TED-Ed. How stretching actually changes your muscles (Kaip tempimas išties keičia jūsų raumenis)Sužinokite, kaip tempimas išties keičia jūsų raumenis ir kaip galite pagerinti savo lankstumą. 

Dig into the science of stretching, and find out what it actually does to your muscles and how you can improve your flexibility. 

TED-Ed 
2023-03-31

0 komentarai (-ų):

European School Education Platform. Švietimo pokalbiai: kaip hibridinis mokymasis bei mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimas didina įtrauktįŠiame įraše pristatoma, kaip hibridinis mokymasis bei mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimas padidina įtrauktį mokyklose. Vaizdo įrašas subtitruotas 29 kalbomis.

Education Talks: How blended learning and school partnerships are supporting more inclusive schools.
In this instalment of Education Talks, we are joined by three members of the Working Group on schools of the European Education Area. Tune in to hear their thoughts on how blended learning and school-community partnerships can make schools more inclusive. The video is subtitled in 29 languages. 

Europos mokyklų švietimo platforma 
European School Education Platform 
2023-03-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Fizikos, biologijos ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Fizikos, biologijos ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-31

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Istorijos ir pilietinio ugdymo, geografijos ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pradinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Pradinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Nacionalinė švietimo agentūra 2023-03-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Dailės, muzikos, teatro ir technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Dailės, muzikos, teatro ir technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“.
Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Matematikos ir informatikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Matematikos ir informatikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-30

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasMetodinis filmas „Lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-30

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Ką reiškia būti geru piliečiu?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Naujausiame tinklalaidės „Mokslas be pamokslų“ epizode su politologe Ieva Petronyte-Urbonavičiene kalbamės, ką reiškia būti geru piliečiu, ar lietuviai yra geri savo valstybės piliečiai, aptariame naujausius pilietinės galios indekso tyrimus ir apžvelgiame praėjusiuose savivaldos rinkimuose vyravusias tendencijas. 

Vilniaus universitetas
2023-03-29

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. #VadovAUK #3. Reikalavimai norint tapti mokyklos vadovuNAUJAS #VadovAUK EPIZODAS! 
Šįkart tinklalaidė skirta aptarti reikalavimus norint tapti ugdymo įstaigos vadovu. Studijoje kompetencijų vertinimą bei kitus kandidatui reikalingus elementus aptaria: Egidija Urbanavičienė, Riešės gimnazijos direktorė; Diana Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja; Snieguolė Dinapienė, NŠA specialistė. 

Apie „VadovAUK“: tai pokalbiai tarp mokyklų direktorių, mentorių ir įvairių švietimo ekspertų apie tapimą ugdymo įstaigos vadovu. Mokyklų vadovų stygius šalyje – nemenka problema, dažniausiai iškylanti dėl įvairių šią profesiją supančių stereotipų. Tinklalaidėje pašnekovai apžvelgs kiekvieną tapimu direktoriumi etapą, įrodys, jog tai nėra neįmanoma ir pakvies patiems apsvarstyti galimybę tapti vadovu. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-29

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. 2022 m. biologijos VBE statistinė analizėAnalizė paskelbta Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
Analizė papildyta sunkių ir labai sunkių užduočių dalykiniais komentarais ir rekomendacijomis. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-29

0 komentarai (-ų):

Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai. Doc. dr. Rimanto Kmitos paskaita „Kas yra popromanas?“Kas yra popliteratūra (vok. Popliteratur) ir kuo ji skiriasi nuo populiariosios literatūros? Ką ji leidžia suprasti apie lietuviškas įtampas tarp populiariosios ir elitinės literatūros? Ir kokios kyla problemos iš atsainaus požiūrio į populiariąją kultūrą? 

Vilniaus universitetas
2023-03-28

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Ar galvojate apie vandenį?Vanduo dažnai siejamas su gyvybės pradžia ir pabaiga. Šis elementas tampa nesuskaičiuojamos galybės organizmų namais, jis keičia geografinį Žemės portretą ir net jungia dinozaurą su žmogumi. Karštligiškai bandome jį atrasti kitose Saulės sistemos planetose, tačiau vis dar nežinome kas gyvena giliausiose Žemės įdubose. O ar dažnai susimąstome apie kasdienę vandens reikšmę? Kiek jo nešiojame ne tik savyje, bet ir ant savęs? Kiek pripildytų vonių reikia pagaminti vieną gabalėlį šokolado? Ir koks vandens kaip terapeuto vaidmuo?

