Vera Akimova. Pamokos pripildymas dvasingumu (2/2)Veros Akimovos, Vaikų kūrybos centro „Na Molodcova" metodininkės, Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro koordinacinės tarybos narės, Maskvos merijos laureatės, Humaniškos pedagogikos riterio, pranešimas „Pamokos pripildymas dvasingumu“ (2 dalis), skaitytas Trečiuosiuose Lietuvos tarptautiniuose humanistinės pedagogikos skaitymuose „Dvasinis humanizmas – mokyklos ateitis“. 2012 m. spalio 31 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Vera Akimova. Pamokos pripildymas dvasingumu (1/2)Veros Akimovos, Vaikų kūrybos centro „Na Molodcova“ metodininkės, Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro koordinacinės tarybos narės, Maskvos merijos laureatės, Humaniškos pedagogikos riterio, pranešimas „Pamokos pripildymas dvasingumu“ (1 dalis), skaitytas Trečiuosiuose Lietuvos tarptautiniuose humanistinės pedagogikos skaitymuose „Dvasinis humanizmas – mokyklos ateitis“ . 2012 m. spalio 31 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Klara Mansurova. Dvasinis vaikų auklėjimas šeimoje ir mokyklojeKlaros Mansurovos, Tarptautinio visuomeninio judėjimo „Roditelskaja zabota“ pirmininkės, Humaniškos pedagogikos riterio, pranešimas „Dvasinis vaikų auklėjimas šeimoje ir mokykloje“, skaitytas Trečiuosiuose Lietuvos tarptautiniuose humanistinės pedagogikos skaitymuose „Dvasinis humanizmas – mokyklos ateitis“ . 2012 m. spalio 31 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Irena Stulpinienė. Proto ir širdies darnos auginimas fizikos pamokoseIrenos Stulpinienės, fizikos mokytojos metodininkės, Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro viceprezidentės, Humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkės, Humaniškos pedagogikos riterio, pranešimas „Proto ir širdies darnos auginimas fizikos pamokose", skaitytas Trečiuosiuose Lietuvos tarptautiniuose humanistinės pedagogikos skaitymuose „Dvasinis humanizmas -- mokyklos ateitis" . 2012 m. spalio 31 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Maritana Larbi. Šiuolaikinės tendencijos Korano tyrimų metodologijojeMaritanos Larbi (Maritana Larbi), Vilniaus universiteto Orientalistikos centro lektorės, pranešimas „Šiuolaikinės tendencijos Korano tyrimų metodologijoje", skaitytas Antrojoje nacionalinėje religijotyrininkų draugijos konferencijoje „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos". 2012 m. spalio 26 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Agnė Budriūnaitė. Ne-religinė ne-patirtis: absoliutus Vienis Plotino ir ...Doc. dr. Agnės Budriūnaitės, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros lektorės, pranešimas „Ne-religinė ne-patirtis: absoliutus Vienis Plotino ir Zhuangzi filosofijoje“, skaitytas Antrojoje nacionalinėje religijotyrininkų draugijos konferencijoje „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“. 2012 m. spalio 26 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Naglis Kardelis. Dievai, teofanijos ir dieviškoji išmintis Homeriniuose himnuoseDoc. dr. Naglio Kardelio, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos, Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docento, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresniojo mokslo darbuotojo, pranešimas „Dievai, teofanijos ir dieviškoji išmintis Homeriniuose himnuose: keletas filologinių ir filosofinių aspektų", skaitytas Antrojoje nacionalinėje religijotyrininkų draugijos konferencijoje „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos". 2012 m. spalio 26 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Aušra Pažėraitė. Tauta hebrajiškoje Biblijoje. Psalmės 46 (47) analizėDoc. dr. Aušros Pažėraitės, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojos, pranešimas „Tautas mums pavaldžias jis padarė, gentis padėjo mums po kojų". Tauta hebrajiškoje Biblijoje. Psalmės 46 (47) analizė", skaitytas Antrojoje nacionalinėje religijotyrininkų draugijos konferencijoje „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“. 2012 m. spalio 26 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Šis mokomasis filmas – tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam mokymuisi, tiek organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“ skirtas modulio „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“ (doc. dr. Sadauskas V., Aškinytė Degėsienė R., 2012) medžiagai ar atskiroms jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms gerinti, besimokančiųjų motyvacijai didinti. Mokomasis filmas skirtas besimokantiems suaugusiesiems, suaugusiųjų mokytojams bei visiems kitiems suaugusiųjų švietimu besidomintiems asmenims. Mokomasis filmas parengtas įgyvendinant įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Šis Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas atitinka pagrindinius suaugusiųjų švietimo politikos prioritetus, įvardintus Mokymosi visą gyvenimą strategijoje (2008). Daugiau informacijos ieškokite: www.suaugusiujusvietimas.lt Mokomąjį filmą parengė: UAB „Euroreklama“ © Ugdymo plėtotės centras, 2012.

