos archyvas, šokių salė, buvo įrengti butai. Ir kai mes, karaimų bendruomenė, Vilniaus kenesą 1988 m. atgavome, čia atėję išvydome įrengtus du butus, atidalintus horizontalia perdanga, kuriuose gyveno kažkokie vykdomojo komiteto darbuotojai. Neįsivaizduoju, kaip buvo galima gyventi tokiame pastate, bet taip buvo...“ – Vilniaus kenesos grąžinimo karaimų bendruomenei akimirkas prisiminė H. Kobeckaitė. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Jurgita Jačėnaitė, Martynas Stankevičius. 

Bernardinai.lt. 
2022-08-23

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai''. Atostogos su vaikais – skirtingi tėvų ir vaikų lūkesčiai!Žinių radijo laidoje „Tėvystė praktiškai“ diskutuoja Renata Cikanaitė ir tėvystės koučerė, portalo šeimoms autorė Dovilė Šafranauskė. 

Žinių radijas. 
2022-08-22

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. Traditional System of Education (Tradicinio ugdymo sistema)Kiek aktuali dabartinė tradicinio ugdymo sistema? Ar reikia permąstyti, kaip įgyvendinamos mokymo programos? Davidas savo kalboje kelia klausimus apie tradicinę švietimo sistemą. Davidas Oladejo yra kūrybingas mąstytojas, tarp savo mokytojų ir bendraamžių žinomas dėl savo literatūrinio meistriškumo. 

How relevant is the current system of traditional education? Do we need to rethink how the curriculum is delivered? David is his talk questions the traditional system of education. David Oladejo is a creative thinker, known amongst his teachers and peers for his literary prowess. 

TEDx Talks. 
2022-08-19

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kas yra mediacija, koks jos tikslas ir naudaApie tai, kas yra mediacija, koks jos tikslas ir nauda, pasakoja Jaroslavas Kozlovskis. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-08-18

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Can the economy grow forever? (Ar įmanomas begalinis ekonomikos augimas?)Ar įmanomas begalinis ekonomikos augimas planetoje su ribotais ištekliais? Sužinokite, kaip šalys gali suderinti efektyvumą ir tvarumą. 

Can the economy grow forever? Is infinite economic growth possible on a planet with finite resources? Explore how countries can balance efficiency with sustainability. 

TED-Ed. 
2022-08-17

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai“. Ryšys su vaiku įmanomas tik būnant ryšyje su savimiŽinių radijo laidoje „Tėvystė praktiškai“ kalbasi Renata Cikanaitė ir psichologė, dviejų mergaičių mama, knygos „Ryšys su vaiku, ryšys su savimi" autorė Eglė Lukinaitė-Vaičiurgienė. 

Žinių radijas 
2022-08-16

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Rašytojai tarp miesto ir kaimo. Ieva SimonaitytėDideli fiziniai skausmai, patyčios, ligoninės, ramentai, saujos vaistų, lazda, lengva rašomoji mašinėlė, ilgainiui – žaibiška šlovė rašytojų olimpe suformavo stiprios, kietos, išdidžios, reikalaujančios adoravimo, paskendusios savyje ir neretai abejingos aplinkiniam pasauliui rašytojos Ievos Simonaitytės būdą. 

Tituluotoji Mažosios Lietuvos ambasadorė. Klaipėdos krašto žmonių kalbos grožį išsaugojusi įtaigi, emocinga metraštininkė. Nelaimingas vaikas, kuriam savotiškai pasisekė savo gyvenime sutikus geradarius dvasininkus. 

„Vanaguose kaip tik pradedama statyti nauja bažnyčia. Vanagų parapijos kunigas Emilis Bleiweissas, pastebėjęs, kad kiti vaikai tyčiojasi, imasi globoti Simonaitytę. Pačią pirmąją konfirmuoja ir nušluosto visiems turtingų ūkininkų kaimo bernams nosį Vanagų bažnyčioje. Praeina penkiasdešimt metų, ir toje pačioje bažnyčioje pirmoje eilėje jau sėdi garbinga rašytoja. Sovietų laikais, įsivaizduojate? Kaip apsisuko gyvenimas! 

Kita didžiulė sėkmė Simonaitytės gyvenime – evangelikų liuteronų kunigas, misionierius Kristupas Lokys, po misijos Indijoje atvykęs į Vanagus. Jo dėka jauna mergaitė įstoja į lietuvišką „Eglutės“ organizaciją, užsiima lietuvininkų veikla, pradeda eiliuoti, rašo naivius eilėraštukus, dalyvauja lietuviškuose vakarėliuose“, – I. Simonaitytės gyvenimo peripetijas pasakoja mokytojas, rašytojas Vytautas Toleikis. 

