Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai
2014 m. gegužės 14 d. Vilniuje įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai", kurią rengė projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)". Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, aukštųjų mokyklų, projekto partneriai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai.
Konferencijoje buvo pristatyti svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį reglamentuojančių dokumentų projektai.
Dalyviai turėjo galimybę svarstyti, diskutuoti bei teikti siūlymus dėl dokumentų projektų, išsakyti savo požiūrį apie pedagogo karjeros galimybes, kaip kvalifikacijos tobulinimas prisideda prie mokinių mokymosi rezultatų, apie pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą ir kt. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas)

0 komentarai (-ų):