Mokomasis filmas „Kaip prisistatyti?“
Pedagogui svarbus gebėjimas save pateikti taip, jog būtų patenkinti skirtingų tikslinių auditorijų (kolegų, mokinių, tėvų) lūkesčiai. Kiekviena tikslinė auditorija iš pedagogo tikisi skirtingų dalykų, o mokėjimas prisistatyti ugdo pedagogo pasitikėjimą savimi.

Filme ieškoma atsakymų į klausimus: kaip pedagogas profesionalas gali sudominti skirtingas tikslines auditorijas? Kaip per kelias pirmąsias susitikimo minutes gali patraukti skirtingų tikslinių auditorijų dėmesį? Kaip jį išlaikyti visą bendravimo laiką? Kokiais būdais pedagogas galėtų pasiekti užsibrėžtų tiklų, išlaikyti savivertę, įgyti auditorijos pasitikėjimą?

Pedagogai pasidalija mintimis, kaip jie jautėsi prieš klasę ką tik pradėję dirbti, kas jiems kėlė baimę.

Filmo kūrėjai parodo skirtingas prisistatymo auditorijai situacijas, ekspertė kiekvieną apibūdina ir pasiūlo, kaip geriau elgtis, kad pašnekovas būtų išgirstas ir prieš auditoriją jaustųsi komfortabiliai.
Ekspertė – nepriklausoma švietimo konsultantė Lidija Laurinčiukienė.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):