NŠA nuotolinis mokymas. Paprastieji nuotolinio mokymo įrankiai.Vaizdo įrašas skirtas įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. Pristatoma, kaip pvz. panaudojant paprastus įrankius nufilmuoti kompiuterio monitoriaus ekraną (gautas Vilniaus kolegijos lektorės ir Studijų skyriaus vedėjos Renatos Kondratavičienės žodinis sutikimas paviešinti jos įrašytą vaizdo paaiškinimą. Dėkojame už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.), kaip panaudoti Facebook socialinio tinklo, Messenger, el. dienynų ir kt. galimybes, nuotoliniu būdu mokant įvairaus amžiaus mokinius. Vaizdo įrašą parengė Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

1 komentaras: