Filmas „Mokykla. Tolerancija. Romai“Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams bei pagalbos specialistams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, parengė filmą „Mokykla. Tolerancija. Romai“. Filmo paskirtis – atskleisti mokinių įtraukties į mokyklos bendruomenę ypatumus. Filmo herojus – romų tautybės vaikinas reflektuoja savo patirtį mokykloje, kaip sekėsi susirasti draugų, įsitraukti į mokymosi procesą. Ekspertų įžvalgos padeda geriau suprasti visuomenės nuostatas į romų tautybės žmones, skatina geriau pažinti mokinių gyvenimą šeimoje ir buvimą mokykloje, aptaria, kaip ugdyti toleranciją. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-10-13.

0 komentarai (-ų):