Darbas su MOBIS: 1.5. Šablonų redagavimas (5/49)Videopamokos „Darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)“.
Parengė Laura Krasauskienė.

TURINYS
1. MOBIS aplinka ir funkcijos
1.1. Darbo vietos nustatymai
1.2. Vartotojų duomenų valdymas
1.3. Papildomos bazės kūrimas
1.4. Archyvavimas
1.5. Šablonų redagavimas

2. Bibliotekos fondo katalogavimas
2.1. Dokumentų paieška
2.2. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas specialiaisis langais
2.3. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisis langais
2.4. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.5. Analizinio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.6. Daugiatomio bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.7. Daugiatomio tomo bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.8. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.9. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas specialiaisiais langais
2.10. Paprasto bibliografinio įrašo (spaudinio) kūrimas UNIMARC formatu
2.11. Elektroninio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.12. Kartografinio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.13. Daugiatomio dokumento bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.14. Daugiatomio dokumento tomo bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.15. Serijos bendrosios dalies bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.16. Knygos iš serijos bibliografinio įrašo kūrimas UNIMARC formatu
2.17. Bibliografinio įrašo kopijavimas naudojant z39.50 paiešką
2.18. Bibliografinio įrašo kopijavimas iš CD

3. Komplektavimas
3.1. Duomenų apie tiekėjus kūrimas
3.2. Koduotų duomenų sąrašų pildymas
3.3. Fondų kūrimas
3.4. Dokumentų, gautų su sąskaita-faktūra, registravimas
3.5. Rekataloguojamų dokumentų sąskaita
3.6. Egzempliorių užsakymas
3.7. Sąskaitos duomenų patikrinimas
3.8. Dokumentų pagal egzempliorių duomenis paieška
3.9. Duomenų patikrinimas bendrosios apskaitos knygoje
3.10. Egzempliorių nurašymas

4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita
4.1. Statistika
4.2. Inventorinė knyga
4.3. Bendrosios apskaitos knyga
4.4. Papildoma apskaita

5. Vadovėlių fondas
5.1. Vadovėlių paieška
5.2. Vadovėlio bibliografinio įrašo kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška"
5.3. Vadovėlio naujo bibliografinio įrašo kūrimas
5.4. Vadovėlių užsakymas
5.5. Vadovėlių sąskaitos kūrimas ir egzempliorių registravimas
5.6. Vadovėlių egzempliorių nurašymas
5.7. Vadovėlių bendroji apskaita

6. Skaitytojų aptarnavimas
6.1. Skaitytojų duomenų administravimas
6.2. Skaitytojų duomenų valdymas
6.3. Dokumentų išdavimas, pratęsimas, grąžinimas
6.4. Išdavimo statistika
6.5. Vadovėlių išdavimas, grąžinimas ir statistika

0 komentarai (-ų):