Mokomasis filmas „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Šis mokomasis filmas – tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam mokymuisi, tiek organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“ skirtas modulio „Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“ (doc. dr. Sadauskas V., Aškinytė Degėsienė R., 2012) medžiagai ar atskiroms jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms gerinti, besimokančiųjų motyvacijai didinti. Mokomasis filmas skirtas besimokantiems suaugusiesiems, suaugusiųjų mokytojams bei visiems kitiems suaugusiųjų švietimu besidomintiems asmenims. Mokomasis filmas parengtas įgyvendinant įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Šis Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas atitinka pagrindinius suaugusiųjų švietimo politikos prioritetus, įvardintus Mokymosi visą gyvenimą strategijoje (2008). Daugiau informacijos ieškokite: www.suaugusiujusvietimas.lt Mokomąjį filmą parengė: UAB „Euroreklama“ © Ugdymo plėtotės centras, 2012.

0 komentarai (-ų):