Aleksandras Matonis. Lietuvos visuomenės iššūkiai informaciniame kareAleksandro Matonio, gynybos politikos eksperto, pranešimas „Lietuvos visuomenės iššūkiai informaciniame kare“, skaitytas seminare „Informacinės erdvės analizė, grėsmės ir iššūkiai“. Seminaro rengėjai: LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas.
2012 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Valdas Rakutis. Valia priešintisDoc. Dr. Valdo Rakučio, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektoriaus mokslui ir studijoms, pranešimas „Valia priešintis“, skaitytas seminare „Informacinės erdvės analizė, grėsmės ir iššūkiai“. Seminaro rengėjai: LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas.
2012 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Mantas Martišius. Informaciniai karaiDoc. dr. Manto Martišiaus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto lektoriaus, pranešimas „Informaciniai karai", skaitytas seminare „Informacinės erdvės analizė, grėsmės ir iššūkiai". Seminaro rengėjai: LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas.
2012 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):

Darbas su MOBIS: 1.5. Šablonų redagavimas (5/49)Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)“.
Parengė Laura Krasauskienė.

TURINYS
1. MOBIS aplinka ir funkcijos
1.1. Darbo vietos nustatymai
1.2. Vartotojų duomenų valdymas
1.3. Papildomos bazės kūrimas
1.4. Archyvavimas
1.5. Šablonų redagavimas

2. Bibliotekos fondo katalogavimas
2.1. Dokumentų paieška
2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais
2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais
2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu
2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką
2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD

3. Komplektavimas
3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas
3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas
3.3. Fondų kūrimas
3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas
3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita
3.6. Egzempliorių užsakymas
3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas
3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška
3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje
3.10. Egzempliorių nurašymas

4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita
4.1. Statistika
4.2. Inventorinė knyga
4.3. Bendrosios apskaitos knyga
4.4. Papildoma apskaita

5. Vadovėlių fondas
5.1. Vadovėlių paieška
5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška"
5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas
5.4. Vadovėlių užsakymas
5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas
5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas
5.7. Vadovėlių bendroji apskaita

6. Skaitytojų aptarnavimas
6.1. Skaitytojų duomenų administravimas
6.2. Skaitytojų duomenų valdymas
6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas
6.4. Išdavimo statistika
6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):

Darbas su MOBIS: 1.4. Archyvavimas (4/49)Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)“.
Parengė Laura Krasauskienė.

TURINYS
1. MOBIS aplinka ir funkcijos
1.1. Darbo vietos nustatymai
1.2. Vartotojų duomenų valdymas
1.3. Papildomos bazės kūrimas
1.4. Archyvavimas
1.5. Šablonų redagavimas

2. Bibliotekos fondo katalogavimas
2.1. Dokumentų paieška
2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais
2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais
2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu
2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką
2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD

3. Komplektavimas
3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas
3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas
3.3. Fondų kūrimas
3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas
3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita
3.6. Egzempliorių užsakymas
3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas
3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška
3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje
3.10. Egzempliorių nurašymas

4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita
4.1. Statistika
4.2. Inventorinė knyga
4.3. Bendrosios apskaitos knyga
4.4. Papildoma apskaita

5. Vadovėlių fondas
5.1. Vadovėlių paieška
5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška"
5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas
5.4. Vadovėlių užsakymas
5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas
5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas
5.7. Vadovėlių bendroji apskaita

6. Skaitytojų aptarnavimas
6.1. Skaitytojų duomenų administravimas
6.2. Skaitytojų duomenų valdymas
6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas
6.4. Išdavimo statistika
6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):

Darbas su MOBIS: 1.3. Papildomos bazės kūrimas (3/49)Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)".
Parengė Laura Krasauskienė.

TURINYS
1. MOBIS aplinka ir funkcijos
1.1. Darbo vietos nustatymai
1.2. Vartotojų duomenų valdymas
1.3. Papildomos bazės kūrimas
1.4. Archyvavimas
1.5. Šablonų redagavimas

2. Bibliotekos fondo katalogavimas
2.1. Dokumentų paieška
2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais
2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais
2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu
2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką
2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD

3. Komplektavimas
3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas
3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas
3.3. Fondų kūrimas
3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas
3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita
3.6. Egzempliorių užsakymas
3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas
3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška
3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje
3.10. Egzempliorių nurašymas

4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita
4.1. Statistika
4.2. Inventorinė knyga
4.3. Bendrosios apskaitos knyga
4.4. Papildoma apskaita

5. Vadovėlių fondas
5.1. Vadovėlių paieška
5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška"
5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas
5.4. Vadovėlių užsakymas
5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas
5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas
5.7. Vadovėlių bendroji apskaita

6. Skaitytojų aptarnavimas
6.1. Skaitytojų duomenų administravimas
6.2. Skaitytojų duomenų valdymas
6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas
6.4. Išdavimo statistika
6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):

Darbas su MOBIS: 1.2. Vartotojų duomenų valdymas (2/49)Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)". Parengė Laura Krasauskienė. TURINYS 1. MOBIS aplinka ir funkcijos 1.1. Darbo vietos nustatymai 1.2. Vartotojų duomenų valdymas 1.3. Papildomos bazės kūrimas 1.4. Archyvavimas 1.5. Šablonų redagavimas 2. Bibliotekos fondo katalogavimas 2.1. Dokumentų paieška 2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais 2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais 2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais 2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu 2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu 2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką 2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD 3. Komplektavimas 3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas 3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas 3.3. Fondų kūrimas 3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas 3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita 3.6. Egzempliorių užsakymas 3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas 3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška 3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje 3.10. Egzempliorių nurašymas 4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita 4.1. Statistika 4.2. Inventorinė knyga 4.3. Bendrosios apskaitos knyga 4.4. Papildoma apskaita 5. Vadovėlių fondas 5.1. Vadovėlių paieška 5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška" 5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas 5.4. Vadovėlių užsakymas 5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas 5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas 5.7. Vadovėlių bendroji apskaita 6. Skaitytojų aptarnavimas 6.1. Skaitytojų duomenų administravimas 6.2. Skaitytojų duomenų valdymas 6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas 6.4. Išdavimo statistika 6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):

Darbas su MOBIS: 1.1. Darbo vietos nustatymai (1/49)

Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)".
Parengė Laura Krasauskienė.

