Mokomasis filmas „Besimokanti mokytojų bendruomenė“
Šiame mokomajame filme pristatoma konkreti mokytojų bendruomenės patirtis Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Mokytojai pasakoja apie nuolatinį tobulėjimą ir mentorystę. Geriausias profesionaliojo mokymosi būdas --mokytojams dirbti kartu, dalytis idėjomis dėl praktikos ir kelti iššūkius vienas kitam, siekiant plėsti mąstymo ribas.

Sėkmingas tobulėjimas vyksta tik tada, kai mokykloje yra sukurta tokia kultūra, kuri skatina ir palaiko kasdieninį mokytojų mokymąsi ir pastangas tobulinti savo darbą klasėje. Daugiausia dėmesio sutelkta ties visų mokytojų įtraukimu į veiklą, nes inovacijų kultūra pasiekiama tik tada, kai joje dalyvauja visi pedagogai. Sėkminga kaita vyksta ten, kur mokytojai yra įpratę nuolat stebėti vieni kitų darbą, mokytis vieni iš kitų, padėti vieni kitiems tobulėti.

Apie besikeičiančios mokyklos problemas ir įvairius mokytojų tapimo vieninga bendruomene etapus diskutuoja ekspertai Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis" direktorius, švietimo konsultantas) ir Genovaitė Kynė (Ugdymo plėtotės centro projekto veiklos ekspertė).

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):