TEDx Talks. Traditional System of Education (Tradicinio ugdymo sistema)Kiek aktuali dabartinė tradicinio ugdymo sistema? Ar reikia permąstyti, kaip įgyvendinamos mokymo programos? Davidas savo kalboje kelia klausimus apie tradicinę švietimo sistemą. Davidas Oladejo yra kūrybingas mąstytojas, tarp savo mokytojų ir bendraamžių žinomas dėl savo literatūrinio meistriškumo. 

How relevant is the current system of traditional education? Do we need to rethink how the curriculum is delivered? David is his talk questions the traditional system of education. David Oladejo is a creative thinker, known amongst his teachers and peers for his literary prowess. 

TEDx Talks. 
2022-08-19

0 komentarai (-ų):