TED-Ed. Can the economy grow forever? (Ar įmanomas begalinis ekonomikos augimas?)Ar įmanomas begalinis ekonomikos augimas planetoje su ribotais ištekliais? Sužinokite, kaip šalys gali suderinti efektyvumą ir tvarumą. 

Can the economy grow forever? Is infinite economic growth possible on a planet with finite resources? Explore how countries can balance efficiency with sustainability. 

TED-Ed. 
2022-08-17

0 komentarai (-ų):