Šiuodu dvasininkai fatališkai nulėmė būsimosios literatūros žvaigždės gyvenimą. Į Angerburgo mergaičių, turinčių fizinę negalią, globos įstaigą kunigo E. Bleiweisso išsiųsta Ėvė po keleto metų į gimtąjį kaimą grįžo visai kita, pasimokiusi miestietiškos kultūros – jau panelė, vilkinti miesčioniukės drabužiais, gera šeimininkė, mokanti ir gaminti, ir siūti. Kalbanti švaresne vokiečių kalba ir daug geriau už kitus. 

„Dažnai pamirštame paprastą dalyką – kad Klaipėdos krašto gyventojai yra Vokietijos kultūros orbitos žmonės, – sako V. Toleikis. – Tai, ką mes vadiname miesteliu, Vokietijoje, žinoma, yra kaimas. Priekulė, iš vokiškos perspektyvos žiūrint, yra kaimas, bet turintis miestiškos kultūros žymę. Štai kas yra svarbu. Nepamirškime, kad svečią Simonaitytė vaišindavo konjaku ir garsiąja kafija. Ir parūkyti duodavo cigarą, o ne tabokos kimštą pypkę, kaip buvo Žemaitijoje. Į bažnyčią evangelikai lietuvininkai eidavo su chrominiais batais, o lietuviai, žemaičiai kartais ir su klumpėmis. Lietuvės merginos vasaros metu batus apsiaudavo tik eidamos į bažnyčią, taupydamos, kad nenudyžtų.“ 

Tad I. Simonaitytė užaugo visai kitokio lygio kultūroje, kur kas labiau primenančioje miestiškąją. Net sovietiniais laikais poilsiaudama ji skaitydavo pigius, šlamštinius vokiškus meilės romaniūkščius. Tačiau skaitydavo iki pat senatvės. „Manau, kalbant apie Simonaitytę, kaimas ir miestas – labai slidūs dalykai. Ji kitką valgė. Ji valgė pyragus. Visos lietuvininkės tuos pyragus mokėjo kepti. Ne tik šilutiškės, priekuliškės, bet ir paprastos kaimo moterėlės. Kulinarija čia buvo kur kas aukštesnio lygio. Apsirengimas, mados – taip pat. Lietuvininkės rengėsi kaip miestietės. Mes dažnai nesuvokdami tradicinį lietuviško kaimo kurpalį bandome užkabinti ir ant lietuvininko. Nieko panašaus. Čia yra vokiškos kultūros orbita!“ – teigia V. Toleikis.

Vaizdo pasakojimą kūrė kultūros publikacijų autorė Jurgita Jačėnaitė ir vaizdo operatoriai Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius.

Bernardinai.lt.
2022-08-16

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Vilniaus portretas. Dailininkas Samuelis BakasYra daug būdų papasakoti į Vilniaus gatvių mūrą įsigėrusią istoriją, tačiau vaiko ranka senos knygos puslapiuose nupieštas Vilniaus getas tampa neįkainojamu pasakojimu. Taip dailininko kelią pradėjęs Samuelis Bakas savo kūriniuose bando atkurti tai, kas buvo sugriauta. 

Samuelis Bakas gimė Vilniuje 1933 m. rugpjūčio 12-ąją. Kaip nuolat pabrėžia pats dailininkas, anuomet žydų šeimoje gimusiam berniukui nebuvo šansų išgyventi, nes tais metais Vokietijoje į valdžią atėjo Hitleris. S. Bakas mini, kad jo gyvenimas buvo nužymėtas stebuklais, kurie padėjo jam išgyventi Vilniaus getą ir slapstymąsi. Net patyręs didelę tragediją, žymus dailininkas jaučiasi laimingas galėdamas savo kūryboje apie ją kalbėti – tai tam tikra jo vykdoma edukacinė misija.

S. Bakas savo kūrybai įkvėpimo semiasi iš to, ką patyrė Vilniuje Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau visą gyvenimą jį lydi šviesioji pusė – vaikystės rojus, kur norėtų sugrįžti, būtent į Vilnių iki Antrojo pasaulinio karo. S. Bakas gyveno gana pasiturinčioje šeimoje – jo tėvas buvo dantų gydytojas. Berniukas buvo vienintelis keturių senelių – iš mamos ir tėvo pusių – anūkas, todėl buvo labai mylimas ir lepinamas. Savo knygoje „Nutapyta žodžiais“ jis daug pasakoja apie ankstyvąją vaikystę, prisimena, kad senelių namuose buvo didelis akvariumas, krištoliniai kandeliabrai, stovėjo vazos su apelsinais, kurie tarpukariu buvo prabangos prekė. 

