Mokomasis filmas „Vadovavimo stiliai“
Pagrindinis mokomojo filmo tikslas – mokyklos vadovus ir mokytojus supažindinti su šešiais skirtingais vadovavimo stiliais, kuriuos aprašė Danielis Golemanas, ir panagrinėti jų ypatumus, praktinius taikymo aspektus. Dažniausiai vadovas nesąmoningai pasirenka ir inertiškai taiko vieną kurį nors vadovavimo stilių. Tai bene didžiausia problema, su kuria susiduria daugelis vadovų.

Filme parodoma stilių įvairovė turėtų paskatinti vadovus sąmoningiau rinktis vadovavimo mokyklai būdus ir taip kelti vadovavimo kokybę. Jos augimas turės teigiamos įtakos tiek mokykloje vykstantiems procesams, tiek mokytojų ir mokinių pasiekimams.

Ekspertai dr. Aurimas Marijus Juozaitis (švietimo konsultantas) ir Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis" direktorius, švietimo konsultantas) aptaria kiekvienam vadovavimo stiliui būdingus bruožus, analizuoja konkrečius atvejus, kada kiekvienas vadovavimo stilius gali būti veiksmingas, o kada – ne. Įvairiose situacijose geriausi rezultatai pasiekiami naudojant skirtingus vadovavimo stilius. Todėl juos reikia ne tik žinoti, atpažinti, bet ir sąmoningai bei tikslingai naudoti.

Mokomajame filme pateikiamos suvaidintos situacijos. Vadovavimo stilius žmogui nėra įgimtas – jo galima išmokti.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):