Mokomasis filmas „Kaip atpažinti patyčias?“
Mokomajame filme pristatoma, kaip atskirti patyčias nuo pavienių smurto atvejų. Aptariami pagrindiniai patyčių bruožai, formos, patyčių dalyviai. Pateikiamos glaustos rekomendacijos, kokius su galimomis patyčiomis susijusius požymius pastebėję suaugusieji turėtų atkreipti dėmesį, vykdyti prevenciją.

Jau kuris laikas vis garsiau kalbama apie patyčias tarp vaikų ir paauglių. Atkreipus dėmesį ir jautriai reaguojant į patyčių apraiškas mokykloje, susiduriama su kita problema — neretai patyčios neskiriamos nuo pavienių chuliganizmo, drausmės nepaisymo ar kitų konfliktinių. Nemokant atpažinti patyčių, nežinant jų požymių ir pasireiškimo formų, į vieną krūvą suplakami įvairiausi konfliktai, iš tiesų reikalaujantys skirtingų sprendimo būdų. Dažnai tokias situacijas pedagogams ir mokyklos administracijai sunku veiksmingai spręsti.

Patyčios visuomet turi sunkių neigiamų padarinių visiems, kurie su jomis susidūrė. Todėl būtina užkirsti patyčioms kelią tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

Ekspertų dr. Romo Prakapo (Mykolo Romerio universiteto Edukologijos instituto docento) ir dr. Antano Valantino (Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docento) kalba iliustruota grafiniais vaizdais, animacijoje parodomi keli sukurti personažai.

Mokomajame filme pateikiami keli konkretūs pavyzdžiai, tačiau jų gali būti ir netipiškų, sunkau atpažįstamų. Jei norime laiku ir veiksmingai sustabdyti patyčias savo aplinkoje, turime mokytis jas atpažinti ir skirti nuo šiurkštaus tarpusavio bendravimo ar netyčia padarytų klaidų.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):