Savo talentą S. Bakas atrado Vilniaus gete. Tuo pat metu čia gyveno ir du žymūs jidiš rašytojai, poetai – Abraomas Suckeveris ir Šmerelis Kačerginskis. Jie pastebėjo, kad Samuelis yra talentingas berniukas ir ieško, kuo užsiimti. Vilniaus gete popieriaus trūko, todėl vyrai devynerių metų Samueliui į rankas įdavė XIX a. pabaigos žydų metraštį, labdaros knygą – Pinką. Ir ištarė berniukui: imk ir piešk ant tuščių šios knygos lapų, galbūt tapsi istoriku, kuris užfiksuos, kas vyksta gete. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius, Ugnė Gavelytė. Bernardinai.lt. 
2022-08-11

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Tėvystė praktiškai''. Ribos skirtos vaikams ar tėvams?Žinių radijo laidoje kalbasi Renata Cikanaitė ir šeimų edukatorė, „Y Tėvai“ įkūrėja Vaida Ivaniukaitė. 

Žinių radijas. 
2022-08-10

0 komentarai (-ų):

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Kaip bendrauti su paaugliuPasakoja Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Neringa Martišienė. 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
2022-08-10

0 komentarai (-ų):

European Schoolnet. The KID_ACTIONS Educational Toolkit (KID_ACTIONS edukacinių įrankių rinkinys)KID_ACTIONS (www.kidactions.eu) siekia kovoti su vaikų ir paauglių patyčiomis internete pasitelkiant interaktyvų švietimą ir žaidimus formaliojo ir neformalaus mokymosi aplinkoje ES lygiu. Interneto svetainė palaiko mokytojus, pedagogus ir jaunimo darbuotojus, skatinančius švietimo apie patyčių elektroninėje erdvėje riziką ir padarinius veiksmingumą ir efektyvumą, didina vidurinių mokyklų mokinių ir jaunimo centrų informuotumą bei skatina aukas ir visus neabejingus asmenis apie tai pranešti.

KID_ACTIONS (www.kidactions.eu) aims to address cyberbullying among children and adolescents through interactive education and gamification within formal and non-formal learning settings at the EU level. It supports teachers, educators, and youth workers in fostering effectiveness and efficiency in education about the risks and effects of cyberbullying, raises awareness among secondary school students and youth centres, and encourages reporting by victims and bystanders. 

Europos mokyklų tinklo akademija (European Schoolnet Academy) 
2022-08-09

0 komentarai (-ų):

Žinių radijas. „Ekspertai pataria“. Kas lemia mūsų savivertę?Žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“ kalbasi Erika Petrova ir psichologė, sertifikuota mindfulness mokytoja, sąmoningos tėvystės instruktorė Rūta Baltušninkaitė-Navickė. 

Žinių radijas. 
2022-08-08

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Vilniaus barokas ir Johanas Christophas GlaubitzasŽingsniuojant Vilniaus senamiesčiu akį traukia išskirtinį miesto peizažą formuojančios barokinės bažnyčios. Baroko miestas – taip dažnai vadinamas unikalų architektūrinį žavesį turintis Vilnius. Iškilią miesto panoramą ir UNESCO paveldo sąraše įvertintą, saugomą Vilniaus baroko mokyklą kūrė iš vokiškų žemių kilęs Johanas Christophas Glaubitzas. 

Daug menotyrininkų, istorikų, gidų nuolat kalba apie unikaliojo Vilniaus baroko kūrėją Johaną Christophą Glaubitzą. Deja, dažnai šio architekto vardas yra nepelnytai nuvertinamas ir slepiasi už labiau išgarsėjusio architekto Lauryno Gucevičiaus, kuris sostinės paveikslą kūrė kiek vėliau ir buvo įamžintas literatūrinėse plotmėse – poemose ir dramose. Vis dėlto J. Ch. Glaubitzo gyvenimas ir nuveikti darbai pasakoja istoriją, kurią verta įsiminti. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius, Lina Dusevičienė. 