Apie vandens fenomeną pasakoja menininkė, tapytoja Auksė Miliukaitė; Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto mokslininkas Simonas Šabanovas; Vilniaus universiteto Geomokslų instituto mokslininkas Andrėj Spiridonov. 

Kūrybingumo mokykla 
2023-03-27

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. BU mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (gamtos mokslų ir fizinio ugdymo pedagogams)Nacionalinė švietimo agentūra kovo 21 d. – balandžio 21 d. organizuoja 6 vienos dienos baigiamąsias konferencijas, skirtas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. Bus aptariamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika. 

Konferencijos skirtos socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų ugdymo, kalbų ugdymo, pradinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų mokytojams. 

Nacionalinė švietimo agnetūra 
2023-03-22

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. #VadovAUK. Kaip tėvai įsivaizduoja direktorių?Ar direktorius turi būti griežtas? Kaip jam reikėtų spręsti problemas? Kokių dar savybių reikia? Į šiuos klausimus atsako Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokinių tėveliai, kurie kviečia klausytis #tinklalaidės VadovaAUK – pokalbių tarp mokyklų direktorių, mentorių ir įvairių švietimo ekspertų apie tapimą ugdymo įstaigos vadovu. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-24

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Iššūkiai ugdymui ir švietimui antropoceno epochoje – į ką reikėtų sutelkti dėmesį?Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) kartu su Nacionaline švietimo agentūra kovo 23 d. organizuoja forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, skirtą temai „Iššūkiai ugdymui ir švietimui antropoceno epochoje – į ką reikėtų sutelkti dėmesį?“ aptarti. 

Organizatoriai kviečia dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, doktorantus, dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokyklų vadovus, mokytojų asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, mokytojus, mokytojų rengėjus, visus, kuriems aktualūs ugdymo ir švietimo klausimai antropoceno epochoje. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-24

0 komentarai (-ų):

European Schoolnet. How can teachers and parents support their students to pursue STEAM careers (Kaip padėti mokiniams siekti STEAM karjeros?)Šiame vaizdo įraše STEAM specialistai pataria mokytojams ir tėvams, kaip padėti mokiniams siekti STEAM karjeros. 


In this video STEAM professionals give their advice to teachers and parents to support their students and children to pursue STEAM careers. 

Europos mokyklų tinklo akademija
European Schoolnet Academy 
2023-03-22

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII (V dalis). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-22

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII (IV dalis). Nacionalinė švietimo agentūra 2023-03-20

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. BU mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (socialinių mokslų pedagogams)Nacionalinė švietimo agentūra kovo 21 d. – balandžio 21 d. organizuoja 6 vienos dienos baigiamąsias konferencijas, skirtas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. Bus aptariamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika. 

Konferencijos skirtos socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų ugdymo, kalbų ugdymo, pradinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų mokytojams. 

Nacionalinė švietimo agnetūra 
2023-03-22

0 komentarai (-ų):

Mokonomika. Nuo robotikos varžybų iki naujausių technologijų – Lietuvos moksleivių kelias į inžinerijos ateitįKurti tai, ką daro NASA, arba profesija, tapsianti ne mažiau populiari už krepšinį ir pakeisianti būrelius į pamokas, pasak Lietuvos moksleivių įkurtos „Lituanica X“ robotikos komandos, visa tai – jau netrukus! Robotikos ir dirbtinio intelekto galimybės, eksperimentai ir nepalaužiama motyvacija komandai atnešė pasaulinį auksą robotikos olimpiadoje „FIRST Global Challenge“. Susipažinkime su šiais gimnazistais ir pasinerkime į ateities pasaulį. 

