TED. What tech companies know about your kids? (Ką IT įmonės žino apie jūsų vaikus?)The digital platforms you and your family use every day – from online games to education apps and medical portals – may be collecting and selling your children's data, says anthropologist Veronica Barassi. Sharing her eye-opening research, Barassi urges parents to look twice at digital terms and conditions instead of blindly accepting them – and to demand protections that ensure their kids' data doesn't skew their future.

Skaitmeninės platformos, kurias Jūs ir Jūsų šeima naudoja kiekvieną dieną - nuo internetinių žaidimų iki švietimo programų ir medicinos portalų - gali rinkti ir parduoti jūsų vaikų duomenis, sako antropologė Veronica Barassi. Dalydamasi tyrinėjimų rezultatais, Barassi ragina tėvus darkart pažvelgti į skaitmenines sąlygas ir, užuot jas aklai priėmus, reikalauti vaikų duomenų apsaugos priemonių.

TED.
2020-07-03.

0 komentarai (-ų):