School Education Gateway. Learning and care for the youngest refugees (Jaunųjų karo pabėgėlių ugdymas)Karas kelia rimtą grėsmę mažų vaikų Ukrainoje ir visų karo pabėgėlių saugumui, sveikam vystymuisi ir gerovei. Poveikis yra didžiulis trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, o karo pasekmės turi šalutinį poveikį daugelio kitų vaikų Europoje gerovei, kai jie sužino apie įvykius Ukrainoje. Žiūrėkite šį internetinį seminarą ir sužinokite, kaip šalys siekia suteikti nemokamą prieigą prie ankstyvosios vaikystės paslaugų pabėgėlių vaikams ir šeimoms.

The war poses serious threats to the safety, healthy development, and well-being of young children in Ukraine and those who fled. The impact is enormous in the short and long-term, and the consequences of the war have a spill-over effect on the well-being of many other children in Europe as they learn about the events in Ukraine. Watch this webinar to learn about how countries are striving to provide free access to early childhood services for refugee children and families. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-08-01

0 komentarai (-ų):