Nacionalinė švietimo agentūra. Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinysNuotolinis seminaras „Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai: esminiai pokyčiai ir jų įgyvendinimo gairės“. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-03-01

0 komentarai (-ų):