Mokomasis filmas „Kaip ugdyti Europos pilietį?“
Mokomasis filmas atskleidžia du sėkmingus ir kūrybiškus — Europos piliečio ugdymo pavyzdžius, jų vykdymo proceso svarbiausius žingsnius. Kauno mokykla-darželis „Šviesa" pristato projektą „Mes — europiečiai", o Vilniaus Filaretų pradinė mokykla — „Mes — europarlamentarai".
Vykdydamos projektą „Mes -- europiečiai" klasės tampa Europos Sąjungos valstybėmis, o jų mokiniai — Europos piliečiais. Jie kelis mėnesius renka informaciją apie įvairių šalių istoriją, kultūrą, tradicinius patiekalus, ruošiasi projekto kulminacijai — kalėdinėms dirbtuvėms. Vienas projekto tikslų — įtraukti ne tik mokinius, mokytojus, bet ir mokinių tėvus. Projekto idėja skatina bendrauti visos mokyklos vaikus ir taip kurti bendruomenę.
Vykdydami projektą „Mes — europarlamentarai" pradinių klasių mokiniai drauge su mokytojais organizuoja renginį -- Europos Parlamento posėdį. Jame mokiniai pristato skirtingas Europos Sąjungos šalis ne tik klasės draugams, bet ir išskirtinei viešniai — posėdžio pirmininkei Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei.
Projektai „Mes -- europiečiai" ir „Mes — europarlamentarai" skatina mokinius pažinti kitas šalis, keisti savo ir kitų požiūrį į kitataučius, suprasti savo išskirtinumą, moko ne tik rinkti informaciją ir ją analizuoti, bet taip pat aktyviai veikti, bendradarbiauti — ugdo asmeninę, pažinimo, socialinę kompetencijas. Svarbiausia, kad šios veiklos gilina suvokimą — mes esame europiečiai, o Europa — mūsų namai.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):