Neurodidaktikos teikiamos galimybės ugdymui
Šių metų balandžio 7 d. Ugdymo plėtotės centras Vilniuje rengė metodinę dieną pedagogams tema „Neurodidaktika ugdymo procese". Renginyje mokytojams buvo pristatyti naujausi smegenų veiklos tyrimai ir neurodidaktika paremti mokymo(si) metodai. Metodinę dieną vedė Vilniaus universiteto profesorius Albinas Bagdonas ir habilituota Mainco Johanneso Gutenbergo universiteto daktarė Marion Grein. Balandžio 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame susitikime su habil. dr. Marion Grein institucijų specialistai, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojai susipažino su neurodidaktikos metodų taikymo patirtimi Vokietijoje ir kitose pasaulio šalyse. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas).

0 komentarai (-ų):