Bernardinai.lt. 
2022-08-05

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Doc. dr. Vaidoto A. Vaičaičio paskaita, skirta 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos jubiliejui1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją (sudarė Preambulė, 15 skyrių ir 108 straipsniai). Minint pirmos modernios rašytinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100 metų jubiliejų, kviečiame žiūrėti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doc. dr. Vaidoto A. Vaičaičio paskaitą, skirtą šiai sukakčiai. Paskaitoje pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo viduramžių iki šių dienų, aptariami svarbiausi jos bruožai ir įtaka vėlesnėms konstitucijoms. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2022-08-02

0 komentarai (-ų):

Sveikatos apsaugos ministerija. Ikimokyklinukams – apie emocijas žaismingai ir suprantamai. Kaip valdyti nerimąSėkmingai veikti iššūkių kupiname pasaulyje bei lengviau susidoroti su stresą keliančiomis situacijomis galima tik turint tam reikalingų žinių ir gebėjimų. Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada nevėlu, bet geriausia tai pradėti daryti yra ankstyvoje vaikystėje.

Parengėme trumpą vaizdo medžiagą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Čia žaismingai pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti bei tinkamai valdyti. Taip pat mokoma, kad visos emocijos yra reikalingos, nepaisant to, jog kai kurios jų būna nemalonios. Kviečiame auklėtojus, visuomenės sveikatos specialistus naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus. Šalia vaizdo įrašų pateikiama ir metodinė medžiaga. 

Sveikatos apsaugos ministerija. 
2022-08-03

0 komentarai (-ų):

Sveikatos apsaugos ministerija. Ikimokyklinukams – apie emocijas žaismingai ir suprantamai. Kaip valdyti pyktįSėkmingai veikti iššūkių kupiname pasaulyje bei lengviau susidoroti su stresą keliančiomis situacijomis galima tik turint tam reikalingų žinių ir gebėjimų. Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada nevėlu, bet geriausia tai pradėti daryti yra ankstyvoje vaikystėje.

Parengėme trumpą vaizdo medžiagą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Čia žaismingai pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti bei tinkamai valdyti. Taip pat mokoma, kad visos emocijos yra reikalingos, nepaisant to, jog kai kurios jų būna nemalonios. Kviečiame auklėtojus, visuomenės sveikatos specialistus naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus. Šalia vaizdo įrašų pateikiama ir metodinė medžiaga. 

Sveikatos apsaugos ministerija. 
2022-08-03

0 komentarai (-ų):

Sveikatos apsaugos ministerija. Ikimokyklinukams – apie emocijas žaismingai ir suprantamaiSėkmingai veikti iššūkių kupiname pasaulyje bei lengviau susidoroti su stresą keliančiomis situacijomis galima tik turint tam reikalingų žinių ir gebėjimų. Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada nevėlu, bet geriausia tai pradėti daryti yra ankstyvoje vaikystėje.

Parengėme trumpą vaizdo medžiagą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Čia žaismingai pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti bei tinkamai valdyti. Taip pat mokoma, kad visos emocijos yra reikalingos, nepaisant to, jog kai kurios jų būna nemalonios. Kviečiame auklėtojus, visuomenės sveikatos specialistus naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus. Šalia vaizdo įrašų pateikiama ir metodinė medžiaga. 

Sveikatos apsaugos ministerija. 
2022-08-03

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. The Neurology of Learning (Mokymosi neurologija)Pranešime pristatomos neurologijos įžvalgos, kaip galime tapti efektyvesniais besimokančiaisiais bet kurioje gyvenimo srityje.

The talk presents insights from neuroscience on how we can become more effective learners in any part of our lives. 

TEDx Talks. 
2022-08-01

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Learning and care for the youngest refugees (Jaunųjų karo pabėgėlių ugdymas)Karas kelia rimtą grėsmę mažų vaikų Ukrainoje ir visų karo pabėgėlių saugumui, sveikam vystymuisi ir gerovei. Poveikis yra didžiulis trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, o karo pasekmės turi šalutinį poveikį daugelio kitų vaikų Europoje gerovei, kai jie sužino apie įvykius Ukrainoje. Žiūrėkite šį internetinį seminarą ir sužinokite, kaip šalys siekia suteikti nemokamą prieigą prie ankstyvosios vaikystės paslaugų pabėgėlių vaikams ir šeimoms.

The war poses serious threats to the safety, healthy development, and well-being of young children in Ukraine and those who fled. The impact is enormous in the short and long-term, and the consequences of the war have a spill-over effect on the well-being of many other children in Europe as they learn about the events in Ukraine. Watch this webinar to learn about how countries are striving to provide free access to early childhood services for refugee children and families. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-08-01

0 komentarai (-ų):