Lietuvos nacionalinė biblioteka. Doc. dr. Vaidoto A. Vaičaičio paskaita, skirta 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos jubiliejui1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją (sudarė Preambulė, 15 skyrių ir 108 straipsniai). Minint pirmos modernios rašytinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100 metų jubiliejų, kviečiame žiūrėti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doc. dr. Vaidoto A. Vaičaičio paskaitą, skirtą šiai sukakčiai. Paskaitoje pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo viduramžių iki šių dienų, aptariami svarbiausi jos bruožai ir įtaka vėlesnėms konstitucijoms. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2022-08-02

0 komentarai (-ų):