TURINYS
1. MOBIS aplinka ir funkcijos
1.1. Darbo vietos nustatymai
1.2. Vartotojų duomenų valdymas
1.3. Papildomos bazės kūrimas
1.4. Archyvavimas
1.5. Šablonų redagavimas

2. Bibliotekos fondo katalogavimas
2.1. Dokumentų paieška
2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais
2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais
2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu
2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką
2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD

3. Komplektavimas
3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas
3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas
3.3. Fondų kūrimas
3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas
3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita
3.6. Egzempliorių užsakymas
3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas
3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška
3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje
3.10. Egzempliorių nurašymas

4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita
4.1. Statistika
4.2. Inventorinė knyga
4.3. Bendrosios apskaitos knyga
4.4. Papildoma apskaita

5. Vadovėlių fondas
5.1. Vadovėlių paieška
5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška"
5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas
5.4. Vadovėlių užsakymas
5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas
5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas
5.7. Vadovėlių bendroji apskaita

6. Skaitytojų aptarnavimas
6.1. Skaitytojų duomenų administravimas
6.2. Skaitytojų duomenų valdymas
6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas
6.4. Išdavimo statistika
6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):

Pasiūlymai dėl mokyklų bibliotekų plėtrosKonferencijos moderatorius Valdas Kaminskas perskaito Danutės Ragelienės, Jonavos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniosios specialistės, laišką su pasiūlymais dėl mokyklų bibliotekų plėtros. Tarptautinė konferencija „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m.

0 komentarai (-ų):

Barbara Immroth. JAV patirtis: bibliotekų bendradarbiavimasBarbaros Immroth, Teksaso universiteto (JAV) profesorės, pranešimas „JAV patirtis: bibliotekų bendradarbiavimas", skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius. Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. „USA Practice: Public and School Library Cooperation" by Barbara Imroth, USA. International Conference on New Generation School Library. Vilnius, Lithuania. Translated and subtitled by Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Eugenijus Stratilatovas. Ateities bibliotekos vizija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus vedėjo Eugenijaus Stratilatovo pranešimas „Ateities bibliotekos vizija", skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos biblioteka".
Ugdymo plėtotės centras.
2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Giedriaus Vaidelio sveikinimas konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio sveikinimas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras.
2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Irena Krivienė. Sveikinimo žodis konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“Vilniaus universiteto bibliotekos generalinės direktorės Irenos Krivienės sveikinimas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Mindaugas Vidugiris. Įvadas į diskusiją konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“Nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos vykdantysis direktorius Mindaugas Vidugiris. Įvadas į diskusiją tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“.
Ugdymo plėtotės centras.
2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Daina Karlonaitė. Projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“Ugdymo plėtotės centro projektą „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ pristato projekto vadovė Daina Karlonaitė. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius

0 komentarai (-ų):

Vincas Grigas. Bibliotekininkas edukatorius – ateities perspektyvos ar esamybė?Vinco Grigo, Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo, VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktoranto, videopranešimas „Bibliotekininkas edukatorius – ateities perspektyvos ar esamybė?“ Tarptautinė konferencija „Naujos kartos mokyklos biblioteka“.
 Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Jurgita Levickienė. Aukštųjų mokyklų bibliotekų inovacijų pritaikymasMykolo Romerio universiteto bibliotekos direktorės Jurgitos Levickienės pranešimas „Aukštųjų mokyklų bibliotekų inovacijų pritaikymas bendrojo ugdymo mokyklose“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius

0 komentarai (-ų):

Aldona Paulauskienė, Snaiguolė Raguckienė. Mokyklos bibliotekininko darbo diena: šiandien ir rytojMažeikių Gabijos gimnazijos bibliotekininkės Aldonos Paulauskienės ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos Informacinio centro vedėjos Snaiguolės Raguckienės pranešimas „Mokyklos bibliotekininko darbo diena: šiandien ir rytoj“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):

Gabrielė Bubokaitė, Algirdas Dvarionas. Ateities biblioteka mokinių akimisMažeikių Gabijos gimnazijos mokinės Gabrielės Bubokaitės ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studento Algirdo Dvariono pranešimas „Ateities biblioteka mokinių akimis“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius

0 komentarai (-ų):

Barbara Ford. Bibliotekos -- globalus pasiekiamumas, lokalus savitumasBarbaros Ford, Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) valdybos narės, Ilinojaus universiteto Mortensono centro (JAV) direktorės, pranešimas „Bibliotekos: globalus pasiekiamumas, lokalus savitumas“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius. Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.
"Libraries – Global Reach, Local Touch" by Barbara Ford, International Federation of Librarians Associations (IFLA) Board Member, Director of the Mortenson Center for International Library Programs at the Library of the University of Illinois at Urbana Champaign, USA. International Conference „New Generation School Library“. Education Development Centre. August 6, 2012. Vilnius, Lithuania. Translated and subtitled by Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):