Swedbank Lietuvoje 
2023-03-21

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. 2022 m. matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų statistinė analizė2022 m. matematikos VBE statistinė analizė (sunkių ir labai sunkių mokiniams užduočių apžvalga). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-20

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Menas girdėti giliauNeretai atrodo, kad muzikinės klausos stokojančio žmogaus dainavimas skamba kaip klaida, o muzikinė raiška – tai tik apdovanotųjų reikalas, tačiau menininkė ir kompozitorė Lina Lapelytė siūlo įsiklausyti į ne tik klausą. Intonavimo stoką ji sugretina su dilgėlėmis, kuriose gausiai slypi naudingųjų savybių. Inspiruoti menininkės svarstome apie prislopintų balsų reikšmę istoriniame kontekste. Kodėl dažnai unikalumas nutildomas – tarsi būtų mėginama išrauti dilgėlę? Ir ką mums kužda augalai bei kaip niūniuoja pupos? 

Laidos svečiai: menininkė, kompozitorė Lina Lapelytė;Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto mokslininkas Simonas Šabanovas; Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkas Aurimas Švedas. 

Kūrybingumo mokykla 
2023-03-20

0 komentarai (-ų):

Vrublevskių biblioteka. Vilniaus cechai: XV-XIX a dokumentuoseApie Vrublevskių bibliotekoje 2023 m. vasario mėnesį eksponuotą, 700 – ajam Vilniaus jubiliejui skirtą parodą Vilniaus cechai XV–XIX a. dokumentuose, pasakoja viena iš parodos autorių dr. Justina Sipavičiūtė. Cechas (vok. die Zunft) – tai tos pačios specialybės laisvųjų miesto amatininkų korporacinis susivienijimas. 

Pirmieji cechai atsirado dar XII a. Vokietijoje, o nuo XIII a. amatininkų cechai veikė beveik visuose Centrinės ir Vakarų Europos kraštuose. XV a. pabaigoje Vilniuje jau dirbo gana daug amatininkų, o juos burtis į cechus vertė smarki konkurencinė kova su atvykėliais iš kitų šalių, žemesnės kvalifikacijos amatininkai. Pirmieji Vilniuje (ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje) į cechą susibūrė auksakaliai. Jų cecho statutą 1495 m. rugpjūčio 23 d. Trakuose patvirtino Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras. Galbūt įsivaizduojate, kad cechai buvo tik nuobodi vieta, kurioje aukščiausio lygio amatininkai gamindavo savo produkciją, tačiau kaip rodo parodai atrinkti Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai, cechuose vyko nemažiau spalvingas to laikmečio gyvenimas. 

Vrublevskių biblioteka 
2023-03-17

0 komentarai (-ų):

Vrublevskių biblioteka. Daugiatautis Vilnius, praskleidus XVII a. pradžios šv. Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygasXVI a. II pusėje Vilnius tapo daugiataučiu, daugiareliginiu, daugiakonfesiniu ir daugiakultūriniu miestu. Tuo metu šalia krikščionių apsigyveno judėjai žydai ir musulmonai totoriai, o į miestą atvykdavo užsieniečiai iš daugelio Vakarų ir Rytų Europos miestų. Dalis jų Vilniuje apsigyveno ir papildė margą sostinės gyventojų sudėtį. Šios epochos Vilniečių margumyną geriausiai atspindi XVII a. pradžios Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygos, kuriose įrašyti maždaug 36 tūkst. asmenų įrašų. Praskleidus jas, atsiveria įdomus miestiečių paveikslas. 

Vrublevskių biblioteka 
2023-03-17

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII (III dalis). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-16

0 komentarai (-ų):

Mokonomika. Lietuvos gamtos praradimai ir atradimai šiandien bei rytoj„Mokonomikoje“ gamtos fotografas, rašytojas pasakos apie mūsų bendrą ateitį: kas laukia Lietuvos miškų, pievų, pelkių ir vandens telkinių, kokie gyvūnai atkeliaus, o kurie persikels gyventi kitur. Bus ir daugiau gamtos dalyvių, tarp kurių – žmogus, o gal asteroidas? 

Didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje „Mokonomika“ – žinių šventė, skirta ir pasiekiama visų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėvams.

Swedbank Lietuvoje 
2023-03-15

0 komentarai (-ų):

Mokonomika. Žmogus, robotas ar trolis: kaip žinoti, kas kitoje ekrano pusėje?Kaip suprasti, kas mums rašo žinutę vėlai vakare – bendraamžė mergina, o gal pusamžis vyras? Ar šimtai neigiamų komentarų, ar piktų patiktukų rodo, kad taip mano dauguma? O gal jumis domisi... robotas? Ateityje tokių klausimų bus tik daugiau, ieškokime į juos atsakymų kartu! Portalo LRT.lt vyr. redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketlerienė kviečia pažvelgti, kas slepiasi kitoje ekrano pusėje.

Didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje „Mokonomika“ – žinių šventė, skirta ir pasiekiama visų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėvams. 

Swedbank Lietuvoje
2023-03-15

0 komentarai (-ų):

Renkuosi mokyti. Kaip norime, kad atrodytų mūsų valstybė ir mokykla?Dalijamės nauju „O čia pažymiui šitas?“ epizodu, kuriame taikomosios antropologijos organizacijos „Anthropos“ narės, tyrėjos ir edukatorės Ugnė Barbora Starkutė ir Kornelija Čepytė kalbasi apie tai, kokios valstybės ir kokios visuomenės norime, kokį vaidmenį tame turi socialinis teisingumas. Ugnė antropologija užsiima tiek taikomojoje, tiek ir akademinėje srityse, yra Vilniaus universiteto doktorantė, o Kornelija aktyviai įsitraukia ir į švietimą, yra geografijos mokytoja, karjeros specialistė ir „Renkuosi mokyti!“ 10 kartos alumnė. Įraše jos aptaria, kas yra antropologija, ką reiškia socialinio teisingumo sąvoka ir kokį vaidmenį švietimas turi visuomenei, o visuomenė — švietimui. 

Projektas „Renkuosi mokyti“
2023-03-15

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Kas sieja karą ir pandemiją?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Kovo 11 d. sueina 3 metai, kaip paskelbta pandemija, o vasario 24 d. buvo minimi metai nuo karo pradžios. Kokių panašumų yra tarp šių dviejų globalių procesų? Prof. Aurelijos Žvirblienės manymu, karo naratyvai arba įvairios melagienos plinta pagal panašius dėsnius, kaip plinta ir virusai, sukeldami lokalius arba globalius procesus, kurie galų gale baigiasi, įgyjant kažką panašaus į kolektyvinį imunitetą. Idėjos yra užkrečiamos, o jų plitimo dinamika primena epidemijų ar pandemijų dinamiką ir tik istorinė patirtis padeda susiformuoti atsparumui, t. y. veikia kaip persirgimas arba vakcina. Vilniaus universiteto tinklalaidėje „Mokslas be pamokslų“ imunologė prof. Aurelija Žvirblienė ir propagandos ekspertas doc. Viktoras Denisenko kalba apie tai, kas sieja karą ir pandemiją, kas gali padėti įveikti šiuos globalius iššūkius, kaip įgyjamas kolektyvinis imunitetas? 

Vilniaus universitetas 
2023-03-14

0 komentarai (-ų):

Bernardinai.lt. Vaikų linija. Pasakoja Jurgita Smiltė JasiulionėPsichologė, mokymų vadovė Jurgita Smiltė Jasiulionė Vaikų linijoje darbuotis pradėjo 1999 m., dar studijuodama psichologiją. Kelerius metus savanoriavo – teikė pagalbą vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu, 2001 m. tapo Vaikų linijos supervizore ir iki šiol veda mokymus būsimiesiems savanoriams konsultantams, kurių šiuo metu yra net 400. 

„Prieš dvidešimt metų vaikai skambindavo dėl kylančių sunkumų santykiuose su tėvais, su bendraamžiais, dėl patyčių – dėl šių problemų jie skambina ir dabar. Vaikai yra labai priklausomi nuo visos aplinkos: nuo tėvų gebėjimo atliepti jų emocinius poreikius, nuo bendraamžių priėmimo, tad visi sunkumai susiję su panašiais dalykais, kurių buvo ir seniau“, – teigia J. S. Jasiulionė. 

Tačiau pastarieji keleri metai atnešė naujų patirčių visuomenei. Pandemija paralyžiavo įprastą gyvenimą, sukėlė daug nerimo, vaikams nebeliko įprastų būdų socializuotis, bendrauti. Saugumo nepridėjo ir prieš metus prasidėjęs karas Ukrainoje, vaikai nerimavo dėl to, kas būtų, jei kas nors panašaus nutiktų ir pas mus. Nors dabar to nerimo jau mažiau, vaikus tebekamuoja problemos, apie jas jie pasakoja Vaikų linijos savanoriams. 

