Barbara Ford. Bibliotekos -- globalus pasiekiamumas, lokalus savitumasBarbaros Ford, Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) valdybos narės, Ilinojaus universiteto Mortensono centro (JAV) direktorės, pranešimas „Bibliotekos: globalus pasiekiamumas, lokalus savitumas“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“. Ugdymo plėtotės centras. 2012 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius. Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.
"Libraries – Global Reach, Local Touch" by Barbara Ford, International Federation of Librarians Associations (IFLA) Board Member, Director of the Mortenson Center for International Library Programs at the Library of the University of Illinois at Urbana Champaign, USA. International Conference „New Generation School Library“. Education Development Centre. August 6, 2012. Vilnius, Lithuania. Translated and subtitled by Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):