0 komentarai (-ų):

Integruotas pagrindinių vaiko kompetencijų ugdymas Valdorfo darželyjeRasos Ragauskaitės, Valdorfo darželio „Namelis medyje" auklėtojos, ir Eglės Čaplikienės, Valdorfo darželio „Namelis medyje" auklėtojos, pranešimas „Integruotas pagrindinių vaiko kompetencijų ugdymas Valdorfo darželyje", perskaitytas parodoje „Mokykla 2012".
2012 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Memorialinis vakaras, skirtas mokytojui Algirdui Lukštui atminti (2/2)Memorialinis vakaras, skirtas mokytojui Algirdui Lukštui atminti. Algirdas Lukštas (1921-1992) – dailininkas-akvarelininkas, buvęs Kauno dailės gimnazijos mokytojas. Kauno miesto Žaliakalnio Aušros biblioteka. 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“.

0 komentarai (-ų):

Memorialinis vakaras, skirtas mokytojui Algirdui Lukštui atminti (1/2)Memorialinis vakaras, skirtas mokytojui Algirdui Lukštui atminti. Algirdas Lukštas (1921-1992) – dailininkas-akvarelininkas, buvęs Kauno dailės gimnazijos mokytojas. Kauno miesto Žaliakalnio Aušros biblioteka. 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus".

0 komentarai (-ų):

Vincas Grigas. Biblioteka turi priminti namusVincas Grigas, Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas, VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktorantas, Geriausias 2011 metų jaunasis bibliotekininkas, samprotauja, kokia turėtų būti šiuolaikinė mokyklos biblioteka.
2012 metų liepa, Vilnius.
Parengė Gražina Noreikienė.

0 komentarai (-ų):

Romualdas Čarna: „Kurti galiu tik Lietuvoje“Romualdas Čarna – dailininkas grafikas, buvęs Kauno dailės gimnazijos mokytojas. 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“.

0 komentarai (-ų):

Aivaras Dočkus: „Būti mokytoju – tai patikėti vaiku“Dvi savaites trukusios medicinos studijos Aivaro Dočkaus „nevežė“. Gavus žurnalisto diplomą, jo vidinis balsas vis tiek sakė „ne tai“. Būti mokytoju — štai kur Aivaro pašaukimas. Šiandien jis Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojas. Elektrėnai, 2012 m. rugsėjis. Parengė Vaidilutė Dovydaitytė. Kūrybinis ciklas „Eiti paskui svajonę“.

0 komentarai (-ų):

Artūras Sinkevičius: „Geras mokytojas tas, kurį pralenkia jo mokinys“ (1/2)Artūras Sinkevičius – mokytojas, žygeivių klubo „Gilė“ vadovas, etnokultūrininkas. 2012 m., Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Živilė Gapšienė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“.

0 komentarai (-ų):

Romualdas Čarna: „Su mokytoju Antanu Kuču siejo tamprus ryšys“ (2/2)Romualdas Čarna – dailininkas grafikas, buvęs Kauno dailės gimnazijos mokytojas. 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“.

0 komentarai (-ų):

Jolanta Burzdikienė. Patyčių prevencija Žirmūnų gimnazijoje. Geroji patirtis
Vilniaus Žirmūnų gimnazijos socialinės pedagogės Jolantos Burzdikienės pranešimas „Patyčių prevencija Žirmūnų gimnazijoje. Geroji patirtis", skaitytas konferencijoje „Patyčios - ką galime padaryti dar? Tėvų, vaikų, specialistų įžvalgos".
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
2012 m. spalio 3 d., Vilnius.
Parengė Gražina Noreikienė.

0 komentarai (-ų):

Dainius Pūras. Patyčių tema
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos docento dr. Dainiaus Pūro pasisakymai konferencijoje „Patyčios - ką galime padaryti dar? Tėvų, vaikų, specialistų įžvalgos". Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. 2012 m. spalio 3 d., Vilnius. Parengė Gražina Noreikienė.

0 komentarai (-ų):

Vincas Grigas: „Kai mokykloje buvau susilaužęs koją, bibliotekininkė į namus atnešė knygų“Vincas Grigas, Biržų „Saulės" gimnazijos absolventas, Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas, VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktorantas, geriausias 2011 metų jaunasis bibliotekininkas, pasakoja apie savo kelią į bibliotekininkystę. 2012 m. liepa, Vilnius. Parengė Gražina Noreikienė.

0 komentarai (-ų):