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Rasa Baškienė, Martynas Stankevičius. 

Bernardinai.lt 
2023-03-14

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Kaip gyventi kartu?Venecijos kanalų dugne augančios jūržolės galėtų būti puikus patiekalas ant mūsų stalo. Vis dėlto, iš rytų atkeliavę augalai siūlo mainus, kurių negalima įgyvendinti. Šį procesą seka Venecijos bienalėje Lietuvą atstovavęs menininkas Robertas Narkus. Jo įkvėpti svarstome apie simbiozę – mokėjimą gyventi ir būti kartu. Šio bendrabūvio gausu įvairiausiose gamtinėse sistemose. Kaip ir kodėl vyksta nebylūs susitarimai tarp žuvų ir koralų, grybų ir augalų. Kaip jie sugyvena – vykdo simbiozę? Ir kaip šiam procesui padeda arba trukdo žmogus? 

Laidos svečiai: menininkas Robertas Narkus; menininkė, architektė Aistė Ambrazevičiūtė; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė entomologė Rasa Bernotienė; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto mokslininkas ekologas Alius Ulevičius; Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė mikologė Tatjana Arslanova.
 
Kūrybingumo mokykla 
2023-03-13

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII (II dalis). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-09

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII (I dalis). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-10

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Lietuvių kalba skaitmeninėje tikrovėjeKovo 11-osios proga „Kalbos klube“ – apie tai, kad svarbu saugoti ne tik geopolitinę, bet ir skaitmeninę laisvę. Europos Sąjunga pasisako už skaitmeninę kalbų lygybę (Digital Language Equality). Ar pakanka, kad visos kalbos būtų pritaikytos kalbos technologijoms, t. y. vyktų sklandūs vertimai iš visų į visas kalbas, būtų tikslios paieškos, atsirastų įvairių daugiakalbių botų ir t. t. Tai garantuoja kalbų išlikimą. O unikalaus pasaulėvaizdžio, glūdinčio nacionalinėse kalbose, išlikimą? Ar mūsų unikalios lietuviškos tapatybės reikės pasauliui globalėjant? Dirbtinį intelektą (DI) – pasaulio kolektyvinį protą – šiuo metu kuria globalios IT kompanijos. DI komunikuoja lietuviškai, bet mąsto globaliai. Ar globalaus DI įsigalėjimas reikštų skaitmeninę lietuviškos tapatybės okupaciją? Ar mums reikia lietuviškai mąstančio DI? Atsakymai į šiuos ir kitus įdomius bei sudėtingus klausimus – pokalbyje su vadybos ir komunikacijos teoretiku prof. dr. Arūnu Augustinaičiu. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2023-03-10

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos XII dalis. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-09

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų, vadovų lyderystė: tyrimai ir praktinės įžvalgos mokinių matematikos rezultatams gerintiViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: tyrimai ir praktinės įžvalgos mokinių matematikos rezultatams gerinti“. Ši viešoji konsultacija prisideda prie 2023–2030 metų matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo plano įgyvendinimo. Per konsultaciją kalbama apie mokinių matematikos mokymosi rezultatų tyrimus, savivaldybės paramą mokykloms, kuriose mokinių matematikos pasiekimai nėra aukšti ir mokyklų vadovų sprendimus, siekiant mokinių matematikos mokymosi rezultatų pagerėjimo. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-09

0 komentarai (-ų):

Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Kaip atsiranda priklausomybė nuo socialinių tinklų?Šiandieninis pasaulis kiekvienam iš mūsų neįsivaizduojamas be išmaniųjų technologijų ir socialinių tinklų. Bet ar susimąstėte, kodėl socialiniai tinklai kelia priklausomybę? Tai antrasis integruoto socialinio ugdymo programos „Jaunas ir pilietiškas“ 5–8 kl. moksleiviams filmukas. Programą sudaro 12 pamokų. Kiekvienoje temoje teorinę dalį pristatys trumpi filmukai, kurių herojai padės lengviau suprasti pateiktą informaciją. Šį kartą kviečiame pasižiūrėti filmuką iš temos apie socialinius tinklus. Interaktyvus vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ yra nemokamas ir pasiekiamas emapamokos.lt platformoje. Filmuką kūrė @Pocket Films. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
2023-03-07

0 komentarai (-ų):

