Projekto „Saugesnis internetas“ diskusija apie intelektinę nuosavybę ir kūrybą interneteInformacinių ir komunikacinių technologijų plėtra sparčiai keičia mūsų gyvenimą ir mes tampame vartotojiška visuomene. Mus supančios technologijos beatodairiškai daro įtaką mūsų gyvenimui, o mes net negalvodami imame ir naudojame įvairius sukurtus el. produktus. Kartais net nežinodami – legaliai ar nelegaliai – naudojame elektronines knygas, klausomės muzikos ar žiūrime mėgstamus filmus. Ko reikia ir ką turime žinoti, kad netaptume vagišiais ir legaliai naudotume visus virtualioje aplinkoje sukurtus produktus? 
2020 m. rugsėjo 28 d. projekto „Saugesnis internetas“ komanda pakvietė progimnazijų ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti vaizdo konferencijoje apie intelektinę nuosavybę bei kūrybą internete. Vaizdo konferencijoje dalyvavo ir informacija dalinosi Gabrielė Vorobjovienė, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus specialistė, ir dr. Loreta Statauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Pranešėjos aptarė šiuos klausimus: Kokias sritis apima intelektinė nuosavybė? Kokia intelektinės nuosavybės apsauga? Ar intelektinės nuosavybės saugojimas padeda plėtoti Lietuvos gyventojų kūrybinį potencialą? 

Vaizdo konferencijos metu dalyviai buvo pakviesti diskutuoti ir užduoti klausimų apie intelektinę nuosavybę: patentus, prekės ženklus, dizainą ir autorių teises, reikalavimus apsaugai. Mokiniai įsitraukė į kūrybinį procesą ir buvo paskatinti sukurti trumpą pasakojimą, atliepiantį intelektinės nuosavybės problematiką ir turinį. Atliekant užduotį buvo aiškinamasi, ko reikia, kad galimi veiksmai būtų skaidrūs ir legalūs. Kartu su dalyviais buvo prieita išvados, kad norėdami išvengti internetinių vagysčių ir kitų sukurtų produktų pasisavinimo – tarkime, kino filmų, muzikos, fotografijų, knygų ir kt. – turime įsitikinti, ar naudojami produktai yra legalūs, ar juos reikia pirkti, ar juos leidžiama naudoti nemokamai. Svarbu, kad gerbtume ir nurodytume kitų asmenų sukurtų produktų autorystę, vadovautumės visais kūrinių citavimo ir viešinimo reikalavimais. 

Projektas „Suagesnis internetas“. 
2020-10-12.

0 komentarai (-ų):