Lietuvių kalbos metodinės medžiagos naudojimo galimybės ugdymo procese
2014 m. balandžio 8 d. Ugdymo plėtotės centras rengė metodinę dieną savivaldybių lietuvių kalbos metodinių būrelių pirmininkams. Metodinės dienos tikslas buvo supažindinti dalyvius su ugdymo turinio naujovėmis ir aptarti metodinės medžiagos panaudojimo gerinant lietuvių kalbos ugdymo kokybę galimybes. Renginyje buvo pristatytos lietuvių kalbos mokymo priemonės, skirtos 7--8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Metodinę dieną vedė doc. dr. Bronius Dobrovolskis.

0 komentarai (-ų):