Mokomasis filmas „Mokytojai ir konfliktai“
Šiame mokomajame filme keliamas klausimas, ar konfliktai gali būti naudingi, ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip išmokti tokių konfliktų sprendimo strategijų, kurios būtų naudingos ugdymo procesui ir nekeltų neigiamų emocijų nei mokytojams, nei mokiniams.

Pristatomas sprendimų ieškojimo kelias (remiamasi psichologo Dr. Thomas Gordon, programos „Pedagogų profesinių įgūdžių lavinimas (T.E.T.)" autoriaus, mintimis).
Kiekvienas mokytojas pamokose susiduria su šiais klausimais: kaip palaikyti klasėje darbingą atmosferą, kaip drausminti tuos mokinius, kurie nesilaiko taisyklių, trukdo kitiems. Kartais mokytojui ši darbo dalis asocijuojasi su konfliktais, o konfliktai -- su neigiamomis emocijomis, įtampa. Visa tai trukdo gerai atlikti savo darbą, vargina, o ilgainiui ima kelti vis didesnį stresą. Filme siekiama parodyti skirtingas elgesio strategijas konfliktinėse situacijose ir jas paaiškinti.

Ekspertai dr. Antanas Valantinas (Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docentas) ir Irena Ramoškaitė (Ugdymo plėtotės centro specialistė, psichologė) supažindina mokytojus su sprendimo ieškojimų metodu, paaiškina, kuo jis skiriasi nuo įprastos laimėti ar pralaimėti strategijos. Analizuodami kelis konkrečius konfliktinių situacijų pavyzdžius, ekspertai rekomenduoja, kaip mokytojas galėtų elgtis, kokius metodus ir kokį požiūrį pasirinkti, kad konfliktas nesupriešintų abiejų pusių ir nesukeltų joms streso, bet taptų visiems naudinga situacija, atveriančia naujas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes.
Mokomasis filmas neteikia vieno „teisingo" atsakymo, o siekia skatinti mokytojus analizuoti situaciją ir ieškoti sau priimtino kelio.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):