Dvikalbio ugdymo mokymai pedagogams




2014 m. kovo 4–5 d. vyko dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų pristatymas pedagogams. Organizuojami mokymai, skirti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytojams, dirbantiems švietimo įstaigose, ugdymo programas vykdantiems tautinių mažumų kalba ir lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje. Reportaže mokymų organizatoriai plačiai pasakoja apie organizuojamus mokymus, pedagogai dalijasi patirtimi, kaip jiems sekasi dirbti su vaikais iš mišrių šeimų, pasakoja, ko laukia iš mokymų.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):