Kūrybingumo mokykla. Žmogus ir kiti gyvūnaiIlgus metus žmogus gamtą regėjo kaip savo naudos ir dominavimo sferą. Norėdamas išryškinti savąją svarbą, homo sapiens pats save įvardijo ypatingu gyvūnu.Šiandien palengva imama suvokti, kad ir kiti gyvūnai gali būti ne menkiau svarbūs. Ir ne tik dėl to, kokius vaidmenis jie užima ekosistemų pusiausvyroje. Dažnu atveju gyvūnai slepia niuansuotą pasaulį, kurį dar menkai pažįstame. Jie turi jausmus, sąmonę, jaučia skausmą ir įvairias emocijas. Galbūt todėl šiandien gyvūnų teisės ir aplikodairos etika įgauna vis svarbesnį vaidmenį. Tačiau ar tikrai gerai suprantame kitus gyvūnus? Ar jau išmokome jų nepaversti žmogiško pasaulio padarais? Ir kokie pavojai iškyla, kai mėginame pernelyg artimai su jais susibičiuliauti arba pernelyg karštligiškai juos apsaugoti? 

Laidos svečiai: menininkė Aurelija Maknytė; Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto mokslininkas, filosofas Mintautas Gutauskas; Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto mokslininkė, filosofė Renata Bikauskaitė.

Kūrybingumo mokykla
2023-03-06

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. EdTech centras. Skaitmeninių sprendimų išbandymas – ką siūlo kūrėjai?Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras kviečia ugdymo įstaigas nemokamai išbandyti naujas švietimo technologijas ir inovatyvius sprendimus. Net 15 Lietuvos ir užsienio sprendimų kūrėjų, kurių pristatymus rasite šiame vaizdo įraše, pateikė savo produktus (nuo virtualios realybės priemonių iki kalbų mokymų programinės įrangos). Nusprendus mokykloms, sprendimai bus testuojami klasėse bei sulauks grįžtamojo ryšio iš mokytojų ir mokinių. 

Sprendimų kūrėjai: 

0:00 Pradžia 
0:06 3Q sveikatos ugdymo sistema 
10:26 Very verified 
17:24 Impero Classroom / EducationPro 
29:04 Spotiself 
36:05 I-Series. Multifunkcinis įrenginys 
49:09 ClassVR virtualios realybės sistema 
59:11 Classter 
01:08:32 Interaktyvi balansinė lenta Plankpad 
01:18:00 Vizualaus aiškinamojo turinio socialinis tinklas 
01:27:01 LIVRESQ 
01:34:08 eLKlasė 
01:47:18 Testportal 
01:55:01 Practice Labs
02:01:14 MondlyWORKS 
02:09:56 OXSICO 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-06

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. PUPP'as 2023: nuo bandomojo iki rezultatųRuošiantis #PUPP (Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimams) 10-okams, stebėkite specialią transliaciją ir išgirskite aktualiausią informaciją apie šių metų patikrinimą, naujieną – matematikos bandomąjį PUPP ir jo vykdymą bei patys užduokite rūpimus klausimus Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovams.
 
Pranešimai:
 
„Šių mokslo metų matematikos PUPP bandomojo pasitikrinimo bei matematikos bandomojo egzamino vykdymo ir vertinimo aktualijos“. Erika Gaižauskaitė-Laučienė, NŠA Pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus specialistė.
 
„Kuo naudingas bandomasis matematikos PUPP mokytojui ir mokiniui. Įžvalgos ruošiantis tikrajam 2023 m. matematikos PUPP“. Danguolė Jonaitienė, NŠA specialistė.


Nacionalinė švietimo agentūra
2023-03-03

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. How to manage your emotions (Kaip valdyti savo emocijas)Patyrinėkite psichologinį įrankį, padedantį atpažinti, suprasti ir reguliuoti savo emocijas. 

Explore the framework known as the Process Model, a psychological tool to help you identify, understand, and regulate your emotions. 

TED-Ed 
2023-03-03

0 komentarai (-ų):

VU mokslas be pamokslų. Kas vyksta smegenyse miego metu?MOKSLAS BE PAMOKSLŲ – Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. 

