Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijosViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“. 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“. 

Ši viešoji konsultacija yra skirta supažindinti su 2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas“ rezultatais, dalytis įžvalgomis, kaip naudoti (taikyti) tyrimo duomenis ir rekomendacijas praktikoje. Renginio metu kalbama apie ugdymo proceso permodeliavimą, mokymosi barjerų šalinimą, pastoliavimo praktikas, prisitaikymą prie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-08-25

0 komentarai (-ų):