Rasa Jurgelevičienė. Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programa: geroji patirtisJau trečius metus Vilniaus universitetas vykdo tarptautinį projektą „Dialogas ir argumentavimas ugdant kultūrinį raštingumą mokyklose“ (DIALLS). DIALLS – tai Europos komisijos finansuojamas devynių šalių projektas, kurio metu bendradarbiaujant su mokyklomis, siekiama padėti vaikams ir jaunuoliams geriau pažinti įvairias Europos šalių kultūras. Projektas apima Kultūrinio raštingumo ugdymosi programą (Cultural Literacy Learning Programme, CLLP), ugdančią mokinių dialogo ir argumentavimo gebėjimus, skatinančią efektyviau bendrauti ir ugdytis tarpusavio supratimą. Savo patirtimi dalijasi Vilniaus „Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo pedagogė Rasa Jurgelevičienė. Kaip jai ir kitoms pradinio ugdymo mokytojoms 2019–2020 m. m. sekėsi įgyvendinti projekto konsorciumo sukurtą „Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą“ (CLLP), kuri remiasi beteksčių knygelių ir bežodžių filmukų panaudojimu, ugdantis dialoginius ir argumentavimo gebėjimus, ugdantis tolerancijos, empatijos ir įtraukties nuostatas. 

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt. 

VU Filosofijos fakultetas. 
2020-10-21.

0 komentarai (-ų):