TED-Ed. How do our brains process speech? (Kaip smegenys apdoroja kalbą?)The average 20-year-old knows between 27,000 and 52,000 different words. Spoken out loud, most of these words last less than a second. With every word, the brain has a quick decision to make: which of those thousands of options matches the signal? And about 98% of the time, the brain chooses the correct word. How is this possible? Gareth Gaskell digs into the complexities of speech comprehension.

Eilinis dvidešimtmetis žino nuo 27 000 iki 52 000 skirtingų žodžių. Ištarti garsiai, dauguma šių žodžių skamba mažiau nei sekundę. Kiekvieno žodžio atveju smegenys greitai priima sprendimą: kuris iš tų tūkstančių variantų atitinka signalą? Apie 98% smegenys pasirenka teisingą žodį. Kaip tas įmanoma? Garetho Gaskelio analizė.

TED-Ed.
2020-07-23.

0 komentarai (-ų):