TED-Ed. Why we need national parks (Kodėl mums reikia nacionalinių parkų)Explore the creation of national parks and the importance of finding a balance between public use and ecological preservation. 

Patyrinėkite nacionalinių parkų kūrimo procesus, susipažinkite, kodėl svarbu rasti pusiausvyrą tarp viešojo naudojimo ir ekologinio išsaugojimo. 

TED-Ed. 
2020-10-14.

0 komentarai (-ų):