Naujausiame „Mokslas be pamokslų“ epizode su Vilniaus ir Oslo universitetų neuromokslininke, mokslo populiarintoja dr. Laura Bojarskaite aiškinamės, kas vyksta žmogaus smegenyse miego metu, kuo skiriasi miegančios ir nemiegančios smegenys, kodėl miegas yra gyvybiškai svarbus? 

Vilniaus universitetas. 
2023-03-02

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. PROTMŪŠIS K11 su P. Ambrazevičiumi | 2023TREČIAS KARTAS GARANTUOJA – sakome kartu su Pauliumi Ambrazevičiumi, kviesdami 10 – 12 kl. mokinius į jau 3 metus organizuojamą ir tradicija tapusį virtualų PROTMŪŠĮ K11. Pastaruosius 2 metus Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuotame K11 renginyje rungėsi virš 200 komandų iš visos Lietuvos mokyklų, todėl šiemet konkurencija numatoma ne ką mažesnė. Protmūšyje kalbėsime ne tik apie Kovo 11-ąją, bet ir viską, kas glūdi už jos – šalies žmonės, kultūra, istorija ir dar daugiau.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2023-03-02

0 komentarai (-ų):

Atviras Seimas. Seimo gidai pasakojaLietuvos Respublikos Seimas kviečia užsukti į svečius ir iš arčiau pažvelgti į vietas, kuriose buvo ir tebėra kuriama mūsų šalies istorija. Šiame vaizdo pasakojime-ekskursijoje lydi Seimo lankytojų centro gidai.

Atviras Seimas 
2023-03-01

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinysNuotolinis seminaras „Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai: esminiai pokyčiai ir jų įgyvendinimo gairės“. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-01

0 komentarai (-ų):

Valstybės pažinimo centras. Kas? Kaip? Kodėl? Apie valstybingumo šventes vaikams. Kovo 11–ojiKuo skirasi Vasario 16-oji nuo Kovo 11-osios? Kodėl Liepos 6 keliame trispalves? Ką reiškia sąvoka – atkūrimo diena? Kur joja Vytis? Kodėl Lietuvos vėliavos spalvos geltona, žalia, raudona? Kas yra signatarai? Kur Mindaugo karūna?

Į šiuos bei kitus įvairius klausimus atsakymus kviečiame sužinoti Valstybės pažinimo centro ir Creative Dock parengtame laidų cikle - „Kas? Kaip? Kodėl? Apie valstybingumo šventes vaikams“. Vaizdo įrašas papildytas gestų kalba. 

Valstybės pažinimo centras
2023-03-01

0 komentarai (-ų):

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XXII forumas tema „Kaip galime efektyviau panaudoti edukacijos tyrimus?“Š.m. vasario 28 d. įvyko XXII Edukacijos forumas „Kaip galime efektyviau panaudoti edukacijos tyrimus?“. Pagrindinį pranešimą „Edukacijos tyrimų panaudojimas: dabartis ir ateities perspektyvos“ skaitė Mykolas Steponavičius (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) švietimo politikos konsultantas). Pranešimas parengtas pagal EBPO CERI vykdyto tyrimo „Švietimo tyrimų poveikio stiprinimas“ („Strenghtening the Impact of Education Research“) ataskaitą „Kas rūpinasi švietimo tyrimų panaudojimu švietimo politikoje ir praktikoje?“. Tyrimo komandos nariai: Nóra Révai, José Manuelis Torresas, Jordanas Hillas, Mykolas Steponavičius, Melissa Mouthaan ir Aurelija Masiulytė. 

Diskusijoje dalyvavo Audronė Razmantienė (ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Pedagogų skyriaus patarėja, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos tyrimų koordinatorė, TALLIS valdybos narė), dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė (Vilniaus universiteto Verslo mokyklos profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja), Jurgita Petrauskienė (švietimo ir mokslo atašė prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)), prof. dr. Jolanta Urbanovič (Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja), dr. Eugenijus Stumbrys (Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto profesorius). Forumą moderavo dr. Rita Dukynaitė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja) ir dr. Daiva Penkauskienė (Mykolo Romerio universiteto docentė, LETA valdybos narė). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2023-03-01

0 komentarai (-ų):

Nacionalinė švietimo agentūra. Užsienio ekspertų konsultacijosProjekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų konsultacijos, XI (XII) dalis. Nacionalinė švietimo agentūra 2023-03-01

0 komentarai (-ų):