Metodinis-informacinis filmas „Kitoks vaikas“Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) bei siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams ir specialistams, dirbantiems su klasės įvairove, parengė du filmus, kurių paskirtis, metodinė ir informacinė pagalba mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove, ugdymo turinio pritaikymo galimybės bei ugdymo programos individualizavimas dirbant su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais, tolerancijos kitokiems ugdymo galimybių apžvalga.

Metodinių-informacinių filmų „Autizmas – ne nuosprendis“ ir „Kitoks vaikas“ idėja – identifikuoti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai kasdieninėje veikloje, ugdydami autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atskleisti kompleksines negalias turinčių vaikų ugdymo ypatumus. Filmuose atskleidžiami autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų intelektualiniai gebėjimai, ugdymo(-si) galimybės, kurios sudaro prielaidą integracijai į visuomenę ir darbo rinką, pateikiami ekspertų komentarai bei rekomendacijos. Pristatomi konkretūs darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais metodai bei pavyzdžiai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-30.

0 komentarai (-ų):