Nacionalinė švietimo agentūra. BU mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (socialinių mokslų pedagogams)Nacionalinė švietimo agentūra kovo 21 d. – balandžio 21 d. organizuoja 6 vienos dienos baigiamąsias konferencijas, skirtas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatams apibendrinti. Bus aptariamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika. 

Konferencijos skirtos socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų ugdymo, kalbų ugdymo, pradinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų mokytojams. 

Nacionalinė švietimo agnetūra 
2023-03-22

0 komentarai (-ų):