Mokomasis filmas „Sėkminga pamoka. Planavimas“
Šis mokomasis filmas skirtas pristatyti vieną iš sėkmingos pamokos prielaidų — pamokos planavimą. Kaip žinia, pamokai „nepasisekus", mokytojai vardija priežastis: mokiniai nesimoko, nesiklauso, nesistengia, nėra motyvacijos ir t. t. Tačiau ne vien mokiniai atsakingi už pamokos sėkmę. Kokius įrankius ir išteklius gali panaudoti mokytojas, siekiantis kuo dažniau po pamokos ją įvertinti kaip gerai pasisekusią? Metodiniame filme, pasirinkus lengvą ir vaizdžiai patrauklią valgio gaminimo asociaciją, apibendrintai ir sutelktai pristatomi mokslo ir praktikos padiktuoti apibendrinti patarimai bei pagrindiniai principai.

Ekspertai Dana Kanclerienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja) ir dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas).

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):