Metų mokytoja Jūratė Orlovienė: „Dirbu kaip liepia sąžinė, kaip leidžia gebėjimai ir galimybės“Jūratė Orlovienė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos geografijos, ekonomikos mokytoja ekspertė. Mokytoja išugdžiusi visą būrį olimpiadininkų, prizininkų, jos mokiniai daugiau nei 10 metų iškovoja teisę dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse geografijos olimpiadose, pasiekia puikių rezultatų. Mokiniai įtraukiami į tarptautines iniciatyvas, pvz., dalyvauja Jungtinių Tautų darnaus vystymosi projekte „Global Social Leaders“. Mokytoja Jūratė sugeba atliepti į kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, per pamokas sukurti pozityvią ir darbingą bendradarbiavimo atmosferą. Pamokas ji veda ne tik mokykloje, bet ir mieste, pažintiniuose takuose, vyksta ir integruotos geografijos ir biologijos, taip pat – geografijos ir anglų kalbos pamokos. J. Orlovienė vadovauja lauko tyrimo, šiandieninių gyvenimo aktualijų analizės darbams, kuriuos atlieka gimnazijos Tarptautinio bakalaureato programos mokiniai. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020-10-20.

0 komentarai (-ų):

Lituanistinio švietimo mokytoja Irena Gasperavičiūtė: „Siekiu išugdyti pagarbą gimtajai kalbai“Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos trečią kartą skiriama premija lituanistinio švietimo mokytojui, dirbančiam ne Lietuvoje, atiteko Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytojai, vienai iš šios lietuviškos mokyklos įkūrėjų Irenai Gasperavičiūtei, Vilniaus universiteto absolventei, visą savo profesinę veiklą paskyrusiai Lenkijos lietuvių mokykloms ir lietuvių bendruomenei. Ji yra parengusi ir išleidusi lietuvių kalbos mokymo vadovėlių Lenkijos lietuviškų mokyklų mokiniams, intensyviai bendradarbiauja su Lietuvos mokyklomis, muziejais, rengia edukacines mokinių išvykas į istorines Lietuvos vietas, yra mokytojų kvalifikacinių seminarų lektorė, Lenkijos centrinės egzaminų komisijos lietuvių kalbos egzaminatorė, ilgametė Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ redaktorė. 13 metų ji vadovavo Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybai, dabar yra šios organizacijos vicepirmininkė. Nuo 1999 metų, Lenkijoje vykstant švietimo reformai, ji dėjo daug pastangų, kad išliktų lietuviškos mokyklos, o Seinuose būtų įsteigta lietuviška „Žiburio“ mokykla. I. Gasperavičiūtė apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ir kitais apdovanojimais. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-20.

0 komentarai (-ų):

Meilės Lukšienės premijos laureatas Artur Markevič: „Į mokyklą ateinu ne tik mokyti, bet ir mokytis“Meilės Lukšienės premijos laureatu šiemet tapo Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios klasės ir etikos 26 metų mokytojas Artūras Adamas Markevič, dirbti į mokyklą atėjęs per projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Drauge su kolegomis jis įgyvendino „Mokyklos pokyčio projektą“, kuris parodė įtraukiojo ugdymo svarbą, ir ne tik mokyklos bendruomenei. 2018-2020 m. buvo inicijuotos Vilniaus Šilo mokyklos, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos ir VGTU inžinerijos licėjaus bendros mokinių veiklos, kurių idėja – kiekvienas mokinys turi patirti mokymosi sėkmę. Vaikai drauge keliavo „Draugystės žygyje“, buvo organizuotos bendros pradinių klasių mokinių veiklos, informacinės pamokos-diskusijos apie vaikų, turinčių spec. ugdymosi poreikių, ypatumus, stiprybes VGTU inžinerijos licėjaus mokiniams. Sudėtingu COVID-19 pandemijos laikotarpiu mokytojas Artūras per labai trumpą - 1 savaitės laikotarpį drauge su kitais mokyklos specialistais parengė unikalius nuotolinio ugdymo pamokų rinkinius. Pamokų pavyzdžiais aktyviai naudojosi Lietuvos pedagogai, ugdantys vaikus, turinčius labai didelių ir didelių ugdymosi poreikių. Jis konsultuoja Vilniaus Šilo mokykloje įkurtame konsultaciniame centre, teikiančiame ilgalaikes konsultacijas įstaigoms, ugdančioms vaikus, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius. Kiekvieną savaitę su savo auklėtiniais mokytojas išvyksta už mokyklos ribų, lankosi gamtoje, muziejuose, teatruose, gražiose Lietuvos vietose. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-20.

0 komentarai (-ų):

Metų mokytojas Aleksej Peržu: „Laikausi bendradarbiavimo principo“Aleksejus Peržu, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas. Savo pirmas pamokas mokslo metų pradžioje mokytojas pradeda žodžiais: „Niekada nebijokite man pasakyti, kad jūs nežinote. Jeigu jūs kažko nežinote, mes tai būtinai sužinosime. Būtent dėl to ir stoviu prieš jus“. Sudominti mokinius jis stengiasi ir netradiciniais būdais, pvz., per pamokas mokiniai, dažniausiai dirbdami komandomis, naudojasi ne tik kompiuteriais, bet ir stalo žaidimais, siūlais schemoms konstruoti ir pan. Mokytojas veda atviras pamokas, supažindindamas kolegas su informacinių technologijų panaudojimu mokymui diferencijuoti, mokinių įsitraukimui skatinti. Pernai mokytojas Aleksejus demonstravo savo pamokas VU besistažuojantiems Kazachstano doktorantūros studentams. Savo mokiniams geografijos ir pilietiškumo pamokas jis veda Valstybės pažinimo centre, Vingio parke, mokyklos teritorijoje. Mokiniams jis yra sukūręs specialų internetinį portalą, kuriame jie gali rasti visą pamokų medžiagą, papildomos informacijos. Per karantiną mokytojas savo gimnazijoje įdiegė nuotolinio mokymo platformą, konsultavo mokytojus, vaikus, tėvus. Kartu su mokiniais jis aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, šiemet jis yra tarp 20 atrinktų Lietuvos mokytojų, kurie gruodį dalyvaus TIWI projekto „European Schoolnet“ mokymuose Briuselyje. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-20.

0 komentarai (-ų):

Asta Junevičienė. Lietuvos pasaulio paveldo vertybės – sau ir pasauliuiPirmoji, įvadinė pamoka vyresniųjų klasių mokiniams „Lietuvos pasaulio paveldo vertybės – sau ir pasauliui“. Pamoką veda Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-10-20.

0 komentarai (-ų):

Metų mokytojas Aleksandras Ronkus: „Svarbiausia – ramybė“Aleksandras Ronkus, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas. Mokytojas kūrybiškai, estetiškai formuoja ir savo darbo aplinką, ir projektuoja, kuria progimnazijos erdves. Didelį dėmesį jis skiria valstybės etnografiniams simboliams, šventėms, kasmet organizuoja tradicija tapusį respublikinį mokinių technologijų konkursą „Jaunasis meistras“, yra parengęs integruotą technologijų ir informacinių dalykų programą aštuntokams, daugybę vertingos metodinės medžiagos technologijų mokytojams. A. Ronkus yra saugesnio interneto ambasadorius, organizuoja renginius, skaito pranešimus švietimo konferencijose. 2019 m. jam buvo skirta Klaipėdos miesto Metų mokytojo nominacija. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-19.

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. The rise and fall of history’s first empire (Pirmosios imperijos istorijoje iškilimas ir žlugimas)Discover history’s first empire: Sumer, located in Mesopotamia, which built the world’s first cities and created the first writing system. Lesson by Soraya Field Fiorio. 

Atraskite pirmąją istorijos imperiją: Šumerą, esantį Mesopotamijoje, kur buvo pastatyti pirmieji pasaulio miestai ir sukurta pirmoji rašto sistema. Pristato Soraya Field Fiorio. 

TED-Ed. 
2020-10-19.

0 komentarai (-ų):

VDU konferencija „Kartu per atstumą. Emocinis gerbūvis ir socialinis solidarumas COVID-19 metu“Pagerbiant vieną iškiliausių Europos mąstytojų, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorių Leonidą Donskį, Kaune įvyko jau trečioji filosofo atminimui skirta konferencija „Mind the Gap. Emotional Well-being and Social Solidarity during COVID-19“ („Kartu per atstumą. Emocinis gerbūvis ir socialinis solidarumas COVID-19 metu“). 
Renginio pranešėjai – psichinės sveikatos, žmogaus teisių ir kitose srityse dirbantys ekspertai iš D. Britanijos, Pietų Afrikos ir Lietuvos: bendruomenės psichiatrijos profesorius Londono karališkajame koledže seras Grahamas Thornicroftas, P. Afrikos psichinės sveikatos asociacijos atstovė Charlene Sunkel, VDU A. Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro ir „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ vadovas, profesorius Robertas van Vorenas, Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto profesorius, buvęs Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą Dainius Pūras, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė, VšĮ „Vaikų linija“ vadovas Robertas Povilaitis, VDU tarptautinių ryšių prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė. 

Vytauto Didžiojo universitetas. 
2020-10-19.

0 komentarai (-ų):

„Prisijungusi Lietuva“. Kaip skaičiuoti žingsnius išmaniajame telefone?Vaizdo įraše pristatoma, kaip išmaniajame telefone skaičiuoti žingsnius. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-10-19.

0 komentarai (-ų):

„Prisijungusi Lietuva“. Kas yra slapukai?Vaizdo įraše aptariama, kam reikalingi slapukai, kaip pakeisti slapukų nustatymus. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-10-19.

0 komentarai (-ų):

Invaziniai augalai – grėsmė natūraliai floraiDr. Dariaus Ryliškio, Vilniaus universiteto botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vadovo, pranešimas, skaitytas konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Medžiai. Gyvenimas po gyvenimoGintarėlės Jurkevičienės, Vilniaus universiteto botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus specialistės, dendrologės, pranešimas, skaitytas konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Edukacinių erdvių vaidmuo ugdymo proceseRaimundos Mockuvienės, Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ atstovės, vaizdo įrašas, ištransliuotas konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Konferencija „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Trumpieji pranešimaiKonferencijos „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ trumpieji pranešimai. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Mokyklos aplinka – terpė bioįvairovei klestėti, pažinti, išsaugotiSigučio Obelevičiaus, Anykščių rajono savivaldybės mero, Traupio botanikos sodo kūrėjo, pranešimas, skaitytas konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Nacionalinės gamtos mokyklos biosfera: nuo vizijos – sukūrimo link. Pasaulio žaliasis rūbas kiekvienam.Teresės Jokšienės, Vilniaus universiteto botanikos sodo vyresniosios botaninių kolekcijų kuratorės pranešimas, skaitytas konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“.
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

Interaktyvios platformos „Schoolemergency“ videogidasTarptautinio projekto „School emergency“ projekto parengtos interaktyvios platformos „Schoolemergency“ videogidas mokytojams ir mokiniams apie tai, kaip elgtis gaisro, žemės drebėjimo, teroristinio išpuolio metu, atsiradus toksiniam debesiui bei kaip teikti pirmąją pagalbą. 

Projektas „School emergency“. 
2020-10-15.

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Why we need national parks (Kodėl mums reikia nacionalinių parkų)Explore the creation of national parks and the importance of finding a balance between public use and ecological preservation. 

Patyrinėkite nacionalinių parkų kūrimo procesus, susipažinkite, kodėl svarbu rasti pusiausvyrą tarp viešojo naudojimo ir ekologinio išsaugojimo. 

TED-Ed. 
2020-10-14.

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. How To Find Your Passion and Know Your Purpose (Kaip atrasti mėgstamą veiklą ir žinoti savo tikslą)Teenagers often find it really hard to find their true passion and know their inner purpose in life. Sachin Syal, a 13-year-old entrepreneur, shares how to find your passion which will reveal your purpose and he delivers it with his personal experience of how he found his passion for selling at a young age. Sachin Syal is a student filled with passion and enthusiasm. When he was anxious about what his passion was, he discovered the art of entrepreneurship. Sachin Syal is a student filled with passion and enthusiasm. When he was anxious about what his passion was, he discovered the art of entrepreneurship. Through this, he was able to build his confidence and find his passion. He wants to help others find their passion when they’re young. 

Paaugliams dažnai būna labai sunku atrasti savo tikrąją aistrą ir žinoti savo vidinį gyvenimo tikslą. Sachinas Syalas, 13-metis verslininkas, dalijasi su jaunais žmonėmis savo patirtimi, kaip atrasti mėgstamą veiklą.

TEDx Talks. 
2020-10-14.

0 komentarai (-ų):

Gmail Tips for Teachers („Gmail“ patarimai mokytojams)Learn six Gmail tips for teachers! In this video, you'll learn how to optimize your settings to help you automate your teaching email workflow. Whether teaching remotely or in person, reading and responding to emails can end up taking a huge chunk of time out of a teacher's day. In this video, Sam shows you some Gmail tips and tricks to help clean up your inbox and save time. 

Šiame vaizdo įraše „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato šešis patarimus mokytojams, kaip efektyviau naudotis „Gmail“ el. paštu.

New EdTech Classroom. 
2020-10-14.

0 komentarai (-ų):

Vytauto Landsbergio patarimas jaunimui: „Gyvenimas – dovana, o ne prakeikimas“Verta įsiklausyti į šiuos prasmingus prof. Vytauto Landsbergio žodžius ir pasidalinti su kitais. 

Kitokie pasikalbėjimai.
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):

Microsoft Education. How to use Spotlight in Microsoft Teams Meetings (Kaip naudoti „Spotlight“ funkciją „Microsoft Teams“ susitikimuose)The new Spotlight feature lets meeting organizers and presenters lock their video as the main view for all meeting participants. This helps the presenter control the main video feed that a participant sees during the meeting. 

Nauja „Microsoft Teams Meetings“ funkcija „Spotlight“ leidžia susitikimų organizatoriams ir vedėjams nustatyti pagrindinį transliuojamą vaizdą visiems susitikimo dalyviams, kad šie netrukdomi galėtų susitelkti į pranešėją. 

Microsoft Education. 
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):

Filmas „Mokykla. Tolerancija. Romai“Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams bei pagalbos specialistams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, parengė filmą „Mokykla. Tolerancija. Romai“. Filmo paskirtis – atskleisti mokinių įtraukties į mokyklos bendruomenę ypatumus. Filmo herojus – romų tautybės vaikinas reflektuoja savo patirtį mokykloje, kaip sekėsi susirasti draugų, įsitraukti į mokymosi procesą. Ekspertų įžvalgos padeda geriau suprasti visuomenės nuostatas į romų tautybės žmones, skatina geriau pažinti mokinių gyvenimą šeimoje ir buvimą mokykloje, aptaria, kaip ugdyti toleranciją. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks.The Power of School Debating (Debatų mokykloje galia)Debating has the unique power to bring people together to discuss important past, present and future issues in our world. In this talk South African high school student, Brendan Craven, introduces the world of schools debating. 

Debatai turi unikalią galią suburti žmones aptarti svarbias praeities, dabarties ir ateities problemas pasaulyje. Šioje kalboje Pietų Afrikos vidurinės mokyklos moksleivis Brendanas Cravenas supažindina su debatų metodu mokykloje. 

TEDx Talks. 
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):

TED-Ed. Can we create the perfect farm? (Ar galime sukurti tobulą žemės ūkį?)Explore the innovative ways countries are revolutionizing farming to ensure we can feed humanity in a way that works with the environment. Lesson by Brent Loken. 

Susipažinkite su naujoviškais būdais, kaip šalys keičia žemės ūkį, kad įrodytų galimybę pamaitinti žmones aplinką tausojančiu būdu. Pristato Brent Loken. 

TED-Ed. 
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):

TEDx Talks. Future - Ready Through Creativity (Ateitis pasitelkiant kūrybiškumą)A multi-disciplinary Educator and remote learning expert with a global following, Mr. Vijay Rao speaks that Creativity and Critical thinking are the safest routes to future jobs. 

Daugiadisciplinis pedagogas ir nuotolinio mokymosi ekspertas, turintis sekėjų visame pasaulyje, Vijay Rao teigia, kad kūrybiškumas ir kritinis mąstymas yra saugiausias kelias į ateities profesijas.

TEDx Talks. 
2020-10-12.

0 komentarai (-ų):

L. Duoblienė. Pasiklydę pasirinkime. Filosofinių prieigų klausimuProf. dr. Lilijos Duoblienės pranešimas „Pasiklydę pasirinkime. Filosofinių prieigų klausimu“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

Projekto „Saugesnis internetas“ diskusija apie intelektinę nuosavybę ir kūrybą interneteInformacinių ir komunikacinių technologijų plėtra sparčiai keičia mūsų gyvenimą ir mes tampame vartotojiška visuomene. Mus supančios technologijos beatodairiškai daro įtaką mūsų gyvenimui, o mes net negalvodami imame ir naudojame įvairius sukurtus el. produktus. Kartais net nežinodami – legaliai ar nelegaliai – naudojame elektronines knygas, klausomės muzikos ar žiūrime mėgstamus filmus. Ko reikia ir ką turime žinoti, kad netaptume vagišiais ir legaliai naudotume visus virtualioje aplinkoje sukurtus produktus? 
2020 m. rugsėjo 28 d. projekto „Saugesnis internetas“ komanda pakvietė progimnazijų ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti vaizdo konferencijoje apie intelektinę nuosavybę bei kūrybą internete. Vaizdo konferencijoje dalyvavo ir informacija dalinosi Gabrielė Vorobjovienė, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus specialistė, ir dr. Loreta Statauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Pranešėjos aptarė šiuos klausimus: Kokias sritis apima intelektinė nuosavybė? Kokia intelektinės nuosavybės apsauga? Ar intelektinės nuosavybės saugojimas padeda plėtoti Lietuvos gyventojų kūrybinį potencialą? 

Vaizdo konferencijos metu dalyviai buvo pakviesti diskutuoti ir užduoti klausimų apie intelektinę nuosavybę: patentus, prekės ženklus, dizainą ir autorių teises, reikalavimus apsaugai. Mokiniai įsitraukė į kūrybinį procesą ir buvo paskatinti sukurti trumpą pasakojimą, atliepiantį intelektinės nuosavybės problematiką ir turinį. Atliekant užduotį buvo aiškinamasi, ko reikia, kad galimi veiksmai būtų skaidrūs ir legalūs. Kartu su dalyviais buvo prieita išvados, kad norėdami išvengti internetinių vagysčių ir kitų sukurtų produktų pasisavinimo – tarkime, kino filmų, muzikos, fotografijų, knygų ir kt. – turime įsitikinti, ar naudojami produktai yra legalūs, ar juos reikia pirkti, ar juos leidžiama naudoti nemokamai. Svarbu, kad gerbtume ir nurodytume kitų asmenų sukurtų produktų autorystę, vadovautumės visais kūrinių citavimo ir viešinimo reikalavimais. 

Projektas „Suagesnis internetas“. 
2020-10-12.

0 komentarai (-ų):

K. Sabolius. Ugdymo terpėsDoc. dr. Kristupo Saboliaus pranešimas „Ugdymo terpės“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visiems prieinamas ankstyvasis vaikų ugdymasŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia diskusijas apie ankstyvąjį ugdymą. 
Spalio 8 d. 13 val. buvo surengta nuotolinė viešoji konsultacija „Visiems prieinamas ankstyvasis vaikų ugdymas“. Per diskusiją buvo pristatyti siūlymai dėl didesnių valstybės įsipareigojimų organizuojant privalomą ikimokyklinį ugdymą socialinės atskirties sąlygomis gyvenantiems vaikams, priešmokyklinio ugdymo ankstinimo perspektyva, visuotinio ikimokyklinio ugdymo įteisinimo galimybės. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-09.

0 komentarai (-ų):

Diskusija „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“Filosofų įžvalgos apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. Moderavo prof. dr. Natalija Mažeikienė. 
Nacionalinė švietimo agentūra.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

Lietuvos nacionalinė biblioteka. Iššūkiai mokykloms ir jų sprendimai rinkimų konteksteLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras organizavo diskusijų apie kultūros ir švietimo politiką ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams. Šios diskusijos metu siekiama įvardyti pagrindinius iššūkius, kylančius bendrojo lavinimo mokykloms, bei pasiūlyti galimus politinius jų sprendimo būdus. Renginyje dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, asociacijos „Tėvai švietimui“ valdybos narė Neringa Kleniauskienė ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos etikos mokytojas Vytautas Toleikis. Diskusiją moderavo buvęs Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Mieželis. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2020-10-08.

0 komentarai (-ų):

KAM. Būti šauktiniu – mitai ir realybėDiskusijoje Rolandas Mackevičius apie tarnybą kariuomenėje kalbasi su Lietuvos karo akademijos instruktoriumi kpt. Alminu Sinevičiumi ir buvusiu šauktiniu Emiliu Grigu, ką tik baigusiu karinę tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione. Tarnauti Lietuvos kariuomenėje - pašaukimas, pareiga Tėvynei ar prievolė? Kas yra sunkiausia tarnybos pradžioje? Ar susiduria šauktiniai su bausmėmis? Šiuos ir kitus, net ir nepatogius, klausimus gvildena pašnekovai. 

Krašto apsaugos ministerija. 
2020-10-08.

0 komentarai (-ų):

KAM. Socialiniai tinklai – kuria, stiprina ar silpnina valstybę?Ar sugebėtume šiandien lengvai gyventi be socialinių tinklų? Ar tikrai virtualioje erdvėje vartojame ir sekame tai ką norime, o ne mums brukamą informaciją? Kaip atskirti teisingą informaciją nuo melagienos? Ar reikalinga socialinių tinklų higiena? Įžvalgomis dalijasi Lietuvos kariuomenės karininkas mjr. Tomas Balkus, Komunikacijos ir rinkodaros projektų vadovė Indrė Baubonytė ir istorikė Luka Sinevičienė. 

Krašto apsaugos ministerija. 
2020-10-08

0 komentarai (-ų):

R. Girdzijauskienė, A.Kazlauskienė. Filosofijų kryžkelėje: liepti, rekomenduoti ar leisti rinktis?Prof. dr. Rūtos Girdzijauskienės ir prof. dr. Aušros Kazlauskienės pranešimas „Filosofijų kryžkelėje: liepti, rekomenduoti ar leisti rinktis?“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-03.

0 komentarai (-ų):

R. Norvaiša. Matematikos mokymas, ugdymo filosofija ir matematikos mokymo filosofijaProf. habil. dr. Rimo Norvaišos pranešimas „Matematikos mokymas, ugdymo filosofija ir matematikos mokymo filosofija“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-03.

0 komentarai (-ų):

G. Mažeikis. Kritinė teorija ir humanistinės pedagogikos dekonstrukcijaProf. dr. Gintauto Mažeikio pranešimas „Kritinė teorija ir humanistinės pedagogikos dekonstrukcija“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

E. Sakadolskienė. Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjosDoc. dr. Emilijos Sakadolskienės pranešimas „Tai ko mes šiandien susirinkome?“, skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

VU. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vizitas Vilniaus universitetePrancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vizito Vilniaus universitete vaizdo įrašas. 

Vilniaus universitetas. 
2020-09-29.

0 komentarai (-ų):

School Education Gateway. Project-Based Learning to Enhance Key Competences (Projektinis mokymasis siekiant sustiprinti pagrindines kompetencijas)The focus of this "getting started and getting on board" webinar was to show course participants the learning path and explain the structure of the Teacher Academy online course "Project-Based Learning to Enhance Key Competences". During this live event course participants had the opportunity to meet the course moderators Efi Saltidou and Kornélia Lohyňová, exploring together the connection between competence-based learning and project-based learning. 

Šiame įvadiniame seminare apie projektinį mokymąsi aptariamas ryšys tarp kompetencijomis grįsto mokymosi ir projektinio mokymosi.

Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“. 2020-10-05.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Kokia socialinio tinklo „youtube“ atsiradimo istorija?Dabar „YouTube“ yra populiariausia vaizdo įrašų platforma, tačiau ar gali patikėti, jog pradinis jos tikslas buvo ne dalintis vaizdo įrašais, o susirasti antrą pusę? Plačiau apie tai bei dar įdomių faktų sužinosi pažiūrėjęs šį vaizdo įrašą! Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 2020-10-02.

0 komentarai (-ų):

Šventasis Jonas Paulius II – Didysis žmonių popiežiusSeimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2020 metais yra minimos Popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II gimimo 100-osios metinės, paskelbė juos šv. Jono Pauliaus II metais. Nacionalinė švietimo agentūra parengė laidą „Šventasis Jonas Paulius II – Didysis žmonių popiežius“, kurioje į moksleivių pateiktus klausimus atsakinėjo Lietuvos ambasadorė dr. Irena Vaišvilaitė. Prisiminimais apie ekumeninį susitikimą, vykusį 1993 m. rugsėjo 5 d. šv. Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje metu, dalijosi Lietuvos ambasadorė, karaimikos tyrėja ir saugotoja, pirmoji Tautybių departamento generalinė direktorė dr. Halina Kobeckaitė, Lietuvos totorių bendruomenės pirmininkas prof. Adas Jakubauskas bei Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kurijos kancleris kun. Vitalijus Mockus. 
Moderavo NŠA atstovė Julija Sinicienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-09-30.

0 komentarai (-ų):

Draugiškas internetas. Kaip saugoti savo duomenis interneteVaizdo įraše aptariama, kaip saugoti savo duomenis internete. Draugiškas internetas. 2020-10-01.

0 komentarai (-ų):

E. skautų TV. Kaip atpažinti melagingas naujienas?Ar kada teko girdėti tokį pasiūlymą, kuris skambėjo per daug gerai, kad būtų tikras? Jei taip, tuomet galimai susidūrei su netikromis naujienomis (melagienomis). Kad nebūtum apgautas, pažiūrėk šį vaizdo įrašą ir išgirsk A. Tapino patarimus, kaip atpažinti melagienas ir jų išvengti. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“. 
2020-10-01.

0 komentarai (-ų):

Draugiškas internetas. Kaip sumažinti brukalo el. pašte kiekįVaizdo įraše aptariama, kaip sumažinti nepageidaujamų elektroninių laiškų kiekį bei apsisaugoti nuo jų keliamų grėsmių. 
Draugiškas internetas. 
2020-10-01.

0 komentarai (-ų):