TED-Ed. What would happen if every human suddenly disappeared? (Kas nutiktų, jei staiga dingtų visi žmonės?)Human beings are everywhere. With settlements on every continent, we can be found in the most isolated corners of Earth’s jungles, oceans and tundras. Our impact is so profound, most scientists believe humanity has left a permanent mark on Earth’s geological record. So what would happen if suddenly, every human on Earth disappeared? Dan Kwartler investigates.

Žmonių yra visur. Turėdami gyvenviečių kiekviename žemyne, mus galima rasti atokiausiuose Žemės džiunglių, vandenynų ir tundrų kampuose. Mūsų poveikis yra toks didelis, dauguma mokslininkų mano, kad žmonija paliko nuolatinį ženklą Žemės geologiniuose sluoksniuose. Taigi, kas nutiktų, jei staiga dingtų visi žmonės Žemėje? Dano Kwartlerio analizė.

TED-Ed.
2020-07-16

0 komentarai (-ų):