Mokomasis filmas „Fizikos pamoka netradicinėse aplinkose“
Šiuo mokomuoju filmu skatinama ugdyti kritinį požiūrį į pamokos organizavimą. Kontekstas sukonstruotas remiantis realios Lietuvos mokyklos atveju. Filme pateikiama keletas idėjų, kurios gali tapti „kitokios" – įdomesnės – pamokos gairėmis. Netradiciniai pamokos sprendimai nėra savitiksliai – jų tikslas ne tik padėti mokiniams geriau įsisavinti dėstomą medžiagą, bet ir skatinti jų smalsumą, ugdyti norą kelti klausimus, tyrinėti pasaulį ir jo procesus.

Ekspertai prof. Libertas Klimka (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Alminutė Martūnienė (Vilniaus S. Daukanto gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė, praktikė) mokytojams siūlo drąsiau pasitelkti vaizduotę ir įžvalgą – vesti pamokas netradicinėse aplinkose, skirti mokiniams su jų aplinka glaudžiau susijusias užduotis.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):