Mini mokymai
Animuotame pristatyme sužinosite apie inovatyvią pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formą – mini mokymus. Tai kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta išimtinai ugdymo procesų tobulinimui. Mini mokymai – tai galimybė tobulėti kartu su kolegomis savo mokykloje. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas).

0 